Nota de premsa

El Consell d'Administració de CaixaBank aprova l'adhesió als Codis de Bones Pràctiques que integren les mesures de suport als hipotecats amb dificultats

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank.

• CaixaBank esdevé així la primera entitat a adherir-se a les iniciatives aprovades aquesta setmana, després d'haver fet el 35% de les operacions del conjunt del sector del Codi vigent des del 2012.

• Durant els últims anys, l'entitat ha posat de manifest el seu suport a la societat en tres grans àmbits: el de les ajudes a clients amb dificultats, el de la inclusió financera i el de les iniciatives socials.

• El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha assenyalat que “ens adherirem a les noves iniciatives perquè som els principals interessats a donar suport al conjunt de la societat i, especialment, als nostres clients en dificultats. Ho hem fet sempre, ho fem avui dia i continuarem fent-ho en el futur perquè tenim el compromís i el deure de contribuir al benestar econòmic i social del país”.

• El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha subratllat que CaixaBank “es troba en una posició molt sòlida per continuar ajudant a famílies i empreses, i per contribuir a què l'impacte del deteriorament econòmic que es pugui produir sigui més moderat”, i ha posat en valor el paper fonamental que juga la banca en l'economia i la societat: “Complim una funció social bàsica”.

 

El Consell d'Administració de CaixaBank ha aprovat avui la seva adhesió a les noves mesures de suport als hipotecats amb dificultats. D'aquesta manera, l'entitat s'adherirà a l'ampliació del Codi de Bones Pràctiques vigent i també al nou, que tindrà un règim transitori amb una durada de dos anys, tal com va aprovar aquesta setmana el Consell de Ministres.

CaixaBank esdevé en la primera entitat a comprometre's a aplicar aquest paquet de mesures, amb què se cerca anticipar-se i alleujar les possibles situacions de dificultat que puguin tenir en el futur algunes llars per pagar la hipoteca del seu primer habitatge com a conseqüència de la pujada de tipus d'interès.

L'entitat ha estat la més activa en la concessió d'ajudes acollides al Codi de Bones Pràctiques i ha dut a terme el 35% de les operacions del conjunt del sector.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha explicat que el Consell d'Administració ha decidit que l'entitat s'adhereixi a les noves iniciatives “perquè som els principals interessats a donar suport al conjunt de la societat i, especialment, als nostres clients en dificultats. Ho hem fet sempre, ho fem avui dia i continuarem fent-ho en el futur perquè tenim el compromís i el deure de contribuir al benestar econòmic i social del país”.

El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha subratllat que CaixaBank “es troba en una posició molt sòlida per continuar ajudant a famílies i empreses, i per contribuir a què l'impacte del deteriorament econòmic que es pugui produir sigui més moderat”. També, ha posat en valor el paper fonamental que juga la banca en l'economia i la societat: “Complim una funció social bàsica”.

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social i amb aquesta adhesió a l'ampliació del Codi de Bones Pràctiques i al nou Codi demostra, una vegada més, el seu compromís per estar a prop de les persones per contribuir al seu benestar financer, especialment en els moments de més dificultat.

En el dia a dia, la vocació social de l'entitat queda reflectida en tres grans àmbits: el de les ajudes a clients amb dificultats (millorant les condiciones de 360.000 hipoteques des de la crisi anterior); el de la inclusió financera (amb la xarxa d'oficines i caixers més extensa del país i el compromís de no abandonar poblacions) i el de les iniciatives socials (incloent el dividend social a la gran tasca de la Fundació “la Caixa”).

Suport a clients hipotecats i amb dificultats financeres

L'entitat té una àmplia experiència en el dono suport als seus clients. El 2009, va posar en marxa un Pla d'Ajudes a persones físiques que durant l'anterior crisi financera va permetre ajudar a 360.000 clients que tenien dificultats per fer front a pagament dels seus préstecs hipotecaris.

A més, ha fet més de 27.000 dacions en pagament, i ha atorgat el 35% de les operacions emparades pel Codi de Bones Pràctiques del conjunt del sector financer. 

Durant la pandèmia del Covid, CaixaBank va concedir 500.000 moratòries en el pagament de la hipoteca i préstecs al consum, i va condonar el lloguer a 4.800 llars a través de la seva participada BuildingCenter. L'entitat compta, a més, amb un parc de 12.800 habitatges socials.

Foment de la inclusió financera

CaixaBank està completament compromesa amb el manteniment de la seva xarxa en l'àmbit rural per afavorir la inclusió financera de tota la societat i no abandonar cap població on ara estigui present. Destaca la seva aposta pel mon rural a través d’AgroBank, la seva xarxa especialitzada. D'aquesta manera, treballa per afavorir la proximitat al client i la inclusió financera de tota la població, independentment del seu lloc de residència i activitat.

