Nota de premsa

imagin llança imaginAcademy, un programa de continguts digitals per a promoure l'educació financera

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
La comunitat d’imaginers tindrà accés a continguts formatius i tips que faran que millorin les seves competències financeres i la gestió de la seva pròpia economia.

• A través d'aquesta iniciativa s'oferiran píndoles formatives sobre termes i conceptes financers, mètodes i eines de gestió de l'economia, i informació pràctica per al dia a dia.

• Els continguts es difondran a l'app d’imagin i a xarxes socials com Instagram i Tik Tok, amb formats nous i adaptats als codis de comunicació del públic jove.

• Amb aquest nou programa de continguts, imagin té l'objectiu d'empoderar la comunitat d’imaginers i millorar les competències financeres dels joves a través de coneixements útils per a la seva vida quotidiana i per als seus projectes de futur.

 

imagin, la plataforma de serveis digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank, aposta per l'educació financera amb el llançament d’imaginAcademy, un nou programa de continguts digitals per a promoure els coneixements sobre finances i gestió econòmica entre els joves. A través dels canals digitals, imagin difondrà píndoles formatives sobre termes i conceptes financers, mètodes i eines de gestió de l'economia, i informació pràctica per al dia a dia i els projectes de futur dels joves.

Des d'entendre què és l'Euribor o la TAE, fins a aprendre a fer la declaració de la Renda, interpretar una nòmina, o fins i tot adquirir noves dinàmiques de planificació de les despeses o mètodes d'estalvi. Els coneixements sobre economia i finances són una de les assignatures pendents entre part dels més joves i, a través d’imaginAcademy, la comunitat d’imaginers tindrà accés a continguts formatius i tips que faran que millorin les seves competències en aquest àmbit i la gestió de la seva pròpia economia.

Amb l'objectiu de despertar el màxim interès i generar interacció amb els imaginers, imaginAcademy presentarà els seus continguts en un to fresc, amb un llenguatge adaptat als codis de comunicació dels joves i en formats nous capaços d'acostar les finances a aquest tipus de públic. Aquests continguts, que buscaran informar, educar i entretenir alhora, aniran des de la difusió de publicacions interactives a Instagram o vídeos a TikTok sobre termes i consells financers, fins a la implicació d’influencers especialitzats que donaran difusió a píndoles formatives d'aquesta temàtica. La difusió dels continguts d’imaginAcademy es farà a través tant de l'app d’imagin com de les xarxes socials.

imaginPlanet, una aposta per la sostenibilitat

Amb el llançament d’imaginAcademy, imagin té l'objectiu d'empoderar els joves a través de l'educació financera com a eina de transformació social. El projecte forma part del conjunt de productes, serveis, continguts, acords i iniciatives que imagin, a través d’imaginPlanet, desenvolupa per a generar un impacte positiu tant en la societat com en el planeta.

El pla social i de sostenibilitat d’imagin implica que tot el model de negoci i la seva organització al complet estiguin compromesos amb criteris de coherència, compromís social i mediambiental, transparència i innovació. En aquest sentit, per exemple, els incentius per a nous clients substitueixen el tradicional obsequi per accions sostenibles, com reforestacions o donacions a causes solidàries. Així mateix, a més d'impulsar la consciència per la sostenibilitat entre els seus usuaris, imagin promou internament l'adopció d'hàbits sostenibles en els seus espais físics i la implicació dels seus empleats en causes socials i mediambientals a través de programes en col·laboració amb organitzacions de referència.

Aquest model de sostenibilitat d’imagin ha aconseguit la certificació B Corp, que garanteix el compliment dels més alts estàndards d'acompliment social i ambiental, transparència pública i responsabilitat empresarial de la companyia per a equilibrar el benefici econòmic amb el propòsit social. imagin ha estat la primera plataforma de serveis financers mobile only a aconseguir aquesta certificació.

4 milions d’imaginers

imagin és una plataforma d'estil de vida impulsada per CaixaBank que ofereix serveis digitals, financers i no financers, que ajuden els seus usuaris, majoritàriament joves menors de 30 anys, en la seva vida diària i en els seus projectes de futur. Actualment compta amb una comunitat de 4 milions d'usuaris, una xifra en continu creixement gràcies a l'àmplia oferta de continguts i serveis –bona part, d'accés gratuït-, la facilitat de registre i la creació de diversos nivells de vinculació, que, a diferència dels bancs tradicionals, no necessàriament impliquen l'alta com a client financer.

Els continguts digitals d’imagin s'organitzen en cinc grans territoris: sostenibilitat (imaginPlanet), música (imaginMusic), videojocs (imaginGames), tendències (imaginCafé) i tecnologia (imaginShop). Així mateix, imagin ofereix experiències i avantatges especials en àmbits com els viatges, la mobilitat urbana i la formació.

A més, l'aplicació imagin desenvolupa una oferta de productes financers per a cobrir les necessitats d'estalvi i de finançament dels joves que han entrat en l'edat adulta i que comencen a tenir els seus primers ingressos i els seus propis projectes d'estil de vida. En aquest sentit, imagin manté les característiques que li han convertit en líder bancari per al públic jove: operativa mobile only (els serveis es presten exclusivament a través de l'app, sense oficines i sense web, que compleix només funcions informatives), sense comissions per a l'usuari i amb un llenguatge propi, senzill i clar, especialment adequat per a una comunicació directa amb els joves.

 

NOTÍCIES RELACIONADES