Nota de premsa

Els microcrèdits concedits per MicroBank han contribuït a la creació de 20.174 llocs de treball el 2019

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Amica es un centro especial de empleo de Torrelavega. En la imagen, dos personas que encontraron empleo en este centro financiado por MicroBank.

Els préstecs concedits per l’entitat son una peça clau per a la generació d’ocupació i tenen una repercussió significativa en el benestar de les famílies i el creixement econòmic.

L’entitat potencia les finances amb impacte social a través de línies específiques de finançament en sectors com la salut, l’economia social i l’educació.

La concessió de microcrèdits dirigits a la creació o ampliació de projectes de negoci té un impacte directe en la millora de la situació laboral i econòmica de les persones i empreses que ho sol·liciten i, a el mateix temps, contribueix a la creació de llocs de treball. Així ho demostra un estudi realitzat sobre l'impacte dels microcrèdits concedits a MicroBank per la firma KPMG Asesores, S.L. i el suport d’Stone Soup Consulting.

 

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha contribuït el 2019 a la creació de 20.174 llocs de treball de forma directa, generats pels negocis d'autònoms i microempreses que han rebut finançament de l'entitat. En total, s'han creat 9.002 nous negocis gràcies al suport financer aportat pel banc.

 

La principal aportació dels microcrèdits a la millora del mercat laboral es produeix a través de l'autoocupació, però a més el 35% de les empreses enquestades van poder contractar més treballadors en els mesos posteriors a la concessió del préstec, i el 51% preveuen realitzar noves contractacions durant el proper any. A més, l'estudi destaca que gran part d'aquestes contractacions s'han realitzat a col·lectius més vulnerables (joves, més grans de 50 anys, procedents d'una situació d'atur...).

De l'estudi s'extreu que el 54% dels microcrèdits atorgats el 2019 s'han destinat a posar en marxa noves iniciatives. El 67% de les empreses no tenen forma jurídica pròpia i estan liderades per autònoms.

 

Els microcrèdits són un dels principals instruments per facilitar l'accés al crèdit, com queda palès en el fet que la meitat dels enquestats opinen que no podrien haver obert o ampliat la seva activitat o ho haguessin fet amb molta dificultat sense l'ajuda del microcrèdit . L'emprenedoria per necessitat, és a dir, aquelles persones que volen obrir el seu propi negoci perquè no tenen una millor opció en el mercat laboral, representa un 23% dels beneficiaris d'un préstec de MicroBank. Es tracta d'emprenedors que o bé no tenien un lloc de treball o tenien por de perdre’l.

 

Els microcrèdits també contribueixen a millorar la capacitat de gestió dels negocis, des de l'augment de la capacitat per portar la comptabilitat del negoci i la generació de noves capacitats de gestió financera fins a la gestió comercial, arribant fins i tot a millorar les seves possibilitats per estalviar. Concretament, el 27% la seva capacitat d'estalvi s'ha incrementat des de la concessió del préstec, de la mateixa manera que passa amb l'increment dels ingressos (el 46% dels enquestats ha augmentat els seus ingressos a partir de la concessió del microcrèdit).

 

L’esmentat estudi destaca el canvi positiu en el benestar personal dels receptors de préstecs de MicroBank. Un 97% se sent útil i capaç en el seu dia a dia i més del 90% declara que compleix amb la seva vocació laboral amb el negoci que ha aconseguit desenvolupar. A més, els negocis que han rebut finançament de MicroBank porten la seva activitat de manera sostenible i responsable. El 52% de les empreses afirma que integra alguna bona pràctica mediambiental en el seu dia a dia, com ara la gestió de residus i mesures en matèria d'eficiència i estalvi energètics.

 

Generació de riquesa per al territori

De l'anàlisi de l'estudi de KPMG, es pot estimar l'impacte d'aquests negocis sobre el producte interior brut (PIB) d'Espanya. Així, el 2019, els negocis recolzats per MicroBank van contribuir amb 1.543 milions d'euros al PIB, 724 milions de forma directa i 819 milions de forma indirecta i induïda. Aquesta metodologia també permet calcular la creació d'ocupació per sectors. En aquest sentit, l'activitat que lidera la creació d'ocupació, amb un 55% del total, és la d'aquells projectes que se centren en els serveis professionals (aquí es troben negocis molt diversos, des de centres d'estètica i perruqueries a empreses de repartiment o taxis), el comerç minorista (el 20%), l'hostaleria i la restauració (el 14%) i les noves tecnologies (el 5%). Si bé la generació de llocs de treball directes arriba als 20.174, les activitats indirectes i induïdes dels negocis finançats per MicroBank han aconseguit elevar aquesta xifra fins als 56.836 llocs de treball.

