Nota de premsa

Creu Roja Espanyola i MicroBank incentivaran l’autoocupació i l’activitat emprenedora per afavorir la igualtat d’oportunitats

En base a aquest acord, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Gestió de microcrèdits a CaixaBank

També s’obre una línia específica per a aquells emprenedors i microempreses que necessitin liquiditat per superar els efectes de la crisis del Covid-19, que es gestionarà a través del pla Creu Roja Respon.

El secretari general de Creu Roja Espanyola, Leopoldo Pérez, el director territorial de CaixaBank a la Zona Centre, Rafael Herrador, i el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d'aquest acord s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest acord, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir a el desenvolupament del teixit productiu i a el progrés social.

A més, en el context de la crisi sanitària, MicroBank posa a disposició una nova línia de finançament destinat a autònoms i microempreses amb la finalitat d'atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19, que l'organització humanitària gestionarà a través del pla Creu Roja Respon . Aquesta línia de finançament compta amb el suport de Fons Europeu d'Inversions.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l'organització humanitària.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent accedir-hi persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, Creu Roja es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l'organització humanitària a MicroBank perquè aquesta analitzi, i si escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

Creu Roja Espanyola té un paper destacat en els programes d'intervenció social amb les persones amb més dificultats, i desenvolupa el seu Pla d'Ocupació amb l'objectiu de millorar les possibilitats d'integració social d'aquests col·lectius a través de la seva inserció laboral. Dins el Pla d'Ocupació, compta amb el projecte Impulsa: Suport a l'Autoocupació i Microcrèdits, que té com a objectiu principal donar suport als processos d'integració sociolaboral d’homes i dones amb més dificultats d'inserció per mitjà de la seva incorporació al mercat de treball per compte propi (Autoocupació), atenent a especials dificultats de les dones per raó del seu gènere.

El pla Creu Roja Respon és un pla concret d'actuació i resposta integral llançat al març per respondre a la situació generada per la pandèmia. Després de la seva ampliació al maig, en total el pla Creu Roja Respon tindrà una durada de 9 mesos i durant aquest període s'espera atendre més de 2.400.000 persones vulnerables, mobilitzant més de 48.000 persones voluntàries, 18.000 d'elles de nova incorporació, que materialitzaran les respostes previstes a tot el territori a través de més de 1.400 punts d'atenció i també de forma telemàtica i / o telefònica.

MicroBank és l'únic banc a Espanya dedicat principalment al finançament de projectes a través de microcrèdits. Participat íntegrament per CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

 

Acords amb més de 600 entitats col·laboradores

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.000 oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d'assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins a la data, MicroBank ha signat convenis amb 612 entitats col·laboradores de tot Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d'assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.

 

Sobre Creu Roja

Creu Roja representa el major moviment humanitari, ciutadà i independent del món, que porta 155 anys col·laborant amb entitats públiques i privades perquè la humanitat i la dignitat arribin a totes les persones en qualsevol lloc i en tot moment i circumstàncies. Des del començament de la crisi de la Covid-19, Creu Roja està actuant en tots els països del món afectats, representant la més gran mobilització de recursos, capacitats i persones en la seva història en favor de les persones més vulnerables. A Espanya, Creu Roja compta amb més de 250.000 persones voluntàries i més de 1.400 punts d'atenció a tot el territori, que permeten atendre anualment a més de 4 milions de persones a nivell nacional, de les que més d'1,7 milions són ateses des de programes socials, amb el suport de més de 1.360.000 socis, empreses i aliats. Creu Roja Espanyola pertany al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitjalluna Roja present a 192 països. Actua sempre sota els seus set principis fonamentals: humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat i universalitat.