Nota de premsa

El Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa concedeix a MicroBank un préstec de 100 milions d'euros

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
de esquerra a dreta, Rosa María Sánchez-Yebra, sotsgovernadora del CEB; Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank; i Juan Carlos Gallego, president de MicroBank.

• El préstec del CEB facilitarà finançament per a impulsar la posada en marxa o l'ampliació de negocis i la cobertura de necessitats de famílies en situació de vulnerabilitat.

• Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank; Juan Carlos Gallego, president de MicroBank; i Rosa María Sánchez-Yebra, sotsgovernadora del CEB, han signat l'acord de finançament a Barcelona.

El Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i MicroBank, el banc social de CaixaBank, donen continuïtat a la seva relació amb un nou préstec de 100 milions d'euros, garantit per CaixaBank, destinat a oferir finançament a microempreses, autònoms i a famílies amb rendes limitades. L'operació s'ha materialitzat a través d'un acord signat per Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank; Juan Carlos Gallego, president de MicroBank; i Rosa María Sánchez-Yebra, sotsgovernadora del CEB.

L'objectiu d'aquests préstecs és impulsar la posada en marxa o l'ampliació de negocis i el finançament de necessitats vinculades a famílies en situació de vulnerabilitat. També podrà dirigir-se a petits projectes que contribueixin a la integració social de col·lectius vulnerables, com a refugiats, emigrants i persones desplaçades.

Durant la signatura de l'acord, Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, sotsgovernadora del CEB, ha destacat que “aquest préstec a MicroBank representa l'essència del CEB i contribueix a promoure la seva missió social. El treball del CEB té com a objectius enfortir el creixement sostenible i inclusiu, centrant-se en les necessitats dels grups més desfavorits de la societat; reduir les desigualtats socioeconòmiques així com afavorir la integració de refugiats, persones desplaçades i immigrants. Els microcrèdits, són un poderós instrument per a aconseguir aquests objectius així que en el futur només podem esperar enfortir la nostra relació amb MicroBank”.

Al seu tron, Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, ha afirmat que l'entitat “manté un posicionament diferencial en aquells aspectes que puguin contribuir a la millora de les condicions de vida de les persones, especialment d'aquelles amb majors dificultats o en risc d'exclusió financera i social”. Per això, ha afegit Alcaraz, “MicroBank és un dels pilars del Pla Director de Responsabilitat Corporativa de CaixaBank, a través del qual s'articula el seu compromís amb la societat, i l'objectiu de la qual és liderar a Espanya la banca socialment responsable”.

Per part seva, Juan Carlos Gallego, president de MicroBank, ha ressaltat que “la nostra entitat té com a missió promoure la inclusió financera i els microcrèdits són un instrument útil aconseguir-lo. Gràcies al suport d'institucions, com el CEB, podem afavorir un accés igualitari al crèdit per a aquelles persones i microempreses que més el necessiten, contribuint a la cobertura de les seves necessitats i a la millora de la seva qualitat de vida.”.

Col·laboració entre MicroBank i el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa

El CEB ve donant suport a MicroBank des de l'inici de la seva activitat. Amb anterioritat, totes dues entitats ja han subscrit préstecs per un import total de 380 milions d'euros. Els fons rebuts del CEB amb aquesta nova operació permetran a MicroBank concedir nous microcrèdits per un import superior als dos-cents milions d'euros i ajudaran al fet que pugui continuar aplicant condicions especialment competitives i adaptades a les necessitats dels seus clients.

MicroBank, el banc especialitzat en micro-finances participat íntegrament per CaixaBank, és l'únic banc a Espanya dedicat principalment al finançament de projectes a través de microcrèdits.

MicroBank va concedir en l'exercici passat un total de 116.789 préstecs per un import de 772,8 milions d'euros i ha contribuït a crear en l'últim any més de 25.000 llocs de treball de manera directa.

Sobre el CEB

Constituït l’any 1956, el CEB (Council of Europe Development Bank) està participat per 41 estats membres. La seva missió és promoure la cohesió i enfortir la integració social a Europa finançant projectes amb un fort component social. La seva qualitat creditícia: Aa1 amb Moody’s, AAA amb Standard & Poor’s i AA+ amb Fitch Ràtings li permet finançar-se en els mercats a preus atractius i facilitar crèdit als seus estats membres, autoritats públiques i institucions financeres. Espanya és membre del CEB des de 1978.

Sobre CaixaBank

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l'herència que ha rebut, l'entitat manté una actitud de servei a la societat i als seus clients. Per això té un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000. Manté un compromís amb la cultura financera a través de múltiples iniciatives, per a ajudar al fet que les persones prenguin millors decisions en la gestió de la seva economia. I el 46% de la seva plantilla participa en tasques de voluntariat durant les setmanes socials i la resta de l'any.

CaixaBank destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals. L'índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. A més, Nacions Unides ha atorgat a l'entitat, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, la màxima qualificació (A+) en inversió sostenible.

MicroBank, referència a Europa

L'activitat de MicroBank presta especial atenció al foment de la iniciativa privada en l'àmbit de l'autoocupació i les microempreses, com a suport al creixement econòmic i la cohesió social.

MicroBank s'ha convertit en una referència a escala europea, com demostren tant els resultats obtinguts en termes de creació d'ocupació i desenvolupament social, com el suport institucional d'entitats nacionals i internacionals i la confiança dels clients.

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES