Reportatge

Canvi climàtic, alguna cosa més que una declaració d'intencions

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

L'Acord de París de 2015 planteja un full de ruta per fer front a l'amenaça més important del segle XXI

Existeix, està aquí i és necessari frenar-ho. I cal fer-ho ja. El canvi climàtic és un dels majors desafiaments que afronta la humanitat. Els seus impactes van molt més allà de l'entorn físic, per això afecta també a la societat i l'economia. També per això preocupa tant als Governs, les empreses i els ciutadans.

L'acord Acuerdo de París assolit el 2015 va arribar disposat a seure les bases per tallar aquest greu problema. En concret, estableix un pla d'acció mundial que persegueix mantenir a ratlla l'augment de la temperatura mitjana mundial a llarg termini, limitant el seu increment. Per aconseguir-ho, la comunitat científica i organismes com el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) consideren imprescindible reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de manera sostinguda i substancial. D'aquesta manera es rebaixaran les conseqüències del canvi climàtic.

Com aconseguir aquests objectius? La resposta és clara: si no ens posem totes mans a l'obra, no ho aconseguirem. Això inclou a las entidades bancarias que tenen la capacitat de reduir emissions de manera directa, a través de les seves pròpies operacions, però també indirecta, mitjançant les seves relacions amb clients, companyies participades, socis comercials i cadena de valor. Per això el Consell d'Administració de CaixaBank va aprovar el febrer passat una declaración en què es recullen de manera expressa l'ampli ventall de mesures que l'entitat té en marxa per lluitar contra el canvi climàtic.

Contribuir a la transició a una economia baixa en carboni és una prioritat a CaixaBank. Per fer-ho, l'entitat redueix l'impacte directe de les seves operacions i aposta pel finançament i inversió en projectes sostenibles. El fa a través de cinc línies d'actuació principals i una sèrie de compromisos que van més enllà d'una mera declaració d'intencions.

Les oportunitats d'una economia sostenible

Una de les vies d'acció de CaixaBank per respondre al canvi climàtic té molt que veure amb el dono suport a projectes compatibles amb una economia baixa en carboni. Creixement econòmic i reducció d'emissions no només són compatibles, sinó que junts generen oportunitats financeres. Per materialitzar-les, és necessari proposar solucions viables a clients i grups d'interès.

Així, l'entitat porta anys finançant projectes d'energies renovables, així com d'infraestructures I agricultura sostenibles.   La inversió socialment responsable, gestionada a través de les seves gestores d'actius i plans de pensions, és un altre dels impulsos que ofereix CaixaBank en aquest sentit.

A més, l'entitat es compromet a seguir identificant noves solucions per ajudar als seus clients a responder a los retos del cambio climático així com a accelerar la inversió i finançament destinats a mitigar els seus efectes. També acompanyarà als seus clients a l'hora d'avançar en la transició a una economia baixa en carboni i oferirà productes d'inversió socialment responsable als inversors.

Gestionar els riscos

La gestió dels riscos socials i ambientals és vital per evitar l'impacte financer que puguin tenir esdeveniments com el canvi climàtic. Les entitats bancàries han d'afrontar aquest compromís, per això CaixaBank aplica els Principios de Ecuador des de 2007. També compta amb un procediment intern per a la gestió del risc social i ambiental en el finançament de projectes.

Al costat d'aquestes mesures, l'entitat utilitza criteris específics per al finançament de sectors i clients amb un major risc potencial. Així mateix, incorpora criteris ASG (ambientals, socials i de bon govern) en la gestió d'actius, que segueixen els Principis d'Inversió Responsable de Nacions Unides.

Identificar, gestionar i mitigar els riscos associats al canvi climàtic amb un impacte material en el seu negoci, així com mesurar i gestionar els relacionats amb les seves operacions de negoci en funció d'estàndards reconeguts internacionalment són dos dels compromisos que adopta CaixaBank en aquest apartat.

Predicar amb l'exemple

Pot que un banc no sigui l'empresa més contaminant del món. Tanmateix, si es vol construir una mica, el millor és començar pels fonaments. En el cas del canvi climàtic, per impulsar la transició a una economia baixa en carboni és necessari predicar amb l'exemple. CaixaBank s'ha proposat fer-ho, per això aposta per minimitzar el seu propi impacte en l'entorn.

En aquest sentit, la gestió de l'entitat s'ha convertit en un referent. Compta amb un sistema de gestió ambiental i energètica basada en les normes ISO 14001, ISO 51000 i el Reglament EMAS. Es tracta d'un sistema que té en compte plans de millora contínua per incrementar l'eficiència ambiental del banc, minimitzant les seves emissions i compensant les que no es poden suprimir.

Com a mostra de la seva implicació amb aquesta tasca, l'entitat es compromet a establir objectius anuals en reducció del consum d'energia i altres recursos, a millorar la seva eficiència energètica amb emissions de CO2 cada vegada menors i a mantenir-se com a Carbó Neutral, compensant la seva petjada de carboni calculada. També incorporarà nous criteris ambientals per a la seva relació amb la cadena de subministrament i promourà l'adopció de tecnologies més respectuoses amb l'entorn físic.

Col·laborar amb uns altres

Per dur a terme totes aquestes línies d'actuació, és molt important col·laborar amb unes altres organitzacions i informar sobre els progressos de manera transparent. Dues qüestions amb què CaixaBank es compromet tant avui dia com en el futur.

Entre les nombroses aliances que manté l'entitat, es troba la seva participació regular en grups de treball i associacions dedicades a l'avenç en matèria ambiental, com l'UNEPFI i el Grup Espanyol per al Creixement Verd. També és signant de la iniciativa Climate Action 100+ per impulsar el diàleg amb les companyies del món que tenen majors nivells d'emissions amb efecte d'hivernacle. Així mateix, guia les seves actuacions segons estàndards i principis internacionals com el Pacte Mundial, els Principis de Banca Responsable i els Principis d'Inversió Socialment Responsable de les Nacions Unides i els Principis de l'Equador, entre d'altres.

Actuar amb transparència

A més, CaixaBank considera que comptar amb informació rigorosa, rellevant i oportuna és essencial per impulsar l'acció en matèria de canvi climàtic. Per això inclou les principals actuacions i mètriques en els seus informes públics, com l'Informe de Gestió adjunt als Comptes Anuals, l'Informe d'Impacte Socioeconòmic i la Declaració Ambiental. Tots ells inclouen dades sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per part de l'entitat.

En aquest sentit, l'entitat es compromet a mesurar la seva actuació i informar als seus grups d'interès de manera proactiva, regular i clara. També a publicar les seves dades sobre canvi climàtic anualment i a incorporar en els seus informes les millores derivades del desenvolupament de noves metodologies i marcs de reporting no financers.

Afrontar el canvi climàtic és molt més que formular una llista de desitjos. És necessari concretar actuacions capaces de frenar-ho i portar-les a cap. El futur del planeta bé el mereix.

 

NOTÍCIES RELACIONADES