 

Per la seva banda, els microcrèdits familiars tenen un paper fonamental pel que fa a la igualtat d'oportunitats, ja que faciliten finançament a aquelles persones amb recursos limitats que han de fer front a necessitats puntuals, promovent d'aquesta manera la seva inclusió financera. De fet, el 62% de les famílies arriben justes o no arriben a final de mes, i el 43% no tenen capacitat per fer-se càrrec d'una despesa imprevista de 600 euros. I en el 41% dels casos haurien de recórrer a familiars o amics per fer front a aquestes despeses.

 

Impuls a les finances amb impacte social

MicroBank, en el seu Pla Estratègic 2019-2021, recull la seva voluntat d'anar un pas més enllà, impulsant aquells projectes que generen un impacte social positiu i mesurable en la societat, en sectors com l'economia social, la salut, l'educació i la innovació .

 

En aquest sentit, el banc ha posat en marxa diferents línies de finançament per contribuir a maximitzar l'impacte social en aquests sectors. Destaca la línia EaSI, adreçada a entitats i empreses que duen a terme una activitat empresarial econòmica i mediambiental sostenible i que incorporen entre les seves prioritats l'assoliment d'un impacte mesurable en la societat. Aquest préstec forma part del Programa per a l’Ocupació i la Innovació Social de la Unió Europea, i compta amb la garantia del Fons Europeu d’Inversions.

 

MicroBank, per primera vegada, ha realitzat un estudi amb la col·laboració d’Stone Soup Consulting per analitzar l'impacte social d'aquest préstec. Per a l'elaboració dels diferents indicadors de mesurament d'impacte de l'estudi, s'ha elaborat una teoria del canvi. L'objectiu final del programa és aconseguir que les empreses amb finalitats socials siguin més nombroses, tinguin més pes en l'economia, siguin més sostenibles i incrementin la seva capacitat de generar valor social.

 

L'informe detalla els destinataris d'aquest tipus de préstecs, empreses socials especialitzades en inserció sociolaboral (54%), salut i benestar (19%), educació (14%) i, en un menor percentatge, millora del medi ambient (4%) o la lluita contra la pobresa (2%). Pràcticament, tots els ODS estan coberts pel treball de les diferents organitzacions, tot i que destaquen particularment els ODS 4 (Educació de Qualitat), 5 (Igualtat de Gènere) i 8 (Treball Decent i Creixement Econòmic).

 

Per a aquestes entitats, el suport de MicroBank ha estat fonamental i els ha permès millorar la seva sostenibilitat financera, ha enfortit la seva capacitat organitzacional i han augmentat el seu impacte social respecte a l'any anterior gràcies a les eines de mesurament proporcionades per MicroBank. El 84% de les empreses finançades afirmen que han satisfet l'objectiu del préstec, principalment la reducció de les tensions de liquiditat o la creació de nous serveis. El 95% considera que el préstec ha estat bastant o molt important per al desenvolupament de la seva organització i el 80% assegura que el seu impacte social ha crescut comparat amb l'any anterior, un increment relacionat en més o menys mesura amb el préstec rebut.

 

Treball en equip

MicroBank ha superat el 2019 els 99.000 préstecs concedits a famílies, microempreses, emprenedors i empreses socials, fins a assolir un import de 724,8 milions d'euros, mentre que la cartera de préstecs es va situar per damunt dels 1.500 milions d’euros al final de l’exercici passat.

El paper de CaixaBank és clau per a la sostenibilitat i l'èxit de MicroBank. Completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. En la concessió dels préstecs de l'entitat, a més de la xarxa de més de 4.000 oficines de CaixaBank, col·laboren més de 600 entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries, assessoren i realitzen el seguiment dels projectes.

 

Així mateix, MicroBank compta amb el suport d'algunes de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d'Inversions (FEI), que aporta garanties, i el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI), que ofereixen finançament en condicions especialment competitives.