Nota de premsa

El nou Pla Estratègic 2015-2018 de CaixaBank preveu una rendibilitat entre el 12% i el 14% a partir del 2017

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
El nou Pla Estratègic 2015-2018 de CaixaBank preveu una rendibilitat entre el 12% i el 14% a partir del 2017

Les línies estratègiques del nou Pla persegueixen ampliar l'experiència del client, amb l'ambició de consolidar una posició de lideratge en qualitat, confiança i reputació, i aconseguir una rendibilitat recurrent per damunt del cost del capital.

Amb el desplegament del nou Pla, l'entitat espera situar la ràtio d'eficiència per sota del 45%, créixer un 4% en crèdits i un 6% en recursos de mitjana anual durant el període i reduir el cost del risc per sota del 0,5% l'any 2018.

Isidre Fainé, president de CaixaBank, creu que "ser líders en confiança reforçarà el nostre potencial comercial". Per a Fainé, "l'entitat compta amb l'equip, la vocació de servei i els productes necessaris per diferenciar-se de la competència a través de la qualitat i del compromís social".

Per a Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, "aconseguir una rendibilitat sostenible requerirà impulsar els negocis amb més potencial de creixement i rendibilitat, com el crèdit a empreses i a particulars i els productes d'inversió amb assessorament, i seguir liderant la digitalització de la banca".

CaixaBank va presentar avui el seu Pla Estratègic 2015-2018, les línies fonamentals del qual tenen com a objectiu assolir el lideratge en qualitat, confiança i reputació amb el focus d'atenció posat en el client, obtenir una rendibilitat (ROTE o retorn sobre capital tangible) entre el 12% i el 14% a partir del 2017 i situar la ràtio d'eficiència per sota del 45%.

 El president de CaixaBank, Isidre Fainé, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, van presentar avui a Londres, en una trobada amb analistes, les línies bàsiques del Pla Estratègic 2015-2018.

Isidre Fainé, president de CaixaBank, creu que "ser líders en confiança reforçarà el nostre potencial comercial". Per a Fainé, "l'entitat compta amb l'equip, la vocació de servei i els productes necessaris per diferenciar-se de la competència a través de la qualitat i del compromís social".

"La nostra visió per a CaixaBank al finalitzar el proper Pla és la d'un Grup financer líder a Espanya i ja un dels grans d'Europa, amb una perspectiva global, reconeguts de forma diferencial per la nostra responsabilitat social, per la qualitat de servei que oferim, per la solidesa financera que sempre ens ha caracteritzat i per anar un pas endavant en innovació", ha concretat el president de l'entitat.

Per aconseguir els objectius del nou Pla Estratègic, Isidre Fainé considera necessari "comptar amb una organització dinàmica, àgil i una plantilla amb una excel• lent formació, vocació de servei al client i compromesa amb el projecte de CaixaBank".

Per la seva part, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, considera que "aconseguir una rendibilitat sostinguda requerirà impulsar els negocis amb més potencial de creixement i rendibilitat, com el crèdit a empreses, la banca corporativa, el crèdit al consum per a particulars i, en el cas del passiu, els productes d'inversió amb assessorament".

A més, segons Gortázar, "CaixaBank ha d'aprofitar la seva capacitat d'innovació per mantenir el lideratge en el procés de digitalització de la banca i ampliar el seu posicionament en multicanalitat i mobilitat, oferint una proposta que redundi en major comoditat i servei per al client ".

 5 línies estratègiques en un context de recuperació

El Pla Estratègic 2015-2018 es desenvoluparà, previsiblement, en un context de recuperació moderada i amb uns tipus d'interès molt baixos (mitjana de l'Euríbor a 12 mesos el 2015-2018 al voltant del 0,70%).

En aquest escenari central de previsions, en què el PIB creix una mica més del 2% per any, en promig, els principals paràmetres de negoci bancari tendiran a normalitzar-se en el període: el volum de negoci recuperarà un creixement positiu encara que molt feble, el marge d'interessos millorarà des de nivells històricament baixos i el cost del risc es reduirà per sota de la mitjana a llarg termini.

