Nota de premsa

CaixaBank rep el Premi Manuel Olivencia al Bon Govern Corporatiu 2023

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, a la cerimònia de lliurament del premi.

• El lliurament del Premi ha tingut lloc aquest dimarts 21 de novembre a Madrid, al Claustre dels Jerònims del Museu del Prado.

• El jurat ha valorat especialment de CaixaBank la seva política de relació amb accionistes i altres grups d'interès, la publicació i detall de la seva matriu de competències, la diversitat en la composició del seu consell d'administració i la política de retribució dels seus consellers, entre altres aspectes.

 

CaixaBank rep el V Premi Manuel Olivencia al Bon Govern Corporatiu, amb el que es distingeixen les millors pràctiques de govern de les societats cotitzades a Espanya. L'acte de lliurament del guardó s'ha celebrat aquest dimarts 21 de novembre al Claustre dels Jerònims del Museu del Prado, amb la presència de José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank; José Luis Rodríguez, director del Premi Manuel Olivencia; Matías Rodríguez Inciarte, president del jurat; Macarena Olivencia, presidenta d'honor del jurat; i Soraya Sáenz de Santamaría, membre del jurat del Premi.

En aquesta edició del Premi Manuel Olivencia, el jurat ha destacat l'exercici de transparència i rendició de comptes de CaixaBank, la seva política de relació amb accionistes i altres grups d'interès, la composició del seu consell d'administració (en termes de diversitat) i la política retributiva dels consellers. En la seva avaluació, el jurat ha prestat especial atenció a l'existència i difusió d'una matriu de competències com a eina que permet analitzar les fortaleses i necessitats en la composició del consell.

José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, ha rebut el guardó en nom de l'entitat i ha agraït la distinció, que posa en valor l'aposta de CaixaBank per les millors pràctiques en governança. “Un govern corporatiu excel·lent fonamentat en principis i valors sòlids és una condició imprescindible per a la sostenibilitat de tot projecte. I això passa per un consell professional i cohesionat que treballi per un objectiu comú, amb transparència, responsabilitat i lleialtat. Aquest premi és un reconeixement al compromís, il·lusió i involucració de l'entitat, i en especial de tot el consell de CaixaBank, per dotar-se d'una excel·lent governança, i ens anima a continuar complint amb els millors estàndards del mercat”, ha destacat Goirigolzarri.

Durant la seva intervenció, en l'obertura i tancament de l'acte, José Luis Rodríguez ha declarat: “En aquesta edició, s'han considerat especialment les qüestions relacionades amb la diversitat en la composició del consell d'administració com a mitjà per assegurar un millor procés de presa de decisions, que tingui en compte un nombre més gran de factors i visions, i afavorint un millor resultat. Això resulta especialment necessari en un entorn creixentment complex i canviant com l'actual”.

Soraya Sáenz de Santamaría ha precisat les raons i fonaments que han portat a la concessió del Premi a CaixaBank: “Destaquen els esforços de la companyia per promoure una comunicació fluida i bidireccional amb els seus grups d'interès. A més del compromís amb la transparència, han merescut una valoració positiva: la claredat del model retributiu; la inclusió de mètriques ESG en la retribució variable dels consellers executius; l'existència de clàusules malus i clawback; i l'alineació dels pagaments per acabament de contracte amb les expectatives del mercat. El jurat ha valorat que CaixaBank ofereix una matriu de competències molt completa, que permet comprovar la valoració de les capacitats necessàries i l'ajust d'aquestes necessitats amb la qualificació i experiència dels seus membres. S'ha primat l'alt nivell d'independència d'un consell que, a més, manté un 40% de conselleres, la qual cosa demostra el seu compromís amb la igualtat de gènere. Així mateix, les seves bones pràctiques de govern han afavorit la culminació amb èxit del procés d'integració dut a terme amb Bankia”.

El guardó honora la memòria de Manuel Olivencia, humanista, catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Sevilla, vicepresident de Cuatrecasas i president de la comissió que va redactar el primer codi espanyol de Bon Govern el 1998, conegut com a Codi Olivencia.

