Nota de premsa

Informe Sectorial sobre Turisme de CaixaBank Research

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Edifici corporatiu de CaixaBank a Barcelona.

 

Aspectes més destacats de l'Informe Sectorial:

  • El sector turístic espanyol ha començat 2024 amb excel·lents registres en termes d'arribades de visitants, despesa i activitat. Es tracta de la millor arrencada d'any des que es recullen aquests indicadors. A més, aquest dinamisme es produeix després d'un 2023 que ja va batre rècords en el sector. Així, en el primer quadrimestre del 2024, van arribar al país 24 milions de turistes estrangers, uns 3 milions més que durant el mateix període del 2023 i la despesa turística internacional va créixer un 22,6% interanual, contribuint de manera molt positiva a l'equilibri extern de l'economia espanyola.
  • CaixaBank Research preveu que el PIB turístic creixerà al voltant d'un 5% el 2024 (el doble de l'esperat per al conjunt de l'economia) i un 3,2% el 2025, gràcies a la recuperació del poder adquisitiu de les llars europees en un context de descens de la inflació, la recuperació de l'economia europea i la percepció de més seguretat que ofereix el país en un context d'elevada inestabilitat geopolítica en l'est del Mediterrani.
  • La recuperació excepcional del turisme després de la pandèmia també ha posat de manifest la necessitat de seguir millorant la gestió dels fluxos turístics, per minimitzar les externalitats negatives que genera l'activitat, entre les quals hi ha l'impacte en el mercat de l'habitatge local, la pressió sobre els serveis públics bàsics i l'ocupació dels espais públics, entre d'altres. És desitjable que tant l'Administració com el propi sector continuïn treballant perquè el creixement pugui ser sostenible, tant des del punt de vista social com mediambiental.
  • Sobre els efectes del canvi climàtic sobre el turisme internacional a Espanya, la conclusió principal de l'anàlisi és que els turistes que van patir una onada de calor a l'estiu del 2022 van tenir una probabilitat més baixa de tornar a Espanya l'estiu següent. En concret, exposicions a onades de calor extremes (més de 8 graus cupons per damunt de la mitjana històrica) redueixen la propensió a tornar, especialment entre els britànics i els estatunidencs. Aquest resultat ressalta la importància d'apostar per la innovació i la inversió en infraestructures que garanteixin la comoditat dels turistes en escenaris climàtics més extrems.
  • CaixaBank Research analitza l'evolució de la despesa turística internacional per lloc de procedència a partir dels indicadors del portal d'Economia en temps real de CaixaBank Research. Aquesta anàlisi revela que el turisme europeu continua sent el més important, encara que ha perdut cert pes respecte al 2019, i que el turisme procedent del continent americà és el que presenta una millor evolució. En canvi, el turisme asiàtic i d'Europa de l'Est ha disminuït el seu pes en l'estructura de la demanda turística internacional.
  • També es fa una radiografia del sector de la restauració a Espanya, un sector que viu un moment conjuntural molt positiu en termes de treball i facturació gràcies, en bona part, a la plena recuperació del sector turístic. Malgrat tenir un elevat percentatge d'empreses molt petites, de baixa productivitat i reduïda facturació, el sector gaudeix de notables fortaleses que ha de posar en valor, com el seu reconeixement i prestigi internacional i el seu important paper cohesionador del teixit social per la seva presència en pràcticament tots els municipis espanyols.