Nota de premsa

FTSE4Good situa CaixaBank com un dels bancs més sostenibles del món

Dotzè any consecutiu inclosa en l’índex

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
El finançament verd a Aqualia ha estat un dels més importants de 2022.

• El FTSE4Good és un conjunt d'índexs dissenyats per mesurar el rendiment de les empreses de tot el món en relació a les seves pràctiques en matèria ambiental, social i de governança.

• La valoració de l'entitat creix un 27% en l'àrea social gràcies a les accions exercides en matèria de finances sostenibles i la gestió de riscos ambientals i socials.

• CaixaBank obté una puntuació de 4,1 sobre 5, molt per sobre de la mitjana del sector bancari, que se situa en el 2,6.

 

L’analista FTSE Russell ha situat CaixaBank com un dels bancs més ben valorats del món en matèria de sostenibilitat. L'entitat financera ha millorat la seva nota global en el rànquing que realitza l'analista, mantenint la seva presència en l'índex borsari de sostenibilitat FTSE4Good, format per les empreses amb millor acompliment en matèria ambiental, social i de governança.

Respecte a l’any 2021, l'entitat financera ha incrementat la seva puntuació fins a situar-se en 4,1 punts sobre 5 l’any 2022. D'aquesta manera, CaixaBank se situa en millor posició global que el 95% dels bancs analitzats, on la mitjana del sector bancari es troba en 2,6.

FTSE Russell ha analitzat més de 7.200 companyies cotitzades, a les quals ha puntuat del 0 al 5, sent 5 la millor puntuació. Per incorporar-se a l'índex, del qual CaixaBank forma part des de l’any 2011, és necessari obtenir una puntuació mínima de 3,1 sobre 5.

L’índex avalua, a través de 417 indicadors agrupats en vuit temàtiques, l'acompliment de les empreses en matèria ambiental, social i de governança (ASG) a partir d'informació pública disponible de cada companyia. En el cas de CaixaBank, l'analista reconeix amb la màxima puntuació l'acompliment realitzat per l'entitat financera, en les temàtiques de Social supply chain, Labour standards, Corporate Governance, Tax Transparency i Anti corruption, posant especialment en valor les accions exercides per l'entitat en matèria de mobilització de finances sostenibles, inversió sostenible i gestió de risc, la valoració del qual es va incrementar un 27% respecte a l'any anterior.

CaixaBank, referent europeu en sostenibilitat

CaixaBank és una entitat amb un fort vincle històric amb l'impacte social de la seva activitat, que fa que assumeixi la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones. Amb aquest propòsit, el banc ha desenvolupat un nou Pla de Banca Sostenible, integrat dins del nou Pla Estratègic de CaixaBank, que recull la seva proposta per resoldre reptes com l'impuls de les finances sostenibles, la desigualtat, el canvi climàtic i la desocupació.

En el Pla Estratègic de CaixaBank 2022-2024, la sostenibilitat és un dels tres pilars en els quals es recolza per aconseguir els resultats del Grup i s'estableixen tres ambicions: impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat, liderar l'impacte social positiu i afavorir la inclusió financera, així com promoure una cultura responsable sent referents en governança.

Per a això, l'entitat financera ha fixat un seguit de compromisos, com el de mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles, per finançar principalment iniciatives de transició energètica, microcrèdits per a estudiants, autònoms, microempreses o famílies i noves empreses que creïn ocupació; avançar en la descarbonització de la cartera per aconseguir zero emissions l’any 2050, per al qual es publicaran els objectius de descarbonització el mes d'octubre; i aconseguir 413.300 beneficiaris de MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank.

Fruit de la seva tasca, CaixaBank és present en els índexs de sostenibilitat més rellevants del món i és avaluada pels principals analistes especialitzats. Destaca la seva presència en Dow Jones Sustainability Index, MSCI ESG Leader Index, Stoxx Global ESG Leaders Indices, Euronext Vigeo index Euro 120, Solactive Europe Corporate Social Responsibility Index, el Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, en els índexs FTSE4Good, en l’índex d’igualtat de gènere Bloomberg Gender Equality index i en l’A List del CDP Climate Change, sent l'únic banc espanyol inclòs amb la categoria de Leadership.