Nota de premsa

CaixaBank s'adhereix a la línia d'avals per a l'adquisició del primer habitatge de joves i famílies

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Interior d'una oficina de CaixaBank

• Aquesta línia està dotada amb 2.500 milions d'euros.

• L'aval podrà cobrir fins al 20% de l'import del préstec i fins i tot pot arribar al 25% si l'habitatge disposa d'una qualificació energètica D o superior.

CaixaBank i l'Institut de Crèdit Oficial han signat un acord mitjançant el qual l'entitat financera s'adhereix a la línia d'avals atorgada pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana i gestionada per l'ICO per a l'adquisició del primer habitatge destinat a residència habitual i permanent per a joves i famílies amb menors a càrrec.

Aquesta línia està dotada amb 2.500 milions d'euros i l'objectiu és que aquelles persones que tenen solvència financera però que no han generat capacitat d'estalvi suficient per accedir a un préstec hipotecari puguin adquirir el seu primer habitatge.

Condicions generals

Segons l'acord subscrit, l'aval podrà cobrir fins al 20% de l'import del préstec, arribant fins al 25% en aquells casos en què l'habitatge adquirit disposi d'una qualificació energètica D o superior.

La mesura està dirigida a joves menors de 35 anys i a famílies amb menors a càrrec, els ingressos de les quals no superin els 37.800 euros bruts l'any (4,5 vegades l'IPREM). Si l'habitatge és adquirit per dues persones, els ingressos dels dos adquirents no podran superar en conjunt la suma del límit establert per a cadascun.

A més, la mesura inclou alguns factors de millora. Així, el límit establert en funció de l'IPREM s'incrementarà en 0,3 vegades (2.520 euros bruts anuals) per cada menor a càrrec i, a més, en el cas de família monoparental el límit es podrà incrementar en un 70% addicional.

El termini per formalitzar els préstecs que s'acullin a aquesta línia d'avals finalitzarà el 31 de desembre de 2025, establint-se la possibilitat en el conveni de poder ampliar el termini fins al 2027.