El nou Pla Estratègic reflecteix l'aspiració a reforçar el lideratge en el mercat espanyol i la voluntat de diferenciació pel que fa a la resta dels competidors partint de cinc línies fonamentals:

plan_estrategico_cat.png

El primer repte del Pla Estratègic suposa convertir-se en el millor banc en qualitat i reputació, amb el focus posat en el client. CaixaBank aspira a consolidar-se com el paradigma d'una banca responsable i compromesa socialment i ser una referència en bon govern corporatiu.

En relació a la rendibilitat, el Pla planteja aconseguir una rendibilitat recurrent per damunt del cost del capital a partir del 2017 a la vegada que es compromet a repartir un dividend elevat i estable. La rendibilitat vindrà impulsada pel creixement d'aquells negocis amb major recorregut i diversificació: expansió en banca d'empreses, banca corporativa, préstecs al consum per a particulars i comercialització de productes d'assessorament financer (assegurances, fons i pensions).

A més, el Pla projecte seguir gestionant activament el capital, focalitzant les aliances bancàries internacionals i reduint l'exposició a actius no estratègics i actius improductius.

Durant el període 2015-2018, CaixaBank vol reforçar el seu lideratge en banca digital, mitjançant un esforç continuat en multicanalitat i mobilitat, i la implantació del Big Data com eina comercial i de gestió.

Finalment, el Pla també situa l'equip humà de CaixaBank com a element estratègic per aconseguir els objectius plantejats, desenvolupant les capacitats professionals i adaptant l'estructura de compensació i els itineraris professionals.

Creixement dels ingressos i de la rendibilitat

 Amb el desplegament del nou Pla Estratègic 2015-2018, l'entitat espera assolir una rendibilitat (ROTE o retorn sobre capital tangible) entre el 12% i el 14% a partir de 2017 i situar la ràtio d'eficiència per sota del 45%.

La rendibilitat vindrà impulsada pel creixement i la diversificació: lideratge en el mercat nacional, expansió en banca d'empreses, banca corporativa i consum, i reforç de l'assessorament financer (assegurances, fons i pensions). En concret, CaixaBank es planteja una taxa anual de creixement del 4% en crèdits i del 6% en recursos, especialment en els de fora de balanç. L'entitat té com a objectiu millorar la seva quota de mercat en crèdits i dipòsits en uns 0,6-0,7 punts percentuals, i en fons d'inversió, plans de pensions i assegurances d'estalvi en 2 punts percentuals. El cost del risc, per la seva part, està previst que disminueixi per sota del 0,5%, com a conseqüència de la reducció de la taxa de morositat, que caurà per sota del 4% el 2018.

A més, com a part del nou Pla Estratègic, CaixaBank té com a objectiu repartir un dividend elevat i estable, amb un payout en efectiu igual o superior al 50% del benefici des del primer any del Pla. L'entitat també té la intenció de repartir, a partir del 2017, un dividend extraordinari i/o dur a terme un programa de recompra d'accions si la ràtio de capital CET1 supera el 12%. En qualsevol cas, la ràtio de capital CET1 es mantindrà per damunt de l'11%, un nivell molt superior al mínim regulatori.

Compliment dels objectius del Pla Estratègic 2011-2014

L'entitat se situa en un bon punt de partida per afrontar els reptes del Pla Estratègic 2015-2018, després d'haver completat el seu Pla Estratègic anterior amb un notable grau de compliment, especialment en termes de lideratge comercial, innovació i fortalesa financera.

El Pla s'ha desenvolupat en un entorn molt més desfavorable del previst inicialment degut a la recaiguda de l'activitat el 2011 provocada per la crisi del deute sobirà. La revisió del Pla realitzada el 2012 va incorporar un quadre macroeconòmic i financer més en línia amb l'evolució posterior. Les principals fites en el desplegament del Pla Estratègic 2011-2014 han estat:

• Les adquisicions de Banca Cívica, Banc de València i Barclays Bank SAU que, juntament amb el creixement orgànic, han consolidat el lideratge en banca minorista a Espanya.

• El focus en la fortalesa del balanç, cosa que ha permès superar amb escreix totes les avaluacions i tests d'estrès efectuats pels supervisors en els últims anys.

• L'anticipació i adaptació als canvis regulatoris, que ha significat la transformació del Grup fins a l'estructura actual i l'inici de la cotització a borsa de CaixaBank.

 

NOTÍCIES RELACIONADES