Nota de premsa

CaixaBank reforça el seu compromís amb la dona rural i el foment de la diversitat

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Oficina d'AgroBank

• AgroBank ofereix una àmplia oferta de productes i serveis específics per a les dones rurals amb l'objectiu d'impulsar l'activitat agrària a Espanya.

• Sergio Gutiérrez, director d'AgroBank, ha destacat que “el desenvolupament social del món rural passa per posar en valor el paper de les dones com a part fonamental de l'impuls del sector. AgroBank té el clar propòsit de contribuir a això a través de la seva vertical de la Dona Rural”.

• El compromís de l'entitat queda reflectit també en altres iniciatives com la Càtedra AgroBank ‘Dona, Empresa i Món Rural’, creada per CaixaBank i la Universitat de Castella-La Manxa, per col·laborar en l'estudi de la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones rurals com a estratègia per fixar la població al territori.

 

CaixaBank, en el seu ferm compromís per mantenir la xarxa rural i fomentar la diversitat, ha impulsat la renovació d'acords de col·laboració amb les organitzacions de dones més representatives del sector agroalimentari per impulsar l'activitat agrària a Espanya.

Sergio Gutiérrez, director d'AgroBank, ha destacat que “el desenvolupament social del món rural passa per posar en valor el paper de les dones com a part fonamental de l'impuls del sector. AgroBank té el clar propòsit de contribuir a això a través de la seva vertical de la Dona Rural creada conjuntament amb les principals organitzacions de dones a tot Espanya”.

A través d'AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank especialitzada en el sector, ha renovat els acords amb la Federació d'Associacions de Dones Rurals (Fademur) i amb la Confederació de Federacions i Associacions de Famílies i Dones del Medi Rural (Afammer), amb què l'entitat posa a disposició de totes les associades una àmplia oferta de productes i serveis financers específics per facilitar-los que puguin fer realitat els seus projectes.

En la mateixa línia, MicroBank, el banc social de CaixaBank, i Fademur van signar recentment un conveni de col·laboració per afavorir la igualtat d'oportunitats en el medi rural a través d'una línia de finançament que fomenta la creació de llocs de treball i l'emprenedoria dels col·lectius amb més dificultats dels pobles.

Amb aquest conjunt d'acords, les sòcies de Fademur i Afammer tindran accés a les línies específiques de finançament destinats a l'adquisició i adaptació de les seves finques, maquinàries o instal·lacions, i a la implementació d'energies renovables amb finalitat d'autoconsum. L'entitat financera acompanyarà de manera integral a les associades, atorgant no només suport financer, sinó també assessorament, planificació conjunta i ajuda a la formació i l'especialització.

Amb aquesta línia de compromís, CaixaBank vol donar suport a les necessitats particulars de les dones rurals en el camp i impulsar la seva presència i desenvolupament en el sector agrari a Espanya. Així mateix, l'entitat està compromesa i treballa per fomentar la diversitat. Així, contribueix a la consecució de l'objectiu 5 de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, que busca aconseguir la igualtat entre gèneres i empoderar totes les dones.

Anàlisi sobre desigualtat

Aquestes iniciatives són més necessàries que mai tenint en compte que les dones en el medi rural s'enfronten a una doble desigualtat: la primera, associada al seu entorn de residència en termes d'oportunitats laborals, accés a serveis i connectivitat física i digital; i, la segona, provocada pel fet de ser dona. Així ho recull l'últim informe del clúster ClosinGap, que ha estat elaborat per CaixaBank en col·laboració amb Analistas Financieros Internacionales (Afi) i que apunta que el cost d'oportunitat de la bretxa de gènere en el medi rural arriba, com a mínim, a 38.500 milions d'euros.

A més, les barreres que genera la primera desigualtat es veuen magnificades quan interactuen amb la variable gènere, en particular en tres aspectes: més precarietat en el treball, infrarepresentació en la presa de decisions en l'àmbit rural i més desequilibri en la conciliació.  Com a conseqüència, la seva participació i contribució plena a la generació de les rendes del treball es veu limitada, llastant el desenvolupament econòmic i el benestar de les persones tant en l'entorn rural com en el conjunt de la societat. 

Càtedra ‘Dona, Empresa i Món Rural’

Una altra mostra de la voluntat de CaixaBank d'estar a prop del sector queda reflectida en la recent creació, conjuntament amb la Universitat de Castella-La Manxa (UCLM), de la Càtedra AgroBank ‘Dona, Empresa i Món Rural’, amb el propòsit de col·laborar en l'estudi de la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones rurals com a estratègia per fixar la població al territori.

La Càtedra proposa actuacions que tenen com a beneficiàries les dones rurals, primer analitzant la seva situació i, després, enriquint les seves competències a través de la formació i l'assessorament per convertir-les en motors del desenvolupament rural i creadors d'oportunitats d’ocupació, convertint-se així en instrument per retenir i ancorar la població al territori.

Finalment, AgroBank i Wengage, el programa de diversitat de CaixaBank, han creat diferents línies d'actuació per impulsar l'empoderament de la dona rural i promoure la igualtat d'oportunitats al sector. Per fer-ho, s'han dut a terme diferents aliances estratègiques, així com esdeveniments sectorials i divulgatius i activitats de formació, reconeixement i ocupació.

AgroBank, líder del sector

El fet que AgroBank hagi finalitzat el primer semestre del 2022 amb més de 517.000 clients, i per tant que un de cada dos agricultors i ramaders siguin clients, fa que el compromís de l'entitat amb el sector agroalimentari i el món rural sigui clar, concret i durador en el temps. 

AgroBank compta amb més de 1.175 oficines, repartides per totes les províncies, amb gestors especialitzats que ofereixen assessorament personalitzat als clients. A més, CaixaBank complementa la seva presència en les zones menys poblades amb més de 1.650 oficines ubicades en municipis de l'àmbit rural, cosa que la situa com l'entitat financera amb més presència en aquest tipus de localitats.  

L'entitat va finançar el sector agroalimentari amb 14.415 milions d'euros durant el primer semestre de l'any, un 85% més respecte al mateix període de l'exercici anterior. Això reflecteix el suport permanent de CaixaBank a un sector essencial com és l'agroalimentari, que ha estat capaç de garantir el proveïment de la cadena alimentària durant la pandèmia i d'impulsar la recuperació econòmica del país. 

Addicionalment, l'entitat té a disposició dels seus clients prop de 7.000 milions d'euros en crèdits preconcedits, amb disponibilitat immediata perquè aquests puguin afrontar els projectes que necessitin dur a terme.