Nota de premsa

La Federació d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) i MicroBank subscriuen un conveni per incentivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Ana María Díez, consellera de MicroBank, i Lorenzo Amor, president d’ATA, durant la firma del conveni

• El conveni firmat entre ATA i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomentarà l’autoocupació i l’activitat emprenedora dels associats a l’organització.

• MicroBank és l’única entitat a Espanya dedicada principalment al finançament de necessitats personals i projectes empresarials i de negoci a través de microcrèdits.

El president de la Federació d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, i la consellera de MicroBank, Ana María Díez, han firmat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la firma d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest acord, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe de viabilitat elaborat per la Federació.

El criteri de concessió dels microcrèdits per part de MicroBank atén  fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent accedir-hi persones sense garanties i avals.

En virtut d’aquest conveni, la Federació d’Associacions de Treballadors Autònoms es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms i a dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

La Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms és una organització sense ànim de lucre que integra associacions d’autònoms, sectorials i intersectorials, i té com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos comuns professionals, econòmics i empresarials dels autònoms. La federació d’autònoms amb més implantació d’Espanya, que representa a 246 organitzacions tant territorials com sectorials, lluita per aconseguir que els treballadors autònoms assoleixin el lloc i el reconeixement que els correspon dintre dels sistema econòmic i social del país.

MicroBank és l’únic banc a Espanya dedicat principalment al finançament de projectes a través de microcrèdits. Participat íntegrament per CaixaBank, completa el compromís de l’entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses, i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre les necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.000 oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Fins ara, MicroBank ha firmat convenis amb 598 entitats col·laboradores de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

 

NOTÍCIES RELACIONADES