Nota de premsa

CaixaBank investiga la prevenció de ciberamenaces a través d'eines d'IA

Els projectes es denominen INTERSOC i NG-SOC

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
La ciberseguretat és una prioritat estratègica per a CaixaBank.

• L’entitat participa en dos consorcis europeus per millorar les capacitats del sistema financer davant ciberamenaces i millorar la resposta davant d’incidents.

• El banc és l’única empresa espanyola seleccionada per formar part de dos projectes, en el marc del programa Digital Europe.

• La ciberseguretat és una prioritat estratègica per a CaixaBank, que ha optimitzat el seu ecosistema amb equips especialitzats i infraestructura tecnològica avançada per protegir les transaccions digitals.

 

CaixaBank formarà part de dos consorcis europeus per prevenir les ciberamenaces i oferir una resposta més ràpida i segura davant de possibles incidents. A través de dos projectes, finançats per la Comissió Europea sota el programa Digital Europe, l'entitat posarà en marxa eines d'IA per generar solucions i serveis que contribueixin a fer més segura l'activitat de les entitats financeres.

CaixaBank és l'única empresa espanyola participant en tots dos projectes, anomenats INTERSOC (GA: 101145874) i NG-SOC (GA: 101145874), i liderarà l'avaluació i aplicació de les solucions proveïdes des del punt de vista del sector financer. L'objectiu final d'ambdós projectes és millorar les capacitats de la indústria de detectar i respondre a amenaces, així com generar un ecosistema de col·laboració entre els SOCs (security operation centers / centres d'operacions de seguretat) que millori les capacitats de tots ells.

Amb un horitzó temporal de tres anys (fins a desembre de 2026), tots dos projectes finançats en la convocatòria 'Enfortiment de capacitats dels Centres d'Operacions de Seguretat' buscaran detectar nous patrons d'atacs, així com generar sistemes d'intercanvi d'informació, coneixements, anàlisis i respostes més àgils, tant a nivell nacional com europeu, en línia amb les bones pràctiques establides per la Xarxa CSIRT i CERT-EU (equips de resposta a incidents de seguretat informàtica a nivell Espanya i UE, respectivament). 

Implicació en projectes europeus

CaixaBank participa de forma constant en projectes europeus d'investigació i anàlisi dels diferents reptes i desafiaments als quals s'enfronta la indústria financera. Recentment, ha anunciat la seva participació en el projecte EMERALD, enfocat a proporcionar eines per automatitzar i unificar la gestió de controls de seguretat per a serveis cloud

A més d'aquest consorci, CaixaBank ha participat en altres projectes europeus en el marc del programa Horitzó 2020, el marc de finançament per a la recerca i la innovació de la Comissió Europea per al període 2014-2020, que va comptar amb gairebé 80.000 milions d'euros, i està participant en múltiples projectes d'Horitzó Europa, l'actual marc de finançament,  que compta amb 95.510 milions d'euros per al període 2021-2027 i té com a objectiu garantir que Europa produeixi ciència de primer nivell i elimini les barreres per a la innovació. En total, CaixaBank ha aconseguit formar part de tretze consorcis guanyadors en els últims anys, amb un finançament rebut en innovació tecnològica i de ciberseguretat superior als 3 milions d'euros.

La participació de CaixaBank en aquests projectes posiciona l'entitat com un agent implicat en R+D per al sector financer, amb un focus especial en la seguretat de la informació. A més, formar part d'aquests consorcis internacionals facilita a l'entitat una major coordinació en la millora contínua de l'entorn de ciberseguretat de l'entitat i del sector financer en general.

Ciberseguretat, una prioritat estratègica

La ciberseguretat és una prioritat estratègica per a CaixaBank, que ha implementat un ecosistema amb equips especialitzats i infraestructura tecnològica avançada per protegir les transaccions digitals de les incidències de seguretat.

L'entitat inverteix de forma contínua en tecnologia per respondre als requeriments dels clients, garantir el seu creixement, l'adaptabilitat a les necessitats del negoci i la disponibilitat permanent de la informació. D'aquesta manera, es garanteix una adaptació total de la infraestructura a les necessitats de la gestió financera i del servei als clients.

CaixaBank ha estat pionera en la coordinació i la recerca en seguretat, amb mesures com la creació d'un grup especialitzat en respostes a incidents de seguretat informàtica i d'un centre que coordina la seguretat integral de tot el Grup. A més, és membre dels principals fòrums internacionals de recerca i col·laboració en matèria de ciberseguretat.

 

NOTÍCIES RELACIONADES