Nota de premsa

CaixaBank reforça la seva posició de capital amb l'emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions per import de 750 milions d'euros

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

• El gran suport i confiança dels inversors en la qualitat creditícia de CaixaBank queden reflectits en l'elevada demanda rebuda, que ha superat els 2.500 milions d'euros, cosa que ha permès reduir el cupó 37,5 pbs fins al 8,25%.

• Amb aquesta emissió, CaixaBank reforça les seves ràtios de solvència que s'incrementen fins al 15,1% per a Tier 1 i fins al 18,0% per a Capital Total i contribueix a enfortir la sòlida ràtio MREL de l'entitat de 27,1%.

CaixaBank ha llançat la seva cinquena emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions, per un import de 750 milions d'euros i cupó del 8,25%, equivalent a midswap + 514,2 pbs, un nivelll per sota de la mitjana ponderada de les emissions AT1 de CaixaBank, situada en midswap + 539 pbs. L'emissió anterior d'AT1 es va fer el setembre del 2021. Aquesta és la tercera emissió de deute de CaixaBank el 2023 després de les emissions de deute sènior no preferent en dòlars i de deute subordinat en lliures esterlines realitzades el gener.

Aquestes participacions preferents són perpètues, amb possibilitat d'amortització anticipada de l'emissor a partir de març del 2029, fet que permet estendre el perfil de refinançament dels instruments d'AT1 de CaixaBank.

L'èxit de l'emissió queda reflectit en la demanda, que ha arribat a superar els 2.500 milions d'euros (més de 3,3 vegades sobresubscrita) i ha permès un estretament del preu en 37,5 pbs, des del nivell ofert en llançar l'operació, fins a un cupó final de 8,25%.

També destaca la qualitat del llibre. La transacció ha comptat amb la participació de més de 170 inversors institucionals, posant de relleu la consolidada capil·laritat de la base inversora de CaixaBank.

Millora de les ràtios de solvència i l'estructura de capital

Aquesta nova emissió reforça les excel·lents ràtios de solvència de CaixaBank, fins a un 15,1% i 18,0% de Tier 1 i Capital Total, respectivament, manté la flexibilitat en la gestió del matalàs d'emissions AT1, al mateix temps que contribueix a mantenir la seva sòlida ràtio de palanquejament de 5,7%, per damunt del requisit de 3,0% i augmentar el matalàs anti-crisi (MREL) fins al 27,1%, ampliant el suport dels creditors més sènior.

Standard & Poor’s ha assignat una qualificació de BB a aquesta emissió. Els bancs col·locadors han estat Barclays, CaixaBank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE i UBS Investment Bank.

 

NOTÍCIES RELACIONADES