Per fer-ho, compta amb la més gran xarxa d'oficines del sector a Espanya, amb presència en més de 2.200 municipis (xifra que duplica a la del següent competidor), i és l'única entitat bancària en 470 poblacions. A finals d’aquest any, prop del 40% de les oficines del banc se situaran en poblacions amb menys de 10.000 habitants.

A més, ofereix un servei de 17 ofimòbils, que presten servei en 626 municipis de Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, La Rioja, Castella-La Manxa, la Comunitat de Madrid i Andalusia.

Durant aquest any, a més, CaixaBank ha potenciat el seu compromís amb el col·lectiu sènior amb la posada en pràctica d'una desena d'iniciatives, en les quals hi ha fet una inversió de 50 milions d'euros.

Entre les mesures, destaquen: 1) la creació d'un equip de gestors especialitzats en l'atenció a aquests clients (compost ja per més de 1.100 professionals i que assolirà els 2.000 l'any vinent); 2) l'ampliació de l'horari de caixa en oficines; 3) el reforç de tots els canals de comunicació personal amb aquests clients, 4) l'adaptació del 100% del parc de caixers per a l'ús de llibretes amb un sistema d'ús senzill i adaptat a les seves necessitats, i 5) la posada en marxa d'un programa de formació d'habilitats digitals compost per més de 3.000 sessions formatives.

Així mateix, l'entitat, a través del seu banc social, MicroBank, entitat líder en microfinances a Europa, ha finançat a Espanya un total de 1.243.332 projectes amb impacte social, per un import total superior a 8.000 milions d'euros, cosa que ha contribuït a crear gairebé 293.000 llocs de treball directes. Pel que fa al perfil dels beneficiaris del finançament concedit per MicroBank, cal destacar que el 32% dels microcrèdits es van concedir a menors de 35 anys  i que gairebé el 50% de les operacions van ser per a dones.

CaixaBank entén la inclusió financera com un factor clau per reduir la pobresa extrema i promoure la prosperitat compartida. Així, per a l'entitat, és prioritari afavorir l'accés als serveis financers a tota la societat, amb productes i solucions dirigits a persones amb difícil accés al sistema bancari tradicional.

En aquest sentit, CaixaBank promou des de l'any 2014 un Compte Social, sense comissions, per a les persones que tenen ingressos molt baixos i es troben en situació d'especial vulnerabilitat, que amplia els avantatges del compte bàsic. Actualment, CaixaBank compta amb 357.000 clients amb comptes socials.

Iniciatives socials i col·laboració amb la Fundació “la Caixa”

CaixaBank promou, a més, iniciatives socials pròpies de la mà de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank que, només durant la Setmana Social, va mobilitzar més de 10.000 empleats, familiars i clients de l'entitat a favor de projectes solidaris i ha organitzat, en diversos combois, el trasllat a Espanya d'un total de 558 refugiats de la guerra d'Ucraïna, així com l'entrega de 75 vehicles medicalitzats.

Igualment, CaixaBank promou projectes com l'‘Arbre dels somnis’, gràcies al qual més de 27.000 nens en situació de pobresa rebran el regal que triïn aquest Nadal, i com ‘Cap llar sense aliments’, que ha repartit aquest any més de 1.850 tones d'aliments gràcies a les donacions recollides.

A més, amb l0ajuda del dividend social que correspon a la Fundació “la Caixa”, per la seva participació en el 30% del banc, la Fundació “la Caixa” promou programes de gran impacte social que, només el 2021, van ajudar a la integració laboral de gairebé 49.000 persones de col·lectius vulnerables, a més de 61.000 nens en risc de pobresa, i a l'atenció de prop de 110.000 persones grans i 74.000 persones amb malalties avançades i les seves famílies.

Noves mesures de suport als hipotecats

Després de diverses setmanes de negociacions amb el sector financer, el Consell de Ministres va aprovar dimarts, i el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar dimecres, el reial decret-llei que amplia el Codi de Bones Pràctiques vigent, perquè pugui cobrir a aquells deutors vulnerables afectats per pujades de tipus d'interès, i també estableix un nou Codi de Bones Pràctiques per alleujar la càrrega financera dels deutors hipotecaris amb un volum superior d'ingressos, però que igualment estan en risc de vulnerabilitat per la pujada de tipus d'interès.

Les mesures que es tenen en compte en l'ampliació del codi vigent són aplicar carències de cinc anys en el capital de la hipoteca i una reducció del tipus d'interès aplicable fins a l'euríbor menys el 0,1%, quan l'increment de l'esforç hipotecari és superior al 50%; i amb una carència de dos anys i un allargament del termini de fins a set anys quan l'increment de l'esforç hipotecari és inferior al 50%.

Altres mesures establertes són: 1) les entitats han de garantir que aquests drets es mantenen encara que venguin el crèdit a tercers; 2) es podrà sol·licitar per part dels deutors la dació en pagament durant vint-i-quatre mesos des de la sol·licitud de reestructuració, i 3) es permetrà instar l'estudi per l'entitat d'una segona reestructuració si després de la primera el deutor continua en una situació de vulnerabilitat.