Nota de premsa

La Junta General d'Accionistes de CaixaBank aprova la distribució d'un dividend de 2.890 milions d’euros, un 70% més que el 2022

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, en la Junta General Ordinària d'Accionistes.

• El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha afirmat que “som una entitat més sòlida, més rendible i amb més capacitat per finançar empreses i famílies. Comptem amb una estratègia ben definida, amb la confiança que ens atorguen els nostres clients, amb un gran suport social i, sobretot, comptem amb el millor equip”

• Gonzalo Gortázar, conseller delegat de l'entitat, ha subratllat que “la nostra fortalesa financera i posició competitiva líder ens permet continuar creant valor i mantenir la nostra vocació de suport a l'economia i a la societat. Aquesta vocació defineix el nostre grup des de fa 120 anys i per a l'equip de CaixaBank és i continuarà sent una prioritat”

• La Junta General d'Accionistes de CaixaBank ha aprovat tots els acords sotmesos a votació, entre els quals hi ha l'abonament d'un dividend de 0,3919 euros per acció amb càrrec als resultats del 2023, la reelecció de María Verónica Fisas Vergés com a consellera independent i l'aprovació de la reducció del capital social per amortitzar la totalitat de les accions pròpies adquirides en el marc del programa de recompra d'accions

 

La Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank ha aprovat tots els acords sotmesos a votació, entre els quals hi ha l'abonament d'un dividend de 0,3919 euros per acció amb càrrec als resultats del 2023, fet que suposa un increment del 70% davant els 0,2306 euros de l'exercici anterior.

Aquesta remuneració, que es farà efectiva als accionistes a partir del pròxim 3 d'abril, representa un payout del 60%, en línia amb la política que es va aprovar per a aquest any de repartir entre el 50% i el 60% dels beneficis. Així, la quantia total destinada a dividends, amb càrrec als resultats del 2023, puja a 2.890 milions d'euros.

Una part d'aquest dividend reverteix d'una manera directa a la societat, bé a través de l'obra social de la Fundació ”la Caixa” o directament a l'Estat, a través del FROB. A més, l'entitat té més de 590.000 accionistes, en la seva immensa majoria minoristes.

En el seu discurs als accionistes, el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha fet, en primer lloc, una valoració de l'exercici 2023, per abordar a continuació les prioritats estratègiques de l'entitat i acabar amb unes reflexions sobre aquest any 2024.

D'aquesta manera, Goirigolzarri ha explicat que “en un context molt complex, l'economia espanyola ens ha sorprès positivament”, encara que ha recalcat que es mantenen les seves debilitats estructurals. En aquest sentit, ha assenyalat “la productivitat com el principal punt feble de la nostra economia”, i ha emplaçat a desenvolupar “reformes en profunditat que requereixen amplis consensos polítics i socials”.

I s'ha mostrat confiat que “el creixement durant l'any vagi de menys a més, gràcies a la contenció de la inflació i les probables baixades de tipus d'interès que, en definitiva, seran un estímul per a l'activitat”.

A continuació, Goirigolzarri ha recordat que les prioritats estratègiques de l'entitat s'emmarquen “en un propòsit i un compromís: estar a prop de les persones per a tot allò que importa”. “Per a nosaltres estar a prop de les persones significa estar a prop de les famílies i empreses a través del nostre negoci tradicional; significa cercar la inclusió financera des d'una triple perspectiva: geogràfica, d'edat i dels col·lectius més vulnerables; i, també, significa estar compromesos a donar suport a la transició climàtica”, ha subratllat el president de CaixaBank.

Pel que fa a l'activitat de CaixaBank, el president de l'entitat ha volgut ressaltar que “a tancament del 2023 estem a les portes d'assolir la xifra d'un bilió d'euros en volum de negoci, gràcies a l'activitat del finançament dels projectes dels nostres clients i la gestió del seu estalvi d'una manera diferencial, com ho prova el fet que 1 de cada 3 persones a Espanya tenen domiciliades les seves nòmines i les seves pensions a CaixaBank”.

Per a aquest any 2024, en què el banc conclourà el Pla Estratègic 2022-2024, el president de CaixaBank ha anunciat que “estem en el camí de superar els ambiciosos objectius que ens marquen, millorant així el nostre objectiu de rendibilitat per a aquest any i, per consegüent, millorant la nostra capacitat de retribució a l'accionista”.

En aquest sentit, Goirigolzarri ha detallat que la proposta de distribució de dividend “és un 70% superior al dividend del 2022, i la rendibilitat total, incloent-hi tant l'increment del preu de l'acció com el pagament dels dividends, suposa una revaloració del 119% des de l'inici del Pla Estratègic”.

Pel que fa a l’evolució de l’acció, ha indicat que, en aquest mateix periode, s’ha revaloritzat un 96%, xifra que compara molt favorablemente amb l’IBEX 35, que va pujar un 23% o amb l’índex de bancs europeus, que en el mateix periodo ho va fer un 34%.

