Espai de l'Accionista

15% Descompte SegurCaixa Auto

Fins al 15% de descompte en l

Fins al 15% de descompte en la contractació de l'assegurança d'automòbil SegurCaixa Auto i SegurCaixa.

SegurCaixa Auto li ofereix, els 365 dies de l’any, un servei exclusiu que inclou assistència de viatge les 24 h, atenció personalitzada i protecció jurídica de 8 a 22 h. A més, es pot beneficiar de:

  • Elecció lliure del taller, fins i tot el concessionari de la marca.
  • Assistència en carretera des del km 0, amb un compromís d’atenció en menys d’1 h.
  • Accessoris de sèrie i opcionals del fabricant inclosos (sense cap cost addicional ni sobreprima).
  • La taxació més favorable en cas de sinistre total: 100% del valor de nou per a vehicles de fins a 2 anys d’antiguitat i 100% del valor de mercat per als de més de 2 anys.
  • Assessorament telefònic: mecànic, mèdic i jurídic.

Requisits

  • Adreçat als accionistes de CaixaBank amb les seves accions depositades a l’entitat.
  • Descompte només aplicable a les noves contractacions de l’assegurança SegurCaixa Auto i SegurCaixa Premium


Com es contracta

  • En qualsevol oficina de CaixaBank.
  • Per CaixaBankNow.

El descompte s’aplica automàticament sobre el preu de la prima de l’assegurança. Informació subjecta a les condicions generals i particulars de la pòlissa.
Assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y ReasegurosCaixabank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA. i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619.
NRI: 3352-2020/09393