No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Qui som

Qui som

CaixaBank és un grup financer, líder en el mercat espanyol, integrat per negoci bancari, activitat asseguradora i inversions en bancs internacionals i en empreses líders del sector de serveis.

Estructura del Grup

(1) Dada a 6 de febrer de 2017, tenint en compte la venta per part de CriteriaCaixa d’un paquet d’accions representatives del c.5,3% del capital social de CaixaBank el que redueix la participació de CriteriaCaixa a CaixaBank des de 45% fins al 40%. La participació fully diluted tenint en compte el bo de CriteriaCaixa de 750 MM€ bescanviable en accions de CaixaBank amb venciment a novembre 2017 es situaria en ≈37%.

(2) Últimes xifres de participació publicades per CriteriaCaixa. “Altres” inclouen participacions a Aigües de Barcelona i Aguas de Valencia, 100% de Caixa Capital Risc, 100% de Mediterranea Beach and Golf Community i negoci immobiliari.

(3) El període d’acceptació de la OPA sobre Banco BPI va finalitzar el 7 de febrer de 2017, havent acudit a la oferta un total de 568.362.308 accions de Banco BPI S.A representatives d’un 39,01% del capital social de Banco BPI. En conseqüència, la participació de CaixaBank a BPI s’ha incrementat del 45,5% fins al 84,51% del seu capital social.

Última actualització:  Febrer 2017

L’essència i el tret diferencial del Grup és la implicació i el compromís ferm que té amb la societat. CaixaBank aposta per desenvolupar l’activitat bancària basada en els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social. 

CaixaBank té la base de clients més gran a Espanya, amb 13,8 milions, i és el banc principal per a un de cada quatre clients a Espanya.

L’entitat disposa de la xarxa més extensa de l’Estat, amb més de 5.000 oficines i gairebé 9.500 caixers, que es complementa amb un servei líder de banca mòbil i on-line.


Posicionament

CaixaBank se centra a consolidar la seva posició de grup financer líder a Espanya, com també a ser reconegut d’una manera diferencial per la seva responsabilitat social, per la seva qualitat de servei, per la seva fortalesa financera que ofereix que sempre l’ha caracteritzat i per anar un pas més endavant en innovació.

CaixaBank aspira a consolidar-se com el paradigma d’una banca responsable i compromesa socialment, i a ser una referència en bon govern corporatiu.    

Amb les recents operacions de fusió per absorció de Banca Cívica i de Banc de València, juntament amb la compra del negoci de banca minorista, de gestió de patrimonis i de banca corporativa de Barclays a Espanya, CaixaBank consolida el lideratge en el mercat financer espanyol.

Fundación Bancaria ”la Caixa”: l’accionista de referència de CaixaBank

CaixaBank recull una tradició bancària i financera que arrenca l’any 1904, amb la fundació de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, ”la Caixa”, que es va iniciar en la gestió de l’estalvi familiar i que oferia als clients una assegurança per a la vellesa molt abans que s’instituís aquesta mena de prestació social.

”la Caixa” va traspassar a CaixaBank el negoci financer el juny del 2011. Tres anys més tard, el juny del 2014, ”la Caixa” es va transformar en la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en compliment de la Llei de caixes d’estalvis i fundacions bancàries del 27 de desembre de 2013.

Des d’aleshores, la Fundació Bancària ”la Caixa” duu a terme directament l’Obra Social que ha caracteritzat històricament el Grup i gestiona, mitjançant CriteriaCaixa, la cartera de participacions accionarials. Dins d’aquesta cartera, CriteriaCaixa té una participació del 40%1 en CaixaBank, a més de participacions en diverses empreses que pertanyen a sectors econòmics essencials per a la comunitat, entre les quals destaquen Abertis (gestió d’infraestructures de transport i comunicacions), Gas Natural Fenosa (distribució d’energia), Suez Environnement (gestió de les activitats d’aigua i de residus) i SABA (gestió d’aparcaments i parcs logístics).

La Fundació Bancaria “la Caixa” és la principal fundació d’Espanya i la tercera al món en volum d’actius, amb un pressupost per a la seva Obra Social al 2017 de 510 milions d’euros.

(1)      Dada a 6 de febrer de 2017, tenint en compte la venta per part de CriteriaCaixa d’un paquet d’accions representatives del c.5,3% del capital social de CaixaBank el que redueix la participació de CriteriaCaixa a CaixaBank des de ~45% fins al 40%