Nota de premsa

CaixaBank llança el seu programa Wengage per potenciar el seu compromís amb la diversitat i la igualtat de gènere

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durant la seva intervenció.

• El programa inclou accions internes dirigides a incrementar la visibilitat i la proporció de dones en posicions directives, que en l'actualitat supera el 39%, un dels més alts del sector

• Wengage també vol impulsar el debat social sobre diversitat i inclou programes de “mentoring” per a dones, xerrades sobre lideratge, reconeixement a dones directives i suport a l'esport femení a través de patrocinis.

• En el marc de Wengage, CaixaBank publica una guia de Comunicació Igualitària, un document per trencar estereotips i promoure els comportaments igualitaris i no discriminatoris en l'àmbit professional.

CaixaBank posa en marxa el programa Wengage per impulsar la igualtat de gènere i reforçar el rol de les dones en l'empresa i la societat. La iniciativa té un doble vessant: interna, amb una sèrie d'accions dirigides a incrementar el nombre i la visibilitat de les dones en posicions directives i impulsar el talent i el desenvolupament professional; i externa, amb activitats dirigides al públic general per divulgar la igualtat d'oportunitats i el valor de la diversitat.

Wengage pertany al Pla de Diversitat de CaixaBank, que busca fomentar la diversitat en totes les seves dimensions, incloent-hi, a més de la de gènere, la funcional i la generacional.

Per al conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, “la diversitat és clau per aconseguir atreure i desenvolupar tot el talent potencial d'una organització. En aquest sentit, CaixaBank ha aconseguit els seus objectius d'augment de dones en posicions directives marcats en el Pla Estratègic 2015-2018, amb un 39,1% de dones directives, un dels percentatges més alts del sector. Seguir treballant en aquesta línia, fomentant la igualtat i la meritocràcia, és la millor manera d'enfrontar els grans reptes dels nostres dies”, sosté.

Així mateix, Gortázar subratlla la importància d'impulsar la diversitat no solament de forma interna, sinó també mitjançant iniciatives externes: “El compromís de la nostra entitat no només es plasma en accions restringides a l'àmbit de l'organització, sinó també a impulsar el valor de la diversitat i la igualtat d'oportunitats en la resta de la societat”.

Ana Quirós, directora corporativa de Relacions Laborals, Cultura i Desenvolupament de CaixaBank.

L'estil comunicatiu: trencar estereotips

Una de les iniciatives rellevants del programa Wengage és l'elaboració de la guia de Comunicació Igualitària: el repte de les relacions interpersonals, un llibre escrit per la doctora i catedràtica de Lingüística Hispànica de la Universitat de Barcelona Estrella Montolío. Aquesta publicació és una guia d'ús per promoure els comportaments inclusius i no sexistes i part de la premissa que “si els professionals d'una entitat tenen presents les seves interlocutores, el seu llenguatge canviarà de forma automàtica”.

¿Escoltem una dona de la mateixa manera com escoltem a un home? Li atorguem d'entrada la mateixa rellevància i autoritat? Són algunes de les qüestions que es plantegen en aquest treball, que inclou recomanacions pràctiques per evitar que els estereotips condicionin les decisions i comportaments i afavorir la igualtat en l'acompliment professional.

La guia es desenvolupa en onze capítols, a partir d'exemples de situacions i pràctiques quotidianes, sobre les quals convida a reflexionar des del punt de vista d'igualtat i proporciona consells per abordar-les correctament. Tracta temes com la menor intervenció de les dones en les reunions, els estils de comunicació, el repartiment de rols inconscient entre gèneres o les diferents formes d'exercir lideratge, explica els avantatges del model igualitari i proposa canvis en la manera de relacionar-se. CaixaBank ha distribuït aquesta guia en totes les seves oficines.

