Nota de premsa

Comunicat

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

CaixaBank ha comunicat avui a la Representació Legal dels Treballadors (RLT) la intenció d'iniciar el procediment d'acomiadament col·lectiu previst en l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors amb afectació a tots els centres de treball de l'entitat, així com la modificació substancial de les condicions de treball, d'acord amb l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors.


El procés de negociació s'obrirà el proper dia 13 d'abril.