Nota de premsa

CaixaBank participa en un consorci per definir les bases de l'ecosistema europeu de ciberseguretat

Projecte amb finançament de la Unió Europea emmarcat en el programa Horitzó 2020

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
CaixaBank

• L'entitat ha col·laborat en el desenvolupament d'una eina perquè compartir les dades relacionades amb la ciberseguretat i el frau sigui més flexible i segur, amb l'objectiu de facilitar la coordinació i comunicació entre entitats financeres i altres empreses europees.

• Els resultats i recomanacions extretes del projecte han resultat clau per a la creació del Centre de Ciberseguretat paneuropeu, que aglomera diverses entitats de referència en aquesta matèria i pretén abordar l'actual fragmentació en matèria de seguretat en l’àmbit europeu.

• CaixaBank ha estat l'únic banc espanyol integrant d'aquest projecte insígnia de la Comissió Europea, que ha comptat amb un pressupost de 16 milions i en el qual han participat un total de 60 socis de múltiples sectors.

CaixaBank ha participat, juntament amb altres 59 entitats de 21 països de tota Europa, en el consorci CONCÒRDIA[i], l'objectiu del qual ha estat definir les bases de l'ecosistema europeu de ciberseguretat. El projecte, emmarcat en el programa Horitzó 2020 que va arrencar el gener de 2019 i ha finalitzat enguany, s'ha centrat en la definició d'un full de ruta de ciberseguretat per millorar la coordinació i comunicació entre organismes, empreses i Estats d'Europa en aquesta matèria.

Dins del consorci, CaixaBank ha participat, juntament amb Atos IT Solutions and Services Ibèria, líder en transformació digital (computació en el núvol, ciberseguretat i supercomputació), en el desenvolupament d'una eina perquè compartir dades relacionades amb la ciberseguretat i el frau financer (com a casos de phishing, comptes bancaris, targetes…) sigui més flexible i segur. El propòsit d'aquest cas d'ús és fomentar l'intercanvi segur d'informació per facilitar la coordinació entre els diferents organismes i empreses europees. L'entitat ha ajudat a configurar aquesta eina per poder, per exemple, definir amb molt de detall quina informació és necessari que sigui anònima i grups concrets amb qui compartir-la.

CaixaBank ha estat l'únic banc espanyol integrant d'aquest projecte insígnia de la Comissió Europea, que ha comptat amb un pressupost de 16 milions i en el qual han estat representats múltiples sectors. El projecte engloba diferents àmbits, com la recerca i innovació, educació i habilitats, economia, inversions, assumptes legals i polítics, normalització, certificació i construcció de l'ecosistema europeu de la ciberseguretat.

Centre Europeu de Competències en Ciberseguretat

Per abordar l'actual fragmentació en matèria de seguretat a nivell europeu, també s'ha creat un Centre de Ciberseguretat paneuropeu que aglomera diverses entitats de referència en aquesta matèria. El full de ruta i recomanacions de l'ecosistema de ciberseguretat europeus extrets de CONCÒRDIA han resultat claus per a la definició i creació del European Cybersecurity Competence Centri (ECCC), situat a Bucarest i que donarà suport al desplegament de solucions innovadores de ciberseguretat. Aquest centre té com a objectiu augmentar les capacitats i la competitivitat de la ciberseguretat d'Europa, treballant juntament amb una Xarxa de Centres Nacionals de Coordinació per construir una comunitat de ciberseguretat forta.

L’ECCC desenvoluparà i implementarà, amb els Estats membres, la indústria i la comunitat tecnològica de ciberseguretat, una agenda comuna per al desenvolupament tecnològic i per al seu ampli desplegament en àrees d'interès públic i en les empreses. A més, facilitarà la col·laboració i l'intercanvi de coneixements i capacitats entre els diferents actors, com la indústria, els centres de recerca i organismes públics, entre altres.

Projectes europeus de recerca

A més d'aquest consorci, CaixaBank ha participat en altres projectes europeus en el marc del programa Horitzó 2020, que va comptar amb gairebé 80.000 milions d'euros de finançament de la Unió Europea durant set anys (2014-2020). L'actual marc de finançament per a la recerca i la innovació de la Comissió Europea, Horitzó Europa, compta amb 95.510 milions d'euros per al període 2021-2027 i el seu objectiu és garantir que Europa produeixi ciència de primer nivell i elimini les barreres per a la innovació.

CaixaBank ha aconseguit formar part de deu consorcis guanyadors en els últims anys, amb un finançament rebut en innovació tecnològica i de ciberseguretat superior als 2,5 milions d'euros. Entre ells, figuren altres projectes com AI4CYBER, REWIRE i GREEN.DAT.AI, entre d’altres.

La participació de CaixaBank en aquests projectes posiciona l'entitat com un agent implicat en R+D per al sector financer, amb un focus especial en la seguretat de la informació. A més, formar part d'aquests consorcis internacionals proporciona a l'entitat una major coordinació amb altres empreses, universitats i centres de recerca en la innovació de diversos aspectes tecnològics, com la ciberseguretat.

Ciberseguretat, prioritat estratègica per a CaixaBank

La ciberseguretat és una prioritat per a CaixaBank. L'entitat disposa d'una sòlida estratègia en aquesta matèria, en la qual, al costat dels aspectes tècnics, són essencials l'aplicació d'una perspectiva global, el desenvolupament d'un fort interès per la coordinació i la recerca i la prevenció del risc del factor humà a través de formació i accions de conscienciació per a empleats i clients. Totes les accions estan alineades amb el Pla Estratègic de Seguretat de la Informació, que avalua de manera contínua amb anàlisi independent les capacitats de l'entitat davant de les millors pràctiques i benchmarks de la indústria.

CaixaBank ha implementat un ecosistema de ciberseguretat que compta amb equips especialitzats i infraestructura tecnològica avançada per protegir les transaccions digitals de les incidències de seguretat. L'entitat inverteix de manera contínua en tecnologia per respondre als requeriments dels clients, garantir el seu creixement, l'adaptabilitat a les necessitats del negoci i la disponibilitat permanent de la informació. D'aquesta manera, es garanteix una adaptació total de la infraestructura a les necessitats de la gestió financera i del servei als clients.

 

[i] Aquest Projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 sota el GA 830927

 

NOTÍCIES RELACIONADES