Així mateix, CaixaBank fa públic un Manifest de diversitat que recull el compromís de l'entitat en diferents línies d'actuació:

  1. Incloure i fomentar la igualtat d'oportunitats en totes les polítiques i processos de l'entitat, i promoure una cultura basada en la meritocràcia i en el respecte a les persones.
  1. Contribuir a trencar estereotips establerts i creences limitants que minven el desenvolupament i la innovació.
  1. Impulsar la creació d'equips diversos, transversals i inclusius, reconeixent la individualitat i heterogeneïtat de les persones, i eliminant qualsevol conducta excloent i discriminatòria.
  1. Promoure accions i mesures de sensibilització i canvi social a través de: formació, networking, mentoring, debats, conferències, premis i patrocinis.
  1. Divulgar el valor de la diversitat entre totes les persones, institucions, empreses i organismes amb les quals ens relacionem.

La direcció de CaixaBank realitzarà un seguiment periòdic del compliment del manifest a través del seu Comitè de Diversitat.

Estel Montolío, autora de la guia de Comunicació Igualitària.

Així són les iniciatives Wengage

Entre les accions internes incloses dins de Wengage destaquen els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional. Així mateix, Wengage ha impulsat, en col·laboració amb el IESE, un programa específic sobre “Dona i lideratge”.

Wengage també aposta per les mesures que fomenten la conciliació i que permeten a homes i dones compatibilitzar el seu desenvolupament professional amb la vida personal i familiar. Ha aprovat mesures de flexibilitat horària i de treball remot, que actualment ja funcionen en format pilot.

Quant a les activitats externes, CaixaBank desenvolupa conferències i debats sobre diversitat a la seva xarxa d'oficines. Destaca, d'una banda, la iniciativa DialogA, tallers i xerrades impartits per experts per reforçar la proximitat i transparència amb els clients. D'altra banda, les oficines de CaixaBank a l'estranger acullen els debats Diversity Talks, que tenen l'objectiu d'analitzar l'aportació de la diversitat als negocis internacionals. També organitza, juntament amb Prensa Ibérica, els espais e-Woman de debat sobre lideratge femení.

El programa Wengage també compta amb línies d'acció vinculades a l'esport, entre les quals destaca el patrocini de CaixaBank a la selecció femenina de bàsquet i l'organització de xerrades sobre lideratge dirigides a empresàries i directives a càrrec de les exjugadores Elisa Aguilar i Isabel Sánchez.

D'altra banda, dins de Wengage s'inclou també la pròxima organització del “Premi Dona Empresària” de CaixaBank, creat per identificar i reconèixer les dones empresàries capdavanteres a Espanya. La guanyadora d'aquesta convocatòria, que celebrarà aquest any la seva segona edició, representa a Espanya en la conferència International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), una xarxa mundial de dones empresàries, propietàries de les seves companyies, que cooperen de forma global amb l'objectiu d'ajudar a crear i distribuir la riquesa en el món empresarial.

L'entitat ha creat també, amb el suport de Microsoft ,els Premis WONNOW STEM, per reconèixer l'excel·lència entre les alumnes matriculades en l'últim curs de carreres STEM -Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques- de totes les universitats espanyoles.

Un Agent d'Igualtat per implantar els projectes

La creació del programa Wengage se suma a les diverses línies d'acció desplegades per CaixaBank en favor de la diversitat i la igualtat efectiva entre homes i dones. En aquest sentit, l'entitat financera compta amb un Pla d'Igualtat i amb agents d'Igualtat. Es tracta de professionals distribuïts a les diferents Direccions Territorials de tota Espanya amb l'objectiu d'assegurar i coordinar la implantació dels diferents projectes a les seves direccions territorials.

Així mateix, l'entitat està adherida a diversos programes internacionals per impulsar la igualtat de gènere, com la iniciativa Women’s Empowerment Principles, de les Nacions Unides; l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, “Més dones, millors empreses” per a una major representativitat de la dona en posicions directives; el Charter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries; i l'Observatori Generació i Talent que promou la gestió de la diversitat generacional.

Gràcies a aquest compromís, CaixaBank ha rebut la Certificació efr (Empresa Familiarment Responsable) de la Fundació Masfamilia, que acredita el seu model de millora contínua en matèria d'igualtat i conciliació. D'altra banda, l'entitat ha estat mereixedora de diversos reconeixements pel seu impuls del paper de la dona en l'àmbit laboral, com el premi 25è aniversari de la FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries).

 

NOTÍCIES RELACIONADES