Nota de premsa

CaixaBank rep el reconeixement a la millor pràctica d'una gran empresa en els VI Premis Internacionals a la Gestió de la Diversitat pel seu programa Wengage

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
CaixaBank rep el reconeixement a la millor pràctica d'una gran empresa en els VI Premis Internacionals a la Gestió de la Diversitat pel seu programa Wengage

• Aquests guardons els atorga la Fundació per a la Diversitat, promotors a Espanya del Xàrter Europeu de la Diversitat, iniciativa creada per la Comissió Europea i en la qual CaixaBank està adherida des de l'any 2011.

• L'entitat compta amb un 41,7% de dones en posicions directives i amb el compromís públic d’aconseguir el 43% l’any 2021, i un 40% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.

• CaixaBank va posar en marxa el programa de diversitat Wengage el 2018 per impulsar la igualtat de gènere i reforçar el rol de les dones a l'empresa i la societat.


CaixaBank ha rebut un premi en la categoria de gran empresa en els VI Premis Internacionals a la Gestió de la Diversitat atorgats per la Fundació per a la Diversitat, promotors a Espanya del Xàrter Europeu de la Diversitat. Aquesta és una iniciativa creada per la Comissió Europea per fomentar el compromís per la igualtat i en la qual CaixaBank està adherida des de l'any 2011.

L'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar ha obtingut el reconeixement a la millor pràctica d'una gran empresa pel seu programa de diversitat Wengage, que es va posar en marxa el 2018. Es tracta d'un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional tant a nivell intern com extern.

A més, CaixaBank compta, des de gener de 2020, amb un Pla d'Igualtat per fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. 

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de l'entitat, que treballa amb el compromís de ser un referent pels seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant a la companyia com al conjunt de la societat. Actualment, CaixaBank compta amb un 41,7% de dones en posicions directives i amb el compromís públic que aconseguir el 43% el 2021, i un 40% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.

Per a atorgar aquest reconeixement, a més de tenir en compte aquestes xifres, la Fundació per a la Diversitat ha valorat de forma molt positiva el compromís de CaixaBank amb la diversitat i les mesures i accions que porta a terme per fomentar la igualtat tant dins de l'organització com a nivell extern.

Compromís amb la diversitat

A més de formar part del Xàrter Europeu de la Diversitat, amb el qual l'entitat es compromet a fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries, CaixaBank també està adherida al programa internacional Target Gender Equality i al Women’s Empowerment Principles, de Nacions Unides; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones, millors empreses per una major representativitat de la dona en posicions directives.

En l'àmbit extern, el compromís de CaixaBank amb la diversitat inclou la promoció del debat i la conversa pública entorn de la diversitat (jornades CaixaBank Talks); l'organització de diferents premis i reconeixements al lideratge empresarial (Premi Dona Empresària) o a l'excel·lència acadèmica (Premis WONNOW); o línies d'acció vinculades a l'esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet).

Gràcies a aquest compromís, CaixaBank compta amb distincions com la inclusió a l'índex internacional d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2020, el Distintiu d'Igualtat a l'Empresa (DIE), gestionat per l'Institut de la Dona i ha estat reconeguda per la Fundació Másfamilia amb la Certificació EFR (Empresa Familiarment Responsable). Ha estat mereixedora de diversos reconeixements, com el Premi 25 aniversari de FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries). Està també inclosa a l'Índex de Diversitat de Gènere EWoB.

Sobre la Fundació per a la Diversitat

La Fundació per a la Diversitat va ser constituïda el 2009 amb l'objectiu d'impulsar la inclusió de la gestió de la diversitat a Espanya a través de la implementació del Xàrter Europeu de la Diversitat, una iniciativa creada per la Comissió Europea. 

La seva missió primordial és impulsar la gestió de la diversitat, com a instrument de transformació cultural i de reconeixement de l'altre/a a empreses i institucions per afavorir entorns laborals inclusius, impulsar el progrés social i potenciar la competitivitat econòmica.

Així pretén crear a Espanya una comunitat d'empreses, organitzacions i institucions que comparteixi els mateixos principis de diversitat i inclusió a l'entorn laboral, per avançar cap a una societat més justa i inclusiva.

 

NOTÍCIES RELACIONADES