Nota de premsa

Iberdrola, CaixaBank i BNP Paribas signen el primer préstec sindicat verd amb la cobertura de Cesce per compte de l'Estat per 500 milions d'euros

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Seu d'Iberdrola

• Es tracta de la primera operació sota les noves Pòlisses Verdes d'Inversió de Cesce, que estan destinades exclusivament al finançament de projectes que contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic fora d'Espanya.

• Els fons es destinaran a finançar projectes renovables eòlics i fotovoltaics, de bateries i de xarxes de transmissió al Regne Unit, Irlanda, Portugal i Polònia.

• CaixaBank i BNP Paribas han estructurat el préstec sindicat, sent ambdues entitats coordinadores de sostenibilitat, actuant CaixaBank com a agent del finançament i coordinador de la pòlissa Cesce.

Iberdrola, CaixaBank, BNP Paribas i Cesce han fet un pas decidit per impulsar el finançament verd a Espanya. CaixaBank i BNP Paribas han subscrit amb Iberdrola un préstec sindicat verd per un import de 500 milions d'euros que està garantit per l'Agència de Crèdit a l'exportació (ECA, en les seves sigles en anglès) espanyola, Cesce. El préstec té un termini màxim de 15 anys.

L'acord s'ha signat en el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i ha comptat amb la presència de la secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, que ha acompanyat als representants de les quatre entitats implicades en l'acord de finançament.

Méndez ha destacat que "aquesta operació reflecteix el compromís del Govern amb els objectius de l'Acord de París i amb aconseguir un model econòmic de zero emissions netes en 2050, reorientant la cartera de Cesce a la lluita contra el canvi climàtic".

CaixaBank i BNP Paribas, a més de finançadors, han estat les entitats encarregades en exclusiva de l'estructuració, la direcció, la coordinació i l'assegurament del finançament, obtenint ambdós els títols de Mandated Lead Arrangers, Bookrunners i Coordinadors de Sostenibilitat, atorgats per Iberdrola, actuant CaixaBank com a Agent i ECA Coordinator.

Els fons s'utilitzaran per finançar projectes renovables eòlics i fotovoltaics, així com projectes de bateries i de xarxes de transmissió al Regne Unit, Irlanda, Portugal i Polònia. Es tracta de la primera operació sota les noves Pòlisses Verdes de Cesce, destinades exclusivament al finançament de projectes d'inversió d'empreses espanyoles a l'exterior que contribueixin a lluitar contra el canvi.

La capacitat renovable total finançada assolirà els 650 MW. A més, permetrà la renovació i el desenvolupament de les xarxes de transmissió del Regne Unit amb l'objectiu de la consecució del net zero al país en 2050.

Les Agències de Crèdit a l'exportació (ECA) gestionen en exclusiva les assegurances de crèdit i d'inversions a compte dels Estats, cobrint els riscos polítics, comercials i extraordinaris associats a la internacionalització.

L'assegurança de crèdit del préstec verd serà proporcionada per Cesce, mentre que els fons de l'operació procediran de CaixaBank i BNP Paribas. Aquest préstec verd reforçarà la diversificació de les fonts de finançament d'Iberdrola. Fernando Salazar, president de Cesce, ha assegurat que “aquesta firma és molt significativa per a l'asseguradora, primer perquè és exemple per a unes altres companyies i entitats financeres, i, en segon lloc, perquè evidencia que hem creat productes orientats a projectes sostenibles que aporten solucions reals a favor d'una activitat econòmica més conscient i responsable”.

 

Iberdrola reafirma el seu lideratge mundial en finançament verd

Amb aquest nou préstec, Iberdrola continua afermant el seu lideratge en finançament ESG, amb més de 44.600 milions d'euros de volum d'operacions signades, dels quals més de 22.700 milions d'euros corresponen a finançament verd i al voltant de 21.000 milions, a línies de crèdit, préstecs o programes de paper comercial subjectes al compliment d'objectius de sostenibilitat.

Els projectes a què es destinen els recursos obtinguts amb aquest tipus de col·locacions estan alineats amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, en què Iberdrola focalitza els seus esforços: el número 7 – Energia Assequible i No Contaminant - i el número 13 – Acció Climàtica -.

 

CaixaBank, referent europeu en sostenibilitat

Dins del nou Pla Estratègic 2022-2024, CaixaBank ha establert com una prioritat estratègica ser referent a Europa en sostenibilitat, per a la qual cosa ha fixat com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles que impulsin la transició de les empreses i la societat. En aquest context la divisió de Banca Corporativa, Institucional i Internacional de CaixaBank (CIB&IB) ha mobilitzat 9.500 milions d'euros en finançaments sostenibles durant el primer semestre de 2022, un 28% més que el mateix període de 2021.

En aquesta línia, l'entitat s'ha col·locat al capdavant del finançament verd a Europa durant el primer semestre, segons la League Table Green Use of Proceeds Top Tier Lender de Bloomberg, una de les agències d'informació financera de major prestigi.

 

BNP Paribas, pioner i líder europeu en finances sostenibles

El Grup BNP Paribas es compromet a donar suport a la transició cap a una economia sostenible i inclusiva, garantint al mateix temps els seus resultats i estabilitat. Com a banc líder a Europa per a empreses i institucions, el banc proporciona una gamma completa de coneixements sobre la transició cap a una economia sostenible, així com estratègies per canalitzar els fluxos financers cap a projectes i empreses que estan construint un món baix en carboni.

El Grup BNP Paribas té com a objectiu facilitar més de 350.000 milions d'euros d'aquí a 2025 a través d'emissions de préstecs i bons de caràcter mediambiental o social, basant-se en la seva sòlida trajectòria: és la primera entitat en EMEA i la segona a tot el món en bons verds i sostenibles en volum, com bookrunner, segons el rànquing de Dealogic a tancament de 2021. El Grup també pretén assolir els 300.000 milions en inversions sostenibles i responsables per a 2025. El 2022, Euromoney va nomenar a BNP Paribas el millor banc del món en finances sostenibles i el millor banc del món en dades ESG i tecnologia, per segon any consecutiu.

 

La sostenibilitat, pilar del Pla Estratègic 2021-2014 de Cesce 

Cesce ha vetllat sempre perquè s'apliquessin als projectes que dona suport per compte de l'Estat uns estàndards mediambientals i socials en línia amb les millors pràctiques de cadascun dels sectors, de conformitat amb la normativa de l'OCDE que aplica al crèdit a l'exportació. Amb l'últim Pla Estratègic de Cesce, tanmateix, la sostenibilitat adquireix una importància vital per a la companyia i ja no es tracta només de vetllar per aquest compliment normatiu, sinó que l'objectiu amb la seva activitat passa per ajudar a les empreses a transformar el seu model productiu, fent-ho compatible amb els compromisos d'Espanya en la lluita contra el canvi climàtic.

Dins aquest pla s'emmarquen les Pòlisses Verdes d'Exportació i Inversió per compte de l'Estat. Les primeres introdueixen incentius en forma de menors costos i terminis i major flexibilitat a l'hora de determinar els imports elegibles, entre altres avantatges. Les Pòlisses Verdes d'Inversió, per la seva part, són un producte completament nou per donar suport al finançament d'inversions d'empreses espanyoles a l'estranger, sempre que els projectes d'inversió siguin verds.

 

NOTÍCIES RELACIONADES