Nota de premsa

CaixaBank i el Govern d'Aragó signen un acord de finançament al sector turístic per preparar el Xacobeo 2021.

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Cristina González Viu, directora territorial de CaixaBank a Aragó i La Rioja.

• La Consellera d'Economia, Indústria i Ocupació, Marta Gastón, i la directora territorial de CaixaBank a l’Aragó i La Rioja, Cristina González Viu, van subscriure l'acord que compromet l'aportació de l'entitat.

• A través d'aquesta línia de crèdit de 1.000 milions d'euros, CaixaBank té com a objectiu ajudar a impulsar la renovació i modernització dels establiments turístics i hotelers vinculats al Camí de Santiago.

• Del total de la línia de finançament, MicroBank oferirà 50 milions d'euros per a projectes d'emprenedoria turística vinculats al Camí.

 

La consellera d'Economia, Planificació i Ocupació, Marta Gastón, i la directora territorial de CaixaBank a l’Aragó i La Rioja, Cristina González Viu, han subscrit un acord de col·laboració que recull la posada en marxa d'una línia de finançament dirigit als allotjaments turístics vinculats al Camí de Santiago que renovin els seus establiments i a la implantació de nous negocis de cara a la celebració del Xacobeo 2021. CaixaBank, a través d’Hotels & Tourism, la seva línia de negoci especialitzada en el sector turístic, posa 1.000 milions d'euros a la disposició dels allotjaments que formen part de totes les rutes del Camí per contribuir així a la millora de la seva activitat comercial. Per la seva banda, la societat pública aragonesa SODIAR podrà col·laborar en la valoració i baremació dels projectes presentats a la nostra Comunitat Autònoma.

L'aportació de CaixaBank, presidida per Jordi Gual i dirigida pel conseller delegat Gonzalo Gortázar, es distribuirà en dues línies. La primera, dotada amb 950 milions d'euros, permetrà impulsar i dinamitzar el sector turístic i hoteler localitzat en els diferents camins de Santiago, amb l'objectiu d'agilitar la seva posada a punt per a la celebració del Xacobeo 2021. Amb aquesta línia de crèdit s'assegura, entre altres, el finançament de les necessitats de modernització de la planta hotelera, en un sector marcat per la permanent exigència de renovació i aposta per la qualitat.

Aquesta línia es complementa amb una segona de microcrèdits que, a través de MicroBank, destinarà 50 milions d'euros a afavorir l'emprenedoria en aquelles poblacions per les quals discorre el Camí, mitjançant la creació de noves empreses que atenguin la demanda de la ruta de peregrinació. Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar nous negocis que ampliïn i millorin la cartera de serveis disponible en els camins, al mateix temps que generin ocupació.

Ambdues línies de finançament, que es posen a la disposició de totes les localitats aragoneses per les quals discorren els camins de Santiago, és ampliable si les peticions de crèdit realitzades superen la quantitat inicial.

En el transcurs de l'acte, la consellera d'Economia, Planificació i Ocupació ha posat en valor el “triple objectiu” d'aquesta iniciativa “fruit de la col·laboració públic-privada”. I és que, segons Gastón, a més de millorar la productivitat d'empreses i establiments al llarg del Camí de Santiago aragonès, permetrà donar suport a l'autoocupació en zones rurals i ajudarà en la lluita contra la despoblació gràcies a la creació de nous llocs de treball.

Per la seva banda, Cristina González Viu, directora territorial de CaixaBank a l’Aragó i La Rioja, ha destacat que l'entitat vol acompanyar el sector turístic aragonès perquè pugui afrontar “en les millors condicions possibles” el repte que suposa per a tot el país el Xacobeo 2021”. Gónzalez Viu ha indicat que, “a través de CaixaBank Hotels & Tourism, al marge del finançament necessari, posarem a la disposició del sector un equip de professionals experts que ofereixen un servei de qualitat i de proximitat”. Finalment, desitjo que “els milions de turistes i visitants que ens visitin en el Xacobeo 2021 tornin a les seves cases sorpresos per la qualitat dels nostres establiments, satisfets dels seus serveis i pensant a tornar aviat”.

Productes especialitzats per al sector turístic

CaixaBank Hotels & Tourism té com a objectiu oferir a les empreses del sector turístic l'atenció personalitzada que necessiten, mitjançant un equip de professionals que ofereixen a cada client un servei d'alt valor afegit, basat en l'excel·lència, qualitat i proximitat.

CaixaBank Hotels & Tourism posa a la disposició del mercat hoteler una oferta de productes i serveis diferencials per ajudar a optimitzar la rendibilitat del seu negoci i a simplificar la seva activitat diària. La incorporació de nous productes i serveis específics per al mercat hoteler complementa l'especialització en el sector tenint en compte les necessitats dels diferents subsectors: hotels, allotjaments turístics i càmpings.

El catàleg inclou un dossier de productes específics i finançament adaptat als projectes hotelers, amb una anàlisi prèvia gratuïta. A més d'assessorar en les inversions dels clients i fomentar la modernització de la planta hotelera existent, CaixaBank promou el finançament de la compra d'actius hotelers i la de projectes de nova construcció, tant en el segment urbà com en el vacacional.

CaixaBank Hotels & Tourism ha signat durant el 2018 més de 40 convenis amb federacions i associacions hoteleres, com la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT); i ha organitzat 45 trobades amb empresaris referents del sector per tota la geografia espanyola.

El banc que trien les empreses

CaixaBank s'ha consolidat com l'entitat que trien les empreses. Segons l'estudi de penetració de mercat de FRS Inmark, el 48% de les companyies espanyoles que facturen entre 1 i 100