Entrevista

"Un business angel aporta capital intel·ligent que finança, assessora i dona suport a les start-ups"

José Herrera, president de l'Associació de Xarxes de Business Angels d'Espanya (Aeban)

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
José Herrera, president de l’Aeban

El terme business angel ens sona a tots. Des de fa alguns anys, aquests inversors protagonitzen moltes converses relacionades amb l'emprenedoria. Però el paper que desenvolupen no és tan conegut. I això que és clau perquè moltes start-ups aconsegueixin tirar endavant.

Acompanyar adequadament un negoci en les seves primeres etapes de desenvolupament pot suposar la diferència entre la seva supervivència o la seva desaparició. Conscient d'aquesta realitat, DayOne, la divisió especialitzada de CaixaBank per a empreses tecnològiques innovadores i els seus inversors, s'ha adherit a l'Associació de Xarxes de Business Angels d'Espanya (Aeban).

José Herrera és el president de l’Aeban i defineix els business angels com molt més que facilitadors de finançament. "El que fa un business angel és aportar capital intel·ligent", assegura.

En quin sentit és intel·ligent el capital que aporta un business angel?

Això és bàsicament perquè l'aportació d'un business angel no és exclusivament una aportació de diners. Al costat d'aquesta inversió, aporta als emprenedors serveis de consultoria i networking en un moment en què no s’ho podrien permetre. És important per a ells comptar amb aquest suport.

En què es concreta llavors el paper d'un business angel?

Podem dir que aquesta figura fa possible que moltes companyies que comencen gràcies al concepte de “Friends, Family & Fools” - finançament de fonts molt pròximes - aconsegueixin tirar endavant durant la seva travessia per la qual cosa coneixem com “el Valle de la Muerte”.

Es tracta d'una etapa en què l'empresa té possibilitats de seguir endavant, però encara no té accés al finançament que li pot aportar el venture capital. Moltes companyies es desaprofiten en aquest moment en què tenen alguna cosa que funciona, però els inversors encara no es fien per donar-li suport. Es coneix com a equity gap i en ell els business angels exerceixen aquesta funció de finançament i acompanyament.

I quina és la funció d’Aeban?

En l'actualitat, es calcula que existeixen uns 2.000 business angels a Espanya que inverteixen uns 40 milions d'euros a l'any. Aeban és l'associació que promociona l'activitat dels business angels i les xarxes on s'agrupen en el territori espanyol. Actualment, Aeban aglutina 35 xarxes de business angels presents a 11 comunitats autònomes. També integra com a socis alguns d'aquests inversors que es dediquen en exclusiva a aquesta activitat.

Aeban s'ha constituït com un fòrum d'intercanvi d'informació i experiències, tant entre business angels com amb altres organismes, especialment l'Administració Pública. A més, som membres de federacions europees BAE i EBAN, en els consells d'administració dels quals participo com a membre. L'any passat també vam signar un acord de col·laboració amb ASCRI, la patronal de capital de risc, i juntes representem la pràctica totalitat del capital privat espanyol.

La incorporació de CaixaBank DayOne com a membre d’Aeban ens ajudarà a potenciar aquesta visió sensible amb l'emprenedor i l'assumpció del risc que és tan necessària, en gran part gràcies a la seva presència a tota Espanya. Es tracta d'un hub que té la capacitat d'acompanyar a start-ups i business angels presents a tot el territori. El seu paper és molt important per dinamitzar aquest teixit d'inversors, que és molt fràgil.

A més, el fet que CaixaBank DayOne patrocini el nostre informe sobre el sector dels business angels a Espanya és molt important, especialment en un mercat on la informació és vital, però flueix amb dificultat. Mentre el sector del venture capital difon amb major facilitat les seves operacions, els business angels solen ser més reservats. Per això aquest patrocini és tan important.

La figura del business angel és present a Espanya des de fa anys. Com ha evolucionat en els últims temps?

El perfil de les inversions ha canviat substancialment. Fa anys, el que es considerava prudent era invertir només en una o dues companyies. Tot i això, amb el pas del temps s'ha demostrat que aquesta estratègia no funciona. I si només has invertit en una o dues, és molt probable que no aconsegueixis els teus objectius. Per això es registrava un gran nombre d'abandonaments d'aquest tipus d'inversió fa quinze anys.

Avui sabem que, perquè una cartera sigui sostenible, s'ha d'invertir com a mínim en deu companyies. En paral·lel, el ticket mitjà de la inversió de business angels en companyies ha baixat. Es tracta de posar menys diners en un major nombre d'empreses per poder invertir de nou en aquelles que funcionin bé. Així, s’acostuma a reservar el 50% del capital per invertir-lo al principi i reservar la resta per donar suport a les companyies que tirin endavant. D'aquesta manera, van millorant les estadístiques associades a la inversió.

En quin tipus de sectors inverteixen més els business angels?

El sector que prima és el relacionat amb el software per a tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Si pensem en grans indústries que requereixen una important quantitat d'equipament, l'aportació que necessitarien per adquirir-ho és molt elevada. Tot i això, la viabilitat d'una companyia de software es pot comprovar amb una inversió més reduïda. En definitiva, el risc és menor en aquest sector, per això és tan atractiu. També altres mercats com el de la salut i el de les finances estan guanyant pes.

Quant a les inversions que realitzen els business angels, com són i quines tendències s'adverteixen?

Es calcula que cadascun dels 2.000 business angels presents a Espanya inverteix uns 50.000 euros anuals, dels quals una part es dedica a primeres inversions i una altra part  s’inverteix com a follower.

Normalment, un business angel pot ajudar amb consultoria i networking a un màxim de tres companyies. Per això tendeix a invertir en sectors que coneix.

Sobre les claus de futur en aquest àmbit, veiem una clara tendència a l'especialització per sectors. En aquesta tendència també influeix l'especialització que es dona per zones geogràfiques.

Una altra tendència important és el Corporate Venturing, pel qual grans companyies assentades troben en la inversió en start-ups el camí per desenvolupar el seu R+D+i. Quan inverteixen en elles, capten talent i acceleren els seus processos d'innovació. Existeix una clara corrent d'actuació per la qual fins i tot se separen les start-ups que neixen dins d'una gran companyia perquè no es vegin afectades per les seves mateixes dinàmiques.

Quin és el següent repte d'aquest sector?

Seria important millorar la fiscalitat per a les inversions que realitzen els business angels. El risc que afronten com a persones físiques és molt important. No cal oblidar que les companyies que reben el seu suport ja paguen impostos derivats de la seva pròpia activitat, per això el sector reclama una millora en el tractament fiscal.

Al Regne Unit, l'Estat homologa les start-ups i els business angels que inverteixen en elles reben una deducció total sobre els fons invertits, tant en les entrades com en les sortides. A Espanya, aquesta homologació s'ofereix per a les sortides del venture capital, però no en el cas dels business angels, tot i que la seva aportació sigui tant o més important per a la supervivència de les companyies.

Com a conseqüència, al Regne Unit s'ha duplicat el volum de fons dedicats a l'activitat dels business angels. Sens dubte, la fiscalitat pot ser un incentiu perquè les rendes altes, que tributen aproximadament la meitat dels seus ingressos, s'animin a assumir el risc d'invertir com a business angels.

 

NOTÍCIES RELACIONADES