Nota de premsa

Edinor i CaixaBank col·laboren en desenvolupar les comunitats energètiques locals (CEL)

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Juan Pedro Badiola i Emiliano López Atxurra, després de la firma de l'acord

• Les CEL són comunitats energètiques locals d'autoconsum compartit que permeten que els ciutadans gaudeixin d'energia sostenible en el seu propi municipi, aprofitant les cobertes d'edificis de la localitat.

• La posada en marxa d'una CEL suposarà una reducció de fins a un 25% en la factura elèctrica.

• Amb una quota mensual al voltant dels 9€, els veïns poden participar en les CEL i finançar la instal·lació fotovoltaica de la que seran titulars.

• Aquest projecte d'impacte ambiental, a la que podran acollir-se també famílies en risc de vulnerabilitat energètica, estarà recolzat en el seu finançament per MicroBank, el banc social de CaixaBank.

El president d'Edinor, Emiliano López Atxurra, i el director territorial nord de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, han assolit un acord per finançar les Comunitats Energètiques Locals (CEL) que es creen a Euskadi amb l'objectiu de produir, mitjançant la instal·lació de plaques solars en edificis urbans, energia de Km Zero, 100% renovable per ser consumida de manera compartida.

Per a Emiliano López Atxurra, president d'Edinor, “cada veí de cada municipi d'Euskadi podrà disposar d'energia verda, Km 0 i sense esforços econòmics addicionals, ja que serà una energia més barata i, a més, comptarà amb el suport de CaixaBank en la seva posada en marxa. Ser sostenible és una cosa que podem fer en cada municipi i hem d'iniciar aquesta revolució tranquil·la des del compromís amb el futur i la sostenibilitat.” 

Per a Juan Pedro Badiola, director territorial nord de CaixaBank, “aquestes comunitats, que comptaran amb el finançament de MicroBank, el nostre banc social, suposaran un estalvi important en la factura de la llum d'aproximadament un 25% anual. Però a més del benefici econòmic, aquesta iniciativa té un benefici ambiental molt positiu, ja que evitarà durant la seva vida útil l'emissió de 860 tones de CO2 a l'atmosfera, tindrà zero emissions i és accessible a tota la ciutadania perquè no exigeix una inversió forta. Aquesta és el full de ruta que hem de seguir per poder continuar construint un futur amb garanties mediambientals”.

Què són les Comunitats Energètiques Locals (CEL)?

Edinor, la filial Petronor que promou la integració d'energies renovables en el sistema energètic, ha desenvolupat un model de Comunitat Energètica Local, sota la denominació CEL, que permet que col·lectius de veïns, aprofitant les cobertes dels edificis del seu municipi, disposin d'energia solar, cosa que els permet estalviar cost de peatge i càrrecs que sempre s'inclouen en la factura elèctrica.

Es tracta d'un model d'autoconsum compartit, on veïns i, si escau, petits comerços que es beneficien de la producció de la instal·lació fotovoltaica fan un consum d'energia 100% renovable.

La participació en la CEL permet una reducció de la factura elèctrica que paguen els habitatges i comerços donat l'estalvi que suposa no haver de pagar els costos de peatge i càrrecs per l'energia produïda per les plaques solars. Aquest estalvi pot suposar una reducció de fins a un 25% en la factura elèctrica d'una llar tipus.

Perquè aquests beneficis siguin accessibles a tots els habitatges i especialment a aquells exposats a condicions de vulnerabilitat energètica, així com als joves, era necessari un acord de finançament que, juntament amb el valor de la sostenibilitat energètica, fomentés el de la inclusió social en un nou model de consum d'energia més net, més eficient i 100% renovable.

Per això, les CEL es van dissenyar sota la premissa de l'accessibilitat i que el cost no suposés una limitació d'entrada: no és necessària inversió en les plaques solars ni en l'adequació de les teulades per part dels membres de la comunitat. Tampoc no és necessari fer cap instal·lació en l'habitatge. Únicament hauran de fer una petita aportació d'entrada i abonar mensualment una quota al voltant dels 9 euros al mes.  

Això els permetrà gaudir de la instal·lació durant tot el temps de funcionament de la mateixa, normalment 25 anys, sense compromís de permanència, així com beneficiar-se dels avantatges de la compra conjunta d'energia 100% renovable que faci la CEL. En definitiva, un model de consum que situa al ciutadà al centre procurant que es beneficiï dels estalvis que possibilita la nova regulació d'autoconsum compartit i generant energia sostenible Km Zero al centre urbà dels municipis d'Euskadi.

En aquest context és on sorgeix l'acord Edinor – CaixaBank que fa possible aquesta accessibilitat i permetrà que els veïns puguin participar en la CEL i finançar la instal·lació fotovoltaica de la que seran titulars. 

Acord Edinor i CaixaBank 

L'acord s'ha dissenyat amb la qualitat de l'escalabilitat de manera que, partint de les característiques comunes que comparteixen les CEL, la concessió de finançament es faci de manera senzilla i ràpida.

D'aquesta manera, Edinor ha arribat a un acord amb CaixaBank per poder facilitar el finançament d'aquest projecte. Concretament, CaixaBank proporcionarà una línia de finançament a través del seu banc social, MicroBank. Amb el llançament d'aquesta línia especialitzada, MicroBank estén la seva activitat amb l'objectiu de contribuir al progrés i el benestar de la societat, facilitant finançament a aquells projectes on es generi un impacte social positiu.

Propers passos

Amb aquest acord de col·laboració, CELs com la de Zumárraga, la primera comunitat energètica municipal, la CEL Larraul, la primera comunitat energètica rural, la CEL  Somorrostro, la primera comunitat energètica educativa, o la CEL Athlètic, la primera comunitat energètica de La Lliga, podran accedir a aquest finançament.

A més, permetrà que els projectes de CEL en cartera, en municipis, centres docents i entitats esportives i culturals d'Euskadi que es desenvolupin en els propers mesos puguin comptar amb un escenari de finançament cert per a la seva posada en marxa.

MicroBank, banca socialment responsable

MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeresdels quals no estan prou cobertes. Té un paper determinant en el Pla de Banca Socialment Responsable de CaixaBank, en què té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank dona suport al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa d'oficines de CaixaBank per posar a disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

 

NOTÍCIES RELACIONADES