Descarrega l'informe ‘Diversidad y matriz de competencias en el consejo de administración’, en el qual es detallen les principals conclusions arran dels treballs d'anàlisi realitzats per a la V edició del Premi Manuel Olivencia al Bon Govern Corporatiu.

Sobre CaixaBank

CaixaBank és el grup financer líder a Espanya, amb un volum d'actius de més de 611.000 milions d'euros i una posició rellevant en l’àmbit europeu. A més, CaixaBank té una forta presència a Portugal, on controla el 100% de BPI. El grup compta amb 20 milions de clients, la xarxa més gran d'oficines i caixers a Espanya i Portugal, i el lideratge en banca digital, amb més d'11 milions de clients digitals.

La visió de CaixaBank és ser un grup financer innovador, amb un model de banca sostenible basat en la qualitat, la proximitat al client i l'especialització, i una proposta de valor de productes i servei adaptada a les necessitats de cada segment. El seu posicionament líder en banca minorista li permet tenir un rol clau en la contribució al creixement econòmic sostenible.

Sobre el jurat de la V Edició del Premi Manuel Olivencia

Compost per un total de deu experts independents de reconegut prestigi en l'àmbit empresarial i jurídic espanyol, està presidit per Matías Rodríguez Inciarte.

Integren el jurat com a vocals: Juan Arena, María Benjumea, Óscar Fanjul, Rosa María García, Cristina Garmendia, Ignacio Gil-Casares, Luis Isasi, Francisco Pérez-Crespo Payá, i Soraya Sáenz de Santamaría. A més, Rafael Hidalgo assumeix la tasca de secretari no membre; José Luis Rodríguez Jiménez és director del Premi i Macarena Olivencia és la presidenta d'honor.

En el procés de deliberació i votació de candidatures, el jurat ha seguit els procediments establerts en les bases del concurs i en la normativa interna i, en particular, les regles aplicables a les situacions de conflicte d'interessos, evitant la votació dels membres del jurat afectats en favor de companyies respecte de les quals s'hi hagin incursos en una situació d'aquest tipus.

Sobre les anteriors edicions del Premi

Amb només cinc edicions el guardó s'ha convertit en tot un referent en el reconeixement de les millors pràctiques de govern corporatiu de les societats cotitzades a Espanya. El 2018 el Premi Manuel Olivencia al Bon Govern Corporatiu va ser atorgat a International Airlines Group (IAG), el 2019 a Amadeus IT Group, el 2020 a Inditex i el 2022 a Repsol.

En cada edició, sense perjudici d'analitzar el grau de compliment general amb les principals recomanacions en matèria de govern corporatiu, el jurat ha prestat atenció a una pràctica o àrea concreta, entre les quals cal esmentar, l'estructura i funcionament del consell d'administració, la transparència en matèria de retribució, i l'estructura i composició de les comissions del consell d'administració. Excepcionalment, el 2020, el jurat va valorar també de manera singular els aspectes relacionats amb la bona governança en la crisi causada per la pandèmia de la Covid-19.

Sobre Manuel Olivencia

Manuel Olivencia va ser un jurista complet que combinava la vocació d'ensenyament, des de la seva càtedra de Dret Mercantil, amb el desig de compartir el coneixement com a professional a Cuatrecasas, la firma d'advocats de la qual era soci. Al seu impressionant currículum professional com a advocat, professor d'Universitat, subsecretari d'Educació, Comissari de l'Expo 92 de Sevilla i president de la comissió que va redactar el Codi Olivència, se suma la seva trajectòria personal i el record imborrable que va deixar en la seva família, els seus amics, els seus alumnes, els seus companys de professió i en tots els que el van conèixer.

Com a home cosmopolita que va estudiar i va viure en diversos països, els reconeixements que va acumular al llarg de la seva carrera professional van ser nombrosos, tant a Espanya com a l'estranger. Entre d'altres, Olivencia estava en possessió de diverses grans Creus Nacionals, com la d'Alfons X el Sabio, Isabel la Catòlica, la del Mèrit Militar o la de Sant Raimundo de Peñafort, així com la de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya. Era Fill Predilecte de Ronda i Adoptiu de Sevilla i va rebre la Medalla d'Or de Ceuta, on va viure part de la seva infància.

 

NOTÍCIES RELACIONADES