Nota de premsa

L'índex Fitch atorga a CaixaBank un ESG Entity Rating de grau 2

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Seu corporativa de CaixaBank a Madrid

• Els ràtings ESG, que puntuen de l'1 al 5, indiquen l'acompliment d'una entitat, el seu compromís i la integració que realitza de consideracions ambientals i socials en el seu negoci, estratègia i gestió, així com l'efectivitat de la seva governança.

• L'índex ha puntuat a l'entitat financera amb un 2 i una nota de 65 punts, cosa que premia el bon acompliment ESG de l'empresa i la integració de consideracions ESG en el seu model, estratègia i gestió.

• Només el 22% dels bancs de tot el món han obtingut un ràting 2, d'un total de 117 bancs que s'han presentat. CaixaBank s'ha situat en desena posició de 100 bancs, sent l'únic banc espanyol amb avaluació ‘solicited’.

 

Sustainable Fitch ha atorgat a CaixaBank un ESG Entity Rating de grau 2 i una puntuació d'entitat de 65 a causa del bon acompliment ESG de l'empresa i la integració de consideracions ESG en el seu model, estratègia i gestió.

Els ràtings ESG, que puntuen de l'1 al 5, indiquen l'acompliment d'una entitat, el seu compromís i la integració que realitza de consideracions ambientals i socials en el seu negoci, estratègia i gestió, així com l'efectivitat de la seva governança. Aquesta qualificació suposa un exercici de transparència i un avenç davant el canvis reguladors que es puguin produir en els propers mesos.

Fins a la data, cap entitat a nivell mundial ha obtingut un ràting 1 i només el 22% dels bancs de tot el món han obtingut un ràting 2, d'un total de 117 bancs que s'han presentat. CaixaBank s'ha situat en desena posició de 100 bancs, sent l'únic banc espanyol amb avaluació ‘solicited’.

CaixaBank, referent europeu en sostenibilitat

CaixaBank ha definit un pla estratègic 2022–2024 per abordar l'impacte de les seves operacions, en el qual es defineixen múltiples objectius per a les seves operacions i carteres. És membre de la Net-Zero Banking Alliance i de la Net-Zero Asset Owner Alliance, i s'ha compromès amb les zero emissions netes per a l'any 2050 en les seves operacions i en la seva cartera d'inversions en assegurances.

Al mateix temps, CaixaBank ofereix solucions financeres ambientals i socials, com a hipoteques per a béns immobles amb certificats d'eficiència energètica A i B, préstecs per a projectes d'energies renovables i préstecs vinculats a la sostenibilitat. Quant als productes d'inversió, CaixaBank disposa d'una important proporció d'actius gestionats que estan classificats sota els articles 8 i 9 del Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles. CaixaBank té com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles entre el 2022 i el 2024.

Les polítiques d'exclusió del Grup restringeixen el finançament i la inversió en sectors molt contaminants, com els combustibles fòssils, els metalls i l'extracció de minerals, així com en sectors socialment controvertits, com les armes i l'energia nuclear. La seva estratègia d'abandonament progressiu exclou el finançament d'empreses amb més del 5% dels seus ingressos procedents de la mineria de carbó tèrmic o la generació d'electricitat, i eliminarà per complet el carbó tèrmic de la seva cartera l'any 2030. El Grup pretén reduir les emissions generades pel sector de l'electricitat en un 30% per al 2030 i les generades pel sector del petroli i el gas en un 23%.

CaixaBank és neutre en carboni en les seves operacions des de l'any 2018 i el 2022 va aconseguir tots els objectius de petjada ambiental que s'havia marcat. La informació del Grup sobre les seves emissions de GEH és granular i per a l'any 2021 cobreix les emissions d'Abast 3 de la seva cartera.

L'entitat financera compta amb uns sòlids principis i polítiques en matèria de drets humans i laborals, basats en estàndards internacionals i implementats al llarg de tota la seva cadena de valor.

Informació general sobre els ràtings de Sustainable Fitch i altres productes

Els ESG Ratings de Sustainable Fitch ofereixen una solució global per avaluar l'acompliment Ambiental, Social i de Governança de totes les classes d'actius a escala d'entitat, marc i instrument, la qual cosa ajuda a la comunitat financera ESG a prendre millors decisions informades. Ha desenvolupat un marc d'anàlisi modular, que li permet oferir una Opinió de Segona Part (OSP) i un seguit monitoritzat de ràtings ESG que inclou ràting d'entitat, ràting de marc i ràting d'instrument.

Els ràtings ESG indiquen l'acompliment d'una entitat, el seu compromís i la integració que realitza de consideracions ambientals i socials en el seu negoci, estratègia i gestió, així com l'efectivitat de la seva governança. Els ràtings s'atorguen en una escala de l'1 al 5, en la qual 1 és el millor i 5, el pitjor.