Nota de premsa

CaixaBank, tercera millor empresa del món en igualtat de gènere segons l'índex internacional de Bloomberg

Inclosa per cinquè any consecutiu en el Bloomberg Gender Equality Index

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
CaixaBank.

• El selectiu recull les 485 companyies del món més compromeses amb la igualtat de gènere a través de les seves polítiques i la transparència en la divulgació dels seus programes i dades relacionades amb el gènere.

• Les accions i mesures que CaixaBank duu a terme per a impulsar una cultura inclusiva basada en la igualtat de gènere i benestar de les persones, així com les iniciatives que promouen una societat més igualitària i inclusiva són alguns dels aspectes més valorats per l'índex.

• CaixaBank compta amb un 41,8% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.

 

CaixaBank s'ha situat com la tercera millor empresa del món en l'Índex Bloomberg d'Igualtat de Gènere de 2023 (GEI, per les seves sigles en anglès), un selectiu que inclou les companyies del món més compromeses amb la igualtat de gènere.

L'entitat, inclosa per cinquè any consecutiu en aquest índex de referència i ha aconseguit la puntuació més alta de totes les rebudes en els anys anteriors. A més, la seva valoració es troba per sobre de la mitjana total, de la mitjana de les entitats financeres i de la resta d'empreses espanyoles.

L'Índex Bloomberg d'Igualtat de Gènere avalua les polítiques de les empreses en matèria d'igualtat de gènere i la transparència en la divulgació dels seus programes i de les seves dades al respecte. En el cas de CaixaBank, un dels aspectes més valorats han estat les accions i iniciatives que duu a terme per a empoderar a les dones en tots els àmbits, interns i externs a l'organització, així com les polítiques anti-assetjament sexual implantades per l'entitat. També destaquen les mesures que l'entitat impulsa per a la inclusió i la igualtat de les dones en l'organització.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha mostrat la seva satisfacció per la inclusió del banc en el GEI 2023 i ha explicat per què l'entitat està tan compromesa a millorar cada dia en aquests aspectes: “La igualtat de gènere produeix millors dinàmiques, millors equips, millors decisions i millors resultats. Per a un grup com CaixaBank, amb un profund arrelament social i vocació de lideratge, és un imperatiu continuar promovent amb determinació la igualtat de gènere i la diversitat dels equips en totes les seves dimensions. Avançar en diversitat suposa, a més, revisar i reforçar contínuament el funcionament de la meritocràcia, necessària per a construir una organització més capaç, més forta i més competitiva”.

GEI, índex de referència que mesura la igualtat de gènere a través de cinc pilars

En l’edició 2023 del GEI, Bloomberg ha inclòs en el rànquing un total de 485 companyies de 45 països. De les quals, 153 són entitats financeres i 23, empreses espanyoles. Les organitzacions seleccionades procedeixen d’11 sectors i 54 indústries diferents, i conjuntament sumen una capitalització borsària de 16 bilions de dòlars.

L’índex mesura la igualtat de gènere a través de cinc pilars: el lideratge femení i la canalització de talents, la igualtat de remuneració i paritat de remuneració entre gèneres, la cultura inclusiva, les polítiques contra l'assetjament sexual i la marca pro-dona.

Tot i que el llindar d'inclusió al GEI ha augmentat, la llista de membres continua creixent el 2023. Això significa que més empreses estan treballant per a millorar els seus indicadors relacionats amb el gènere, la qual cosa permet generar majors oportunitats perquè diversos talents tinguin èxit en les organitzacions.

Wengage, el compromís de CaixaBank amb la igualtat

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses, l’entitat treballa amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant en la companyia com en el conjunt de la societat. De fet, CaixaBank compta amb un 41,8% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.

CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per a fomentar i visualitzar la diversitat en totes les seves dimensions: de gènere, funcional, generacional, LGBTI, cultural... Wengage inclou mesures internes per a involucrar i sensibilitzar a totes les persones sobre el valor de la diversitat, per a fomentar la flexibilitat i la conciliació i per a reforçar el rol de la dona, amb ternes en els processos de promoció interna o els plans de mentoring femení. 

En l'àmbit extern, Wengage també desenvolupa iniciatives per als clients i la societat, basant-se en impulsar la diversitat en 4 àmbits d'actuació: lideratge i emprenedoria, amb l'organització de diferents premis i reconeixements al lideratge femení empresarial (Premi Dona Empresària i Premi A Dona Professional Autònoma); innovació i educació (Premis WONNOW a l'excel·lència acadèmica a dones en l'àmbit STEM); esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet) i entorn rural (Càtedra AgroBank: Dona, empresa i medi rural, o l'estudi de l’escletxa de gènere en el sector agrari de Closingap).

A banda, CaixaBank compta amb un Pla d'Igualtat per a fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere en els programes de desenvolupament directiu i en els processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat.