Nota de premsa

CaixaBank s'adhereix al programa internacional per fomentar la igualtat de gènere Target Gender Equality promogut pel Pacte Mundial de Nacions Unides

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
CaixaBank

• El programa té com a objectiu augmentar la representació de les dones en els consells d'administració de les empreses i en els càrrecs de direcció executiva.

• Actualment, CaixaBank compta amb un 41,3% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.

• Més de 170 empreses de 19 països estan compromeses amb aquesta iniciativa, que a Espanya compta amb el suport de l'Institut de la Dona del Govern d'Espanya i la CEOE com a membres de la Coalició d'Experts.

CaixaBank fa un pas més en el seu compromís amb la igualtat de gènere i s'adhereix al programa internacional Target Gender Equality (TGE) promogut pel Pacte Mundial de Nacions Unides, que té com a objectiu augmentar la representació de les dones en els consells d'administració de les empreses i en els càrrecs de direcció executiva.

Com a integrant d'aquest programa, l'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar es compromet a seguir avaluant el seu acompliment en matèria d'igualtat de gènere, establir objectius empresarials ambiciosos i adoptar mesures per abordar les barreres a la igualtat de gènere.

Actualment, CaixaBank compta amb un 41,3% de dones en posicions directives i un 40% de dones al Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector. A més, s'ha compromès a seguir avançant en aquest aspecte i assolir el 43% de dones en càrrecs directius l’any 2021.

El Pacte Mundial de Nacions Unides ha impulsat aquest programa en 19 països i en un primer moment compta amb més de 170 empreses compromeses. A Espanya, on s'han unit 37 organitzacions, el programa està liderat per la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial i compta amb el suport de l'Institut de la Dona del Govern d'Espanya i la CEOE com a membres de la Coalició d'Experts.

Accelerar els avenços en matèria d'igualtat de gènere

Aquest programa neix de la necessitat d'accelerar els avenços en matèria d'igualtat de gènere a nivell empresarial. Target Gender Equality fa una crida a totes les empreses i organitzacions del Pacte Mundial perquè apliquin mesures que tinguin com a finalitat promoure la igualtat de gènere a tots els nivells i en totes les àrees d'activitat.

Durant el programa, es recolzarà a les entitats adherides en l'establiment i consecució d'objectius ambiciosos en termes de representació i lideratge de les dones a tots els nivells a través d'una anàlisi d'acompliment, tallers per al desenvolupament de capacitats, aprenentatge entre iguals i el diàleg amb múltiples grups d'interès a escala nacional i internacional.

Les empreses integrants d'aquest programa tindran accés a la investigació, a la xarxa de socis i experts, esdeveniments d'alt nivell i a l'eina d'Anàlisi de Bretxa de Gènere WEP, una plataforma online que ajuda a les empreses a avaluar les polítiques i programes actuals.

CaixaBank, compromesa amb la diversitat

CaixaBank està adherida al Women’s Empowerment Principles, de les Nacions Unides; a l'acord voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones, millors empreses per a una major representativitat de la dona en posicions directives; o al Xàrter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.

L'entitat també compta amb distincions com la inclusió en l'índex internacional d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2020, ha estat reconeguda per la Fundació Másfamilia amb la Certificació EFR (Empresa Familiarment Responsable), i ha estat mereixedora de diversos reconeixements, com el Premi 25 aniversari de FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries). També està inclosa a l'Índex de Diversitat de Gènere EWoB.

Entre les iniciatives de CaixaBank en matèria d'igualtat, destaca el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, la formació o els plans de mentoria femenina, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional. 

Així mateix, CaixaBank ha pactat aquest 2020 amb la representació sindical un Pla d'Igualtat, amb mesures com divulgar entre la plantilla del valor de la diversitat i de les polítiques d'igualtat i conciliació, promoure una gestió eficient del temps i de les reunions, fomentar un model de comunicació no sexista, incloure la perspectiva de gènere en els processos de selecció o promoure els principis de respecte i igualtat d'oportunitats. Igualment, s'incentiva que les persones que accedeixin a llocs de direcció segueixin acollides a mesures de conciliació.

En l'àmbit extern, el compromís de CaixaBank amb la diversitat inclou la promoció del debat i la conversa pública al voltant de la diversitat (jornades eWoman o CaixaBank Talks); l'organització de diferents premis i reconeixements al lideratge empresarial (Premi Dona Empresària) o a l'excel·lència acadèmica (Premis Wonnow); noves iniciatives de mentoring femení amb la fundació internacional Vital Voices o línies d'acció vinculades a l'esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet i de futbol). 

 

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES