Nota de premsa

CaixaBank revalida la seva inclusió en el Dow Jones Sustainability Index com un dels bancs més sostenibles del món

Inclosa en el principal índex mundial de sostenibilitat per onzè any

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Exterior d’oficina de CaixaBank

• CaixaBank obté la màxima puntuació en els àmbits de governança en diversitat i gènere del Consell d'Administració; en codi ètic i de conducta i política anticorrupció; estratègia i transparència fiscal; i mesures de ciberseguretat. També en integració de criteris ASG en banca corporativa i en productes i serveis de gestió d'actius; en mesura i gestió d'emissions de CO₂; pel compromís amb els Drets Humans i en inclusió financera.

• L’agència qualificadora del DJSI, S&P Global, ha destacat positivament altres aspectes com estratègia climàtica, finances sostenibles, materialitat, gestió de riscos, atracció i retenció de talent, acció social i filantropia.

El Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ha inclòs CaixaBank, per onzè any consecutiu, entre els bancs més valorats del món en matèria de sostenibilitat. El principal índex mundial que avalua el comportament de les empreses sota criteris ASG (ambientals, socials i de govern corporatiu) ha considerat CaixaBank com un dels 25 bancs més destacats en sostenibilitat, d'entre 179 candidats a nivell mundial.

CaixaBank se situa també dintre de l’índex DJSI Europe, donat que ha estat inclosa entre les 8 entitats financeres més sostenibles d’Europa d’entre els 34 candidats.

En total, el Dow Jones Sustainability Index World ha inclòs al seu índex de 2022 a 15 empreses espanyoles de diferents sectors.  

CaixaBank ha obtingut la màxima puntuació (100 punts) en les àrees de governança en diversitat i gènere del Consell d'Administració; en codi ètic i de conducta i política anticorrupció; estratègia i transparència fiscal; i mesures de ciberseguretat. També en integració de criteris ASG en banca corporativa i en productes i serveis de gestió d'actius; en mesura i gestió d'emissions de CO₂; pel compromís amb els Drets Humans i en inclusió financera.

A més, els analistes han destacat positivament altres aspectes com estratègia climàtica, finances sostenibles, materialitat, gestió de riscos, atracció i retenció de talent, acció social i filantropia.

CaixaBank és present en els índex de sostenibilitat més rellevants a nivell mundial i és avaluada pels principals analistes especialitzats. Destaca la seva presència a MSCI ESG Leader Index, FTSE4Good Index Series, STOXX Global ESG, Solactive Europe Corporate Social Responsibility Index PR, ISS ESG Europe Governance QualityScore Index i Solactive ISS ESG Europe Paris-Aligned Benchmark Index.

Referent europeu en sostenibilitat

CaixaBank és una entitat amb un fort vincle històric amb l'impacte social de la seva activitat. Per això, assumeix la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones. Amb aquest propòsit ha desenvolupat un Pla de Banca Sostenible per al període 2022-2024, integrat en el nou Pla Estratègic de CaixaBank, que recull la seva proposta per contribuir a resoldre reptes com la desigualtat, el canvi climàtic i l'atur.

La sostenibilitat és un dels pilars en què es basa el Grup per assolir els seus resultats, establint tres ambicions: liderar l'impacte social positiu i afavorir la inclusió financera, impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat, així com promoure una cultura responsable sent referents en governança. CaixaBank té com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finançament sostenible entre 2022 i 2024.

En els objectius de mobilització en finances sostenibles, a més de facilitar capital per finançar iniciatives de transició energètica, també s'inclouen finalitats amb impacte social, com a microcrèdits per a estudiants, autònoms, microempreses o famílies i noves empreses que creen treball. L'entitat també té el compromís d'assolir 413.300 beneficiaris de MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, i ser valorat amb les màximes qualificacions pels analistes ASG referents.

Des de la publicació del marc de finançament lligat als Objectius de Desenvolupament Sostenible l'agost del 2019, CaixaBank s'ha convertit en un dels emissors líders ASG a Europa, amb 10 emissions: 6 bons verds i 4 bons socials amb un total de 9.600 milions d'euros equivalents col·locats en el mercat.