Nota de premsa

MicroBank i el Fons Europeu d'Inversions (FEI) acorden un pla d'inversió de 50 milions d'euros per a empreses socials

500 empreses socials es beneficiaran d'aquest conveni

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Antonio Vila, president de MicroBank, i Alessandro Tappi, Director General d'Inversions del FEI

• Aquest pla, recolzat per la Unió Europea, permetrà oferir préstecs sense necessitat d'aportar garanties a empreses de l'economia social a tota Espanya durant els pròxims dos anys i mig.

• Antonio Vila, president de MicroBank, i Alessandro Tappi, director general d'Inversions del FEI, han signat el primer acord entre ambdues entitats amb aquesta finalitat.

Antonio Vila, president de MicroBank, i Alessandro Tappi, director general d'Inversions del FEI, han formalitzat el nou acord entre ambdues entitats que permetrà dur a terme un pla d'inversió de 50 milions d'euros destinat a l'emprenedoria social a Espanya. Aquest acord, el primer entre ambdues entitats amb aquesta finalitat específica, permetrà a MicroBank oferir préstecs a llarg termini i sense garanties a empreses socials a tota Espanya durant els pròxims dos anys i mig.

En el marc d'aquest programa recolzat per la UE, MicroBank centrarà primordialment la seva activitat en empreses orientades a la integració social i laboral, autonomia i atenció a persones en situació de discapacitat i dependència, a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, activitats interculturals i protecció del medi ambient. Per poder optar als préstecs EaSI Empresa Social, les empreses han de tenir un objectiu social explícit, una activitat econòmica recurrent que no superi els 30 milions d'euros en facturació i un model de governance inclusiu i responsable amb una limitació en el repartiment de beneficis del 30%.

L'import mitjà que s'estima per operació és de 100.000 euros, podent arribar a finançar operacions per un valor màxim de 500.000 euros. El termini màxim de devolució pot arribar a 10 anys i s'espera que 500 empreses socials puguin beneficiar-se d'aquest conveni.

Alessandro Tappi, director general d'Inversions del FEI, ha assenyalat que “estem encantats de poder ajudar a MicroBank a llançar un nou producte dirigit a empreses socials a Espanya. MicroBank és un operador clau en el mercat espanyol de petites i mitjanes empreses i aquest acord permetrà que més emprenedors socials puguin beneficiar-se de noves oportunitats de finançament. El FEI ha proporcionat finançament per valor de 327 milions d'euros a emprenedors socials i microempresaris a Espanya i es congratula que aquesta operació continuï aportant finançament sostenible als qui més ho necessiten”.

Per la seva part, Antonio Vila, president de MicroBank, ha afirmat que “gràcies al suport rebut del Fons Europeu d'Inversions a través d'aquest acord, MicroBank pot potenciar la seva oferta de finances amb impacte social llançant una nova línia de préstecs especialment adaptada a les necessitats de les empreses socials”. Vila també ha indicat que “confiem que la possibilitat d'accedir a finançament a llarg termini sense necessitat d'aportar garanties ajudarà moltes empreses socials a aprofitar el fort creixement previst per als pròxims anys en la demanda dels seus productes i serveis”.

Finalment, Marianne Thyssen, Comissària Europea d'Ocupació, Assumptes Socials, Capacitats i Mobilitat Laboral, ha volgut “felicitar a MicroBank per aprofitar l'oportunitat brindada pel Pla Juncker per promoure una Europa més social”. La comissària també s'ha congratulat perquè “milers d'empreses socials espanyoles tindran ara un millor accés al finançament per promoure projectes d'integració i contribuir a una societat espanyola més justa i inclusiva”.

