Reportatge

CaixaBank s’uneix a la plataforma Pinakes per reforçar la ciberseguretat en els proveïdors

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

CaixaBank s'ha adherit a la plataforma Pinakes per reforçar la gestió dels ciberriscos en la seva relació amb els proveïdors mitjançant un model unificat i compartit amb tot el sector financer. La plataforma, creada pel Centre de Cooperació Interbancària (CCI), és un model pioner i únic a Europa que permet la supervisió i qualificació de la ciberseguretat dels serveis de manera centralitzada i amb criteris uniformes.

La plataforma Pinakes funciona com un sistema de rating, similar al que utilitzen les agències de qualificació financera, però en aquest cas, allò que s'avalua és el nivell de seguretat que té un servei ofert pel proveïdor, a través de tres aspectes fonamentals: la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat. En aquestes revisions, s'avaluen fins a 76 factors diferents, de manera que és possible comprovar si el servei ofert resulta adequat a les condicions requerides per a la contractació, en funció de la criticitat o la importància de la funció a externalitzar.

Pinakes recrea un marc de controls que es nodreix de les principals normatives, directrius i guies d'aplicació sobre els sistemes d'informació, tant nacionals com internacionals, i que són àmpliament reconegudes dins l'ecosistema financer i de ciberseguretat, i utilitza la metodologia desenvolupada per LEET Security per a la realització de les avaluacions. Amb la participació en aquesta nova plataforma, CaixaBank es beneficiarà d'un model que facilitarà i ajudarà a complir amb una part substancial d'una de les regulacions més exigents en gestió de riscos tecnològics, les directrius 2019/02 de l'Autoritat Bancària Europea (EBA).

La plataforma neix amb el compromís de participació de la majoria de les 130 entitats de dipòsit associades al CCI i que constitueixen gairebé la totalitat del sistema financer espanyol. Des del setembre del 2019, catorze d'elles, entre les quals s'inclou CaixaBank, han format part del desenvolupament de la plataforma.

La ciberseguretat és una de les màximes prioritats de CaixaBank, on es monitoren de forma contínua les amenaces presents en cada moment per tal de garantir una correcta gestió dels ciberriscos. Totes les accions que s'executen estan alineades amb el Pla Estratègic de Seguretat de la Informació, que avalua de forma contínua les nostres capacitats davant les millors pràctiques i benchmarks de la indústria.

 

NOTÍCIES RELACIONADES