Nota de premsa

MicroBank contribueix a la creació de 28.521 llocs de treball directes el 2023 a Espanya a través del suport a emprenedors

Publicat l'Informe Anual de MicroBank amb el balanç de la seva activitat i la contribució als ODS

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Nuria Spinola va crear l’acadèmia d’art Con S Líquida amb el finançament de MicroBank.

• El 45% dels negocis que han rebut un microcrèdit del banc social de CaixaBank preveu contractar nous treballadors aquest any

• La generació de riquesa dels negocis amb el suport de l'entitat va suposar el 2023 un impacte de 4.468 milions d'euros en l'economia espanyola, un 8,7% més que l'any anterior.

 

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha contribuït a la creació de 28.521 llocs de treball directes el 2023 a través dels emprenedors que han rebut un microcrèdit o un préstec de l'entitat, segons es desprèn d'un estudi sobre l'impacte social elaborat per KPMG Asesores i Stone Soup Consulting. Aquesta xifra suposa un creixement del 63,4% respecte del 2022 i obeeix al creixement de l'activitat de l'entitat, que ha atorgat finançament amb impacte social per valor de 1.383 milions d'euros el 2023, un 36,2% més.

Segons explica l'informe, la contribució principal al mercat laboral es produeix a través de l'autoocupació, però, a més, un 29% dels negocis han creat nous llocs de treball per a altres persones des de la concessió del préstec. Així mateix, el 45% dels negocis té previst contractar nous treballadors aquest any. D'altra banda, a més de la creació directa d'ocupació, els negocis que han rebut el suport de MicroBank generen un efecte multiplicador en l'economia gràcies a les activitats auxiliars necessàries per al seu desenvolupament.

Així mateix, el 79% dels emprenedors se senten més optimistes sobre el futur de la seva empresa i família. En total, l'any passat es van iniciar 8.621 negocis amb el suport financer del banc social de CaixaBank, davant els 5.876 del 2022.

L'informe posa també de relleu que els joves de menys de 35 anys, així com les dones i persones en situació prèvia d'atur són col·lectius afavorits per la creació d'ocupació a través dels microcrèdits i préstecs de MicroBank.

“Les dades de contribució a la creació d'ocupació del 2023 són més positives que mai i són el millor reflex de l'impacte social que genera l'activitat de MicroBank”, explica Cristina González Viu, directora general de l'entitat. Al seu torn, ha volgut destacar “el paper fonamental que tenen les microempreses i els emprenedors en l'eix del teixit productiu i en l'economia del país”.

De l'estudi es desprèn, igualment, que la major part de l'ocupació vinculada a l'activitat dels negocis finançats per MicroBank va correspondre al sector dels serveis professionals (39%), seguit del comerç detallista (23%) i l'hostaleria i restauració (20%) i la construcció (9%). La resta es reparteix entre el sector primari i els negocis relacionats amb les noves tecnologies.

Impacte en la societat

Durant el 2023, gràcies a l'efecte tractor de la seva activitat, els negocis que han rebut el suport de MicroBank van contribuir amb 4.468 milions d'euros a l'economia espanyola -el que representa un 8,7% més que en 2022-, dels quals 2.266 milions d'euros de manera directa i 2.202 milions d'euros, de manera indirecta i induïda. L'import global equival al 0,3% del PIB espanyol.

MicroBank va atorgar durant l'any passat fins a 138.020 microcrèdits per valor de 1.115 milions d'euros. Aquestes operacions inclouen tant les destinades a afrontar necessitats puntuals de famílies com els microcrèdits enfocats a la creació o consolidació de negocis. A més, MicroBank va concedir 6.453 préstecs a sectors amb impacte social, com l'educació i l'economia social, per un import de 268 milions d'euros.

A través de la seva activitat i el seu model de negoci, MicroBank contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. En concret, s'han identificat tres ODS prioritaris: el 8 (treball decent i creixement econòmic), el 10 (reducció de les desigualtats) i el 17 (aliances per aconseguir els objectius). Aquests tres ODS, al seu torn, s'hi interrelacionen amb sis més, als quals MicroBank també contribueix de manera transversal i que tenen a veure amb la creació d'ocupació, el foment de l'activitat productiva i el desenvolupament econòmic, la inclusió financera, la igualtat de gènere i l'impacte en l'economia social.

Banca sostenible

MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible, integrat dins el nou Pla Estratègic de CaixaBank, en què té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank dona suport al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'exportació xarxa comercial de CaixaBank per posar a disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

En la concessió dels microcrèdits, col·laboren a més de manera activa 270 entitats a tot Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i fer un seguiment dels projectes.

Així mateix, MicroBank té el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d'Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversió (BEI).

 

NOTÍCIES RELACIONADES