“CaixaBank és avui una entitat més sòlida, més rendible i amb més capacitat per finançar empreses i famílies. Tenim una estratègia ben definida, amb la confiança que ens atorguen els nostres clients, amb un gran suport social i, sobretot, comptem amb el millor equip”, ha emfatitzat Goirigolzarri en la part final del seu discurs.

Fortalesa financera i posició competitiva líder

Per part seva, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha presentat als accionistes el detall de l'activitat de l'entitat el 2023 i ha destacat que “el resultat de 4.816 milions d'euros representa una rendibilitat sobre fons propis del 13,2%, finalitzant així una prolongada etapa de 15 anys de baixos retorns”. Per al conseller delegat, “es tracta d'una rendibilitat raonable i d'uns resultats d'acord amb la nostra mida i que, gràcies a disposar d'una elevada fortalesa financera, ens permet proposar un dividend de 2.890 milions d'euros entre els més de 590.000 accionistes de CaixaBank”.

En la seva presentació, Gortázar ha assenyalat la forta millora de la ràtio d'eficiència en més de 9 punts percentuals en l'any, fins al 40,9%. “Es tracta d'una evolució molt satisfactòria, especialment si tenim en compte que el 2021 se situava en nivells pròxims al 60%, i la seva evolució reflecteix el bon treball realitzat des de la integració de Bankia, que ha permès la generació d'importants sinergies en aquests 3 anys, mantenint, alhora, la nostra vocació de servei i la nostra capil·laritat. Tenim la xarxa d'oficines i caixers més àmplia d'Espanya, amb una dimensió que dobla la del següent competidor”.

En aquest sentit, el conseller delegat de l'entitat ha explicat que “la nostra fortalesa financera i posició competitiva líder ens permet continuar creant valor i mantenir la nostra vocació de suport a l'economia i a la societat. Aquesta vocació defineix el nostre grup des de fa 120 anys i per a l'equip de CaixaBank és i continuarà sent una prioritat”.

I ha defensat el suport a les famílies amb hipoteques amb les dades següents: “Des de l'inici de la pujada dels tipus d'interès, hem gestionat 30.000 operacions a Espanya entre refinançaments d'hipoteques i altres acords de pagament, novacions d'hipotecàries de tipus variable a tipus fix i adhesions al Codi de bones pràctiques hipotecari. De totes aquestes operacions, se n'han beneficiat 42.000 clients”.

Sobre l'evolució dels tipus d'interès, Gortázar ha assenyalat “que els mercats financers anticipen una baixada gradual dels tipus d'interés. La reducció beneficiarà els qui tenen contractada una hipoteca a tipus variable. Amb la situació dels tipus implícits a 29 de febrer, estimem que uns 750.000 clients de CaixaBank podrien veure's beneficiats durant aquest any, cosa que sens dubte és una notícia positiva”.

Gonzalo Gortázar ha finalitzat el seu discurs amb les expectatives per al 2024, any que, segons ell, “inicia amb il·lusió, confiança i ambició. Ho fem amb plena vocació de servei i guiats pels nostres valors corporatius de sempre, i amb l'esforç del nostre gran equip humà, el nostre principal actiu i la nostra més gran font d'inspiració”.

Acords de la Junta d'Accionistes

A més de la distribució del dividend, els accionistes han donat el vistiplau als comptes anuals individuals i consolidats, i als seus respectius informes de gestió, corresponents al 2023; així com a la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici.

La Junta ha donat suport, a més, a la reelecció de María Verónica Fisas Vergés com a consellera independent i a l'aprovació de la reducció del capital social per amortitzar la totalitat de les accions pròpies adquirides en el marc del programa de recompra d'accions.

Els accionistes han aprovat també altres acords, com la modificació de la Política de Remuneració dels consellers i la reelecció de l'auditor de comptes de la societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2025.

Esdeveniment sostenible alineat amb els ODS

La Junta General d'Accionistes de CaixaBank ha obtingut la certificació d'‘Esdeveniment sostenible alineat amb els ODS’, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, atorgada per la consultora Bureau Veritas.

Per aconseguir-ho, s'han tingut en compte aspectes ambientals, com la gestió de residus o els consums d'energia, aigua i altres materials; aspectes socials, com l'accessibilitat de l'espai o la seguretat dels assistents, i també la contribució de l'esdeveniment a l'economia local mitjançant la contractació de productes i serveis a proveïdors locals.

Aplicar criteris de sostenibilitat als esdeveniments permet reduir la petjada de carboni operativa de CaixaBank, d'acord amb els objectius del ‘Pla de Gestió Ambiental’ de l'entitat.

Videonotícia

Vídeo total del presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri

Vídeo total del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Àudio del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Vídeo compactat de recursos

 

NOTÍCIES RELACIONADES