Nota de premsa

CaixaBank posa en marxa un servei d'assessorament en filantropia per als seus clients de banca privada

El "Projecte de Valor Social" proposa aplicar a la filantropia el rigor i les estratègies que s'utilitzen en la gestió tradicional d'inversions

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
CaixaBank posa en marxa un servei d'assessorament en filantropia per als seus clients de banca privada

• La iniciativa permet donar suport a projectes socials, científics o culturals a través de diferents vehicles d'inversió i donació.

• L'Obra Social "la Caixa" aporta el seu coneixement en acció social, investigació científica i projectes culturals i obre els seus projectes a les aportacions dels clients.

CaixaBank Banca Privada ha posat en marxa un servei d'assessorament en filantropia i Inversió Socialment Responsable (ISR). L'entitat presidida per Jordi Gual i de la qual és conseller delegat Gonzalo Gortázar serà la primera del sector a Espanya en oferir una iniciativa d'assessorament en filantropia, una àrea que cada vegada genera major interès. Només el 2015, els clients de banca privada de CaixaBank van fer més de 2,5 milions de donacions a ONG.

El servei, denominat "Projecte de Valor Social", ajuda els clients a identificar el seu propi projecte filantròpic i trobar la forma més eficient de fer-lo realitat, amb resultats concrets i mesurables.

Per al desenvolupament d'aquesta iniciativa, coordinada a través d'un equip amb dedicació exclusiva, CaixaBank Banca Privada ha subscrit acords amb institucions especialitzades en els diferents àmbits d'actuació: social, científic, cultural, mediambiental, etc.

Entre elles, destaca la col·laboració de l'Obra Social"la Caixa", que aporta el seu coneixement en acció social, investigació científica, projectes culturals i cooperació internacional, i que ha seleccionat projectes clau d'aquests àmbits perquè els clients de banca privada de CaixaBank puguin col·laborar amb ells. També participen en el "Projecte de Valor Social" de CaixaBank Banca Privada els especialistes en gestió d'inversions de CaixaBank Asset Management.

Coneixement expert, vehicles d'inversió, formació i esdeveniments

El "Projecte de Valor Social" s'ha dissenyat amb una metodologia que permet aplicar a la filantropia els mateixos criteris i principis amb què es regeixen la resta de les inversions patrimonials. D'aquesta manera, tot projecte filantròpic inclòs en el programa ha d'incorporar la definició d'uns objectius concrets, un seguiment periòdic i un mesurament de l'impacte aconseguit.

La tipologia de productes i serveis filantròpics que es posen a disposició dels clients van des de productes d'Inversió Socialment Responsable a la col·laboració amb els projectes impulsats i gestionats per l'Obra Social"la Caixa". Així mateix, CaixaBank Banca Privada oferirà als seus clients accés a formació i a esdeveniments per millorar la seva formació sobre els àmbits del seu interès.

Contribució a projectes de l'Obra Social"la Caixa"

El "Projecte de Valor Social" facilita que els clients de banca privada de CaixaBank puguin participar en els projectes de l'Obra Social"la Caixa" i, especialment, en aquells relacionats amb la lluita contra la pobresa infantil, la incorporació al mercat laboral de persones en risc d'exclusió social i l'atenció integral a persones amb malalties avançades.

A més, els clients tindran l'oportunitat de triar la zona geogràfica d'actuació, ja sigui estatal, provincial o local. Igualment, si el client està interessat en una iniciativa concreta de l'Obra Social"la Caixa" que no pertanyi a aquestes àrees, s'estudiarà la forma de vehicular la seva aportació.

Dipòsit Solidari i Inversió Socialment Responsable (ISR)

L'oferta de productes d'inversió inclou un dipòsit i diversos fons d'inversió. El Dipòsit Estrella Solidari garanteix la recuperació íntegra del capital al venciment i genera una rendibilitat que es destina a una organització benèfica escollida pel client. A més, la donació té deduccions fiscals.

Pel que fa a l'oferta de fons d'inversió, els clients poden optar per fons propis gestionats per CaixaBank, com el MicroBank Fons Ètic o el MicroBank Fons Ecològic. El primer és un fons de renda variable mixta internacional que inverteix basant-se en criteris de responsabilitat social, mediambiental i de drets humans. D'altra banda, el MicroBank Fons Ecològic és un fons no garantit de renda variable internacional que inverteix en una selecció de fons ecològicament responsables.

Així mateix, CaixaBank Banca Privada posa a disposició dels clients, dins la seva "Selecció d'Arquitectura Oberta", una destacada selecció de fons de les principals gestores nacionals i internacionals que compleixen els criteris d'Inversió Socialment Responsable.

CaixaBank Banca Privada: un segment en creixement

CaixaBank Banca Privada, el servei especialitzat de CaixaBank per a clients amb més de mig milió d'euros de patrimoni, compta actualment amb 56.500 clients. A tancament d'agost de 2016, gestionava un total de 59.000 milions d'euros.

L'entitat ha estat reconeguda durant els dos últims anys com a Millor Banca Privada a Espanya i com Millor entitat en serveis filantròpics i de la inversió d'impacte a Espanya, segons la revista Euromoney.

D'altra banda, CaixaBank està considerat com un dels bancs més sostenibles del món segons el Dow Jones Sustainability Index, i ha estat premiat per Euromoney com a Millor Banca Responsable d'Europa 2016. Així mateix, CaixaBank Asset Management, la gestora de fons d'inversió de CaixaBank, està adherida als Principis d'Inversió Responsable (Principles of Responsible Investment, PRI) de Nacions Unides.

Les claus del lideratge de CaixaBank Banca Privada són el procés d'assessorament i el gestor, un professional altament qualificat amb àmplia experiència que treballa al costat de la xarxa comercial de l'entitat. Actualment, l'equip està format per 485 gestors i directors de centre. Així mateix, l'entitat disposa de 38 centres especialitzats de banca privada en tot Espanya.

 

NOTÍCIES RELACIONADES