Nota de premsa

MicroBank concedeix 349,7 milions d’euros en préstecs per afrontar els efectes econòmics de la Covid-19

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Chicho, fundador de la tenda-obrador de cosmètica natural Karü, creada amb el suport d'un microcrèdit de MicroBank

• El banc social de CaixaBank ha atorgat 26.854 microcrèdits a través de línies de finançament específiques per a autònoms, microempreses, empreses socials i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica

• MicroBank i el Fons Europeu d'Inversions (FEI) acorden prorrogar fins al 30 de juny la línia de préstecs adreçada a autònoms i microempreses que precisen de liquiditat per a superar la crisi

MicroBank ha concedit un total de 26.854 préstecs per valor de 349,7 milions d'euros destinats a pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 durant 2020. Precisament amb aquest objectiu, el banc social de CaixaBank especialitzat en microcrèdits i altres finances amb impacte social va crear al març línies específiques de finançament concebudes per a fer costat a autònoms, microempreses i famílies, a banda d'impulsar els seus préstecs per a empreses socials, davant una crisi sense precedents. MicroBank reforçava així el compromís del grup CaixaBank de contribuir al benestar de la societat, especialment dels col·lectius més vulnerables.

Emmarcats en la línia de finançament ICO, des del 15 març fins al 31 de desembre, MicroBank va concedir més de 250 milions d'euros a través de 21.058 préstecs. En paral·lel, l'entitat va posar en marxa el Préstec FEI-Covid-19, una nova línia específica adreçada a atendre les necessitats de circulant de professionals autònoms i microempreses de fins a 9 treballadors i amb una facturació anual inferior a 2 milions d'euros. MicroBank i el FEI han acordat prorrogar la vigència d'aquest producte fins al 30 de juny de 2021. Durant l’any 2020 s'han atorgat 3.424 préstecs sota el seu paraigües per un valor superior als 53,5 milions d'euros.

Aquesta nova via de finançament s'ha dut a terme gràcies al subprograma de la Comissió Europea COSME Covid-19 i ofereix una línia de préstecs de 310 milions d'euros per a aquells negocis que tinguin problemes de liquiditat com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia i que no puguin accedir a una línia ICO o necessitin complementar-la. L'import màxim del préstec pot arribar als 50.000 euros i permet sol·licitar una carència de capital de fins a 12 mesos.

Solucions per a famílies en situació de vulnerabilitat

Conscients dels devastadors efectes econòmics de la Covid-19 per a milers de famílies, gràcies a un acord amb l'ICO, MicroBank va posar també en marxa una nova línia de finançament per a clients i no clients en situació de vulnerabilitat que no poguessin fer front al pagament del lloguer del seu habitatge habitual. En total, 2.110 llars s'han beneficiat de la mesura, amb un import total concedit de més de 7,6 milions d'euros fins el desembre.

A banda, s'ha facilitat que les famílies que ho necessitessin poguessin sol·licitar la moratòria dels seus préstecs. En total s’han efectuat 40.044 moratòries i operacions de refinançament i reestructuració.  

Suport a empreses socials

Amb l'objectiu de fer costat a aquells projectes que generen un impacte social positiu i mesurable en la societat, l’any 2018 MicroBank va llançar el préstec EaSI. Aquesta línia de finançament s'ha convertit en 2020 en una gran alternativa per a empreses socials i entitats del tercer sector per a fer front a l'efecte de l'actual crisi social, econòmica i sanitària. En aquest sentit, fins al final de 2020, a través d'aquesta línia, s'han atorgat préstecs per valor de més de 37,7 milions, un 130% més que durant 2019. Així, aquelles organitzacions que generen un impacte social positiu, especialment aquelles que han estat en primera línia per estar relacionades amb sectors com la salut, la lluita contra la pobresa i la inclusió soci-laboral, han pogut comptar amb finançament per tal d’afermar el seu model de negoci en un moment especialment complicat.

 Banca socialment responsable

MicroBank dona resposta a diferents segments de població que no tenen prou cobertes les seves necessitats financeres. Té un paper determinant en el Pla de Banca Socialment Responsable de CaixaBank, on té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit a tots els col·lectius socials, especialment als més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank fa costat al seu banc social des de la seva creació a través de dues vies: atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de les prop de 4.000 oficines de la xarxa comercial de CaixaBank per a posar a la disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

El Pla Estratègic 2019-2021 de MicroBank ha donat un nou impuls a l'entitat per a afrontar els reptes i objectius plantejats: inclusió financera, foment de l'activitat productiva i generació d'impacte social.

 

NOTÍCIES RELACIONADES