Nota de premsa

CaixaBank redueix les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle un 75% en deu anys

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
CaixaBank reforesta amb 4.500 arbres uns terrenys cremats a l’incendi de juliol de 2016 a Montserrat (Barcelona).

• L'entitat és l'única de l'Ibex 35 que a més compensa el 100% de les seves emissions calculades.

• Aquest any, CaixaBank ha compensat les seves emissions a través d'un projecte per generar energies netes amb els desfets de les granges porcines d'una zona de Mèxic.

• CaixaBank concreta el seu compromís amb el clima a través de l'impuls als préstecs verds i al finançament sostenible.

 

La petjada de carboni i el canvi climàtic tenen una relació directa que podria resumir-se així: els gasos d'efecte d'hivernacle que es generen amb l'activitat diària, entre els quals destaca el diòxid de carboni (CO₂), congestionen l'atmosfera i creen una espècie de pantalla que reté la calor que acomiada la terra. D'aquesta forma es produeix el fenomen de l'escalfament global, que està provocant canvis de gran importància en el comportament dels fenòmens climàtics.

Cada any, CaixaBank calcula els gasos d'efecte d'hivernacle que ha emès a l'atmosfera de manera directa o indirecta: en encendre les llums de les seves oficines o usar els seus ordinadors o equips climàtics, a través del consum de paper o altres materials, amb el transport o els viatges dels seus empleats, etc. El 2018, el total d'emissions de l'entitat va ascendir a 27.334 tones, un 21% menys que l'any anterior. Aquesta reducció respon a una política activa de control d'emissions que ha aconseguit minorar-les en un 75% des del 2009.

Una vegada verificat el càlcul de la seva petjada de carboni, CaixaBank compensa el 100% d'aquestes emissions a través del suport a diversos projectes triats pel seu elevat impacte social i ambiental. Aquest any, l'entitat ha compensat les emissions de 2018 a través d'un projecte situat a Mèxic, que consisteix a generar energia neta gràcies a l'aprofitament dels desfets de les granges porcines de la zona de Sonora. A més, completa la compensació de CO₂ a través de la reforestació de dos boscos situats a Montserrat (Barcelona) i Ejulve (Terol), els beneficis directes dels quals sobre el territori es comptabilitzaran durant els pròxims 40 anys.

Per a CaixaBank, el càlcul i compensació de la seva petjada de carboni és una eina de gestió clau per plasmar el seu compromís amb el medi ambient i amb una banca socialment responsable. A més, l'entitat és l'única que contracta energia elèctrica provinent íntegrament de fonts renovables.

Impuls a iniciatives contra el canvi climàtic

CaixaBank és una de les entitats financeres líders en la lluita contra el canvi climàtic a nivell global. L'organització CDP ha inclòs a CaixaBank, per cinquè any consecutiu, en l'índex d'empreses líders en la lluita contra el canvi climàtic.

L'any passat, CaixaBank va participar en el mercat de préstecs verds per import de 1.448 milions de dòlars, entre els quals es troba el finançament de projectes d'energies renovables (més de 645 milions d'euros en 2018). Així mateix, CaixaBank compta amb diverses línies de productes enfocades a finançar iniciatives respectuoses amb el planeta, i col·labora amb el Banc Europeu d'Inversions en el finançament de projectes enfocats a la lluita contra el canvi climàtic. Amb aquest tipus de finançament CaixaBank contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, amb especial incidència en l'ODS13, Acció pel clima.

L'entitat forma part des del 2007 del grup d'entitats financeres adherides als Principis de l'Equador per garantir que els projectes als quals presta finançament i assessorament es duguin a terme de forma socialment responsable. A més, des del 2016 forma part de la junta directiva del Grup Espanyol de Creixement Verd, que fomenta el creixement econòmic lligat a una economia baixa en carboni.

CaixaBank s'ha unit també a la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI), que compta amb tres objectius principals: el compromís amb el desenvolupament sostenible, la gestió de la sostenibilitat i la conscienciació pública. Així mateix, l'entitat és membre del Dow Jones Sustainability Index (DJSI), índex mundial que valora el comportament de les empreses sota criteris socials, mediambientals i de govern corporatiu.

 

NOTÍCIES RELACIONADES