Nota de premsa

MicroBank concedeix més de 467 milions d’euros destinats a projectes que generen un impacte social positiu

En el primer semestre de l’any

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Joan i Guillermina, en la papereria Croquis que van obrir amb el finançament de MicroBank

• Els microcrèdits dirigits a emprenedors i microempreses per impulsar l’inici o l’ampliació de negocis s’eleven fins als 8.381 entre gener i juny


MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha dedicat 467,5 milions d'euros al finançament de projectes que generen un impacte social positiu durant el primer semestre de 2021. Aquesta dada inclou els microcrèdits atorgats a famílies, els destinats a negocis i el finançament dirigit a sectors amb impacte social, enfocat a projectes de l'economia social, l'educació, l'emprenedoria i la innovació.

Un dels puntals de l'activitat de MicroBank, els microcrèdits dirigits a negocis, van beneficiar a 8.381 emprenedors i microempreses fins al juny de 2021. MicroBank va destinar 106,1 milions d'euros amb l'objectiu de contribuir a la recuperació del teixit empresarial. L'import mitjà dels microcrèdits a negocis  es va situar en els 12.660 euros, davant els 11.306 euros del mateix període de l'any anterior.

Dins aquesta línia, cal destacar l'import destinat a microcrèdits que s'han constituït sota els acords amb les més de 300 entitats col·laboradores, el creixement dels quals ha estat del 79%. El 97% d'aquests microcrèdits són per iniciar nous negocis, i els emprenedors compten amb l'assessorament del seu projecte a través d'entitats com Andalucía Emprende, Incorpora, Cambres de Comerç, Ajuntaments i Organitzacions no Lucratives (ONL) de tot Espanya.

D'altra banda, els microcrèdits concedits a famílies, destinats a solucionar necessitats bàsiques com la salut, l'educació i l'habitatge de persones amb dificultats per a l'accés al crèdit, van ascendir a 42.389 entre gener i juny i van assolir un valor de 247,75 milions d'euros. L'import mitjà dels microcrèdits a famílies es va situar en 5.845 euros durant el primer semestre, un 10,4% més.

Per part seva, el finançament dirigit a sectors amb impacte social, enfocat a projectes de l'economia social, l'educació, l'emprenedoria i la innovació, ha experimentat un gran increment durant el primer semestre de l'any. Concretament, MicroBank va ajudar a materialitzar 2.859 projectes a Espanya fruit d'atorgar finançament per un valor global de 113,7 milions d'euros, cosa que representa un augment del 65% en nombre d'operacions i del 35,3% en l'import amb relació als sis primers mesos de 2020.

“A MicroBank estem plenament compromesos amb els col·lectius més vulnerables, la nostra vocació és contribuir al benestar de la societat, i la crisi de la Covid-19 no ha fet més que augmentar la nostra ambició d'ajudar perquè la recuperació i el progrés social estigui a l'abast de tots”, explica Juan Carlos Gallego, president de MicroBank.  Al seu torn, Cristina González, directora general de MicroBank, ha insistit en què  “el microcrèdit és una eina financera que contribueix a la millora de la cohesió social facilitant la reducció de les desigualtats en l'accés al crèdit”.  

Banca socialment responsable

MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes. Té un paper determinant en el Pla de Banca Socialment Responsable de CaixaBank, en què té encomanada la missió de promoure la inclusió financera i facilitar l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank dona suport al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa comercial de CaixaBank per posar a disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d'Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI).

 

NOTÍCIES RELACIONADES