Espai de l'Accionista

6% de descompte en la compra o lloguer d'immobles


6% de descompte en el preu publicat de compra o lloguer d'immobles

Descompte  del 6 % sobre el preu de compravenda  o lloguer  publicat , aplicable a tots els immobles propietat de societats que pertanyen al Grup ”la Caixa” identificats en www.servihabitat.com  amb la icona “Consulta Descomptes”. Queda exclòs d’aquesta promoció  qualsevol producte no publicat en www.servihabitat.com.


Requeriments

Tenir un mínim de 1.000 accions de CaixaBank dipositades en l’entitat i un mínim d’antiguitat com accionista de 6 mesos.


Com beneficiar-se'n

Sol·liciti a la seva oficina document acreditatiu conforme és  accionista CaixaBank i té una posició mínima de 1.000 accions CaixaBank dipositades en CaixaBank S.A en el moment de  realitzar l'oferta de  compra o lloguer d'immoble.

El descompte mai serà aplicable de manera retroactiva si l'immoble ja està llogat o venut.


Oferta especial vàlida fins l’ 1-3-2020, no acumulable amb altres promocions, ofertes o descomptes de Servihabitat, ni a ofertes acceptades per import inferior al preu publicat.
NRI: 3352-2020/09393