Nota de premsa

MicroBank incrementa un 36,2% el finançament amb impacte social i destina 1.383 millones de euros el 2023

Balanç anual

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
L’empresa d’inserció sociolaboral La Tavella, finançada per MicroBank.

• El nombre d'operacions va situar-se en 144.473, xifra que representa un augment del 44% respecte a l'any anterior.

• El banc social de CaixaBank va atorgar 19.267 microcrèdits per a la posada en marxa o consolidació de negocis per valor de 253,4 milions d'euros l'any passat, un 48% més.

• L'import destinat a donar suport a famílies vulnerables va créixer un 35,5% i es va situar en 862 milions d'euros en 2023, xifra que suposa el 62% del total del volum finançat per MicroBank.

• Les línies específiques de MicroBank per a sectors amb impacte social van contribuir a materialitzar 6.453 projectes a Espanya per import de 267,8 milions d'euros.

 

MicroBank, el banc social de CaixaBank, va finalitzar 2023 amb la formalització de 144.473 operacions de finançament amb impacte social per valor de 1.383,4 milions d'euros, xifres que representen augments del 44% i el 36,2%, respectivament.

El segment d'activitat que va experimentar un creixement més gran el 2023 està vinculat al finançament per a la posada en marxa i consolidació de petits negocis. En total, MicroBank va concedir 19.267 microcrèdits a Espanya per a aquesta finalitat, la qual cosa suposa un 47% més que l'any anterior.

“Per a MicroBank és molt gratificant veure com el context general de recuperació que viu el país es plasma també en l'evolució de la creació de negocis per part d'emprenedors i microempreses que reben finançament de la nostra part”, explica Cristina González, directora general de MicroBank. L'import mitjà d'aquests microcrèdits es va situar l'any passat en 13.150 euros i el volum total aportat pel banc social de CaixaBank va assolir els 253,4 milions d'euros, xifra que representa un augment del 48%.

“Si en 2022 vam aconseguir la fita dels 1.000 milions d'euros atorgats en finançament amb impacte social, en 2023 hem depassat amb escreix aquest volum. Estem convençuts que la nostra activitat és clau per a fomentar la igualtat d'oportunitats i propiciar el desenvolupament i benestar en el territori”, apunta Juan Carlos Gallego, president de MicroBank.

Per la seva banda, la línia d'activitat orientada al suport a famílies vulnerables, amb 118.753 microcrèdits concedits a Espanya i un creixement del 44,9% respecte a l’exercici anterior, va concentrar un any més el gruix del volum de finançament atorgat per MicroBank. Concretament, l'entitat va destinar a aquest capítol 862,2 milions d'euros durant 2023b, el 62,3% del total del finançament. L'import mitjà d'aquests microcrèdits, adreçats a que col·lectius amb pocs recursos puguin fer front a necessitats puntuals, es va situar en 7.260 euros.

La tercera gran àrea d'activitat de MicroBank, la relativa a les línies específiques per a sectors amb impacte social, va contribuir a concretar 6.453 projectes d'economia social, educació, salut, emprenedoria i innovació a Espanya en 2023, un 24% més. En total, el volum de finançament va arribar als 267,8 milions d'euros, amb un augment del 29,1% respecte a l'any anterior.

En aquest apartat, durant 2023 va continuar despuntant la línia adreçada a empreses de l'economia social, que va registrar un creixement de la producció del 73,7%, així com l'evolució dels préstecs Skills & Education, vinculats a l'educació i millora de competències tant per a estudiants com per a empreses.

Banca sostenible

MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeres de les quals no estan prou cobertes. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible, integrat dins del Pla Estratègic de CaixaBank, en el qual té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank fa costat al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa comercial de CaixaBank per a posar a la disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

En la concessió dels microcrèdits, col·laboren de manera activa més de 270 entitats en tota Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a banda d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d'Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI).

 

NOTÍCIES RELACIONADES