El Mecanisme de Garantia del programa EaSI es va llançar el juny de 2015 i està finançat per la Comissió Europea i gestionat pel Fons Europeu d'Inversions. Les empreses socials que desitgin sol·licitar un préstec a l'empara del programa EaSI poden acudir directament a qualsevol sucursal de CaixaBank, ja que el FEI no dona suport financer directe a les empreses, sinó que posa a la seva disposició aquesta línia de crèdit a través d'intermediaris financers locals, tals com les entitats de microfinançament, finançament social i de garantia, de la mateixa manera que bancs actius en els 28 països de la UE i altres països que participen en el programa EaSI. Aquests intermediaris tracten directament amb les parts interessades per donar suport en el marc de la Garantia EaSI.

Sobre el Programa per a l'Ocupació i la Innovació Social

El Programa per a l'Ocupació i la Innovació Social ("EaSI") té com a finalitat donar suport a l'objectiu de la UE d'un alt nivell d'ocupació, protecció social adequada, lluita contra l'exclusió social i la pobresa i millora de les condicions de treball. L'eix del microfinançament i de l'emprenedoria social del programa EaSI proporciona suport als intermediaris financers que ofereixen microcrèdits a emprenedors o finançament a les empreses socials.

L'objectiu és augmentar l'accés al microfinançament, inclosos els microcrèdits, especialment a persones vulnerables i microempreses. A més, per primera vegada, la Comissió Europea dona suport a les empreses socials a través d'inversions de fins a 500.000 euros.

El suport al microfinançament i a l'emprenedoria social es canalitza actualment a través de la Garantia EaSI, que permet als intermediaris financers atendre les necessitats de finançament de (potencials) emprenedors que d'una altra forma no haurien pogut obtenir finançament a causa de consideracions de risc. S'està implementant igualment a través de la ‘Finestra d'Inversió de la Creació de Capacitats EaSI’' per reforçar les capacitats dels intermediaris financers en els àmbits del microfinançament i finançament social mitjançant inversions de capital principalment. La Comissió Europea ha seleccionat al FEI per executar la Garantia EaSI i la Finestra d'Inversions en Creació de Capacitats EaSI.

Així mateix, la Comissió està reforçant la dimensió social del FEIE tant en microfinançament com en emprenedoria social. En general, s'espera que l'import total del suport a aquests àmbits s'incrementi (des dels 193 milions d’euros del programa EaSI) fins a prop de 1.000 milions d'euros, amb el que es mobilitzaran uns 3.000 milions d'euros en inversions addicionals.

Sobre el Fons Europeu d'Inversions

El Fons Europeu d'Inversions (FEI) és part del grup del Banc Europeu d'Inversions. La seva missió principal és donar suport a les microempreses i a les petites i mitjanes empreses europees (pimes) ajudant-les a accedir al finançament. El FEI dissenya i desenvolupa capital de risc i d'inversió, garanties i instruments de microfinançament específicament dirigits a aquest segment de mercat. Complint aquesta funció, el FEI promou els objectius de la UE en suport de la innovació, la recerca i el desenvolupament, l'emprenedoria, el creixement i l'ocupació.

Sobre MicroBank

MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, és l'únic banc d'Espanya dedicat principalment a les microfinaces. Amb el llançament de la línia de préstecs EaSI Empresa Social, MicroBank amplia la seva oferta a un nou àmbit dins les finances amb impacte social, creant una nova línia especialitzada dirigida a un segment emergent de l'economia la missió principal de la qual és la contribució al benestar general dels ciutadans, i especialment al dels col·lectius més vulnerables.

En la concessió de les operacions de MicroBank, a més de la xarxa de més de 4.400 oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d'assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins al moment, MicroBank ha signat convenis amb 598 entitats col·laboradores de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats.

Les entitats són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.

Fruit d'aquest acord, s'espera incorporar a aquesta xarxa noves entitats col·laboradores que representin els interessos de les empreses de l'economia social o ofereixin serveis de suport i/o assessorament a aquestes. En el moment de signar aquest acord ja es compta amb la col·laboració de FAEDEI, una entitat que agrupa Associacions Territorials d'Empreses d'Inserció de tota Espanya.

 

NOTÍCIES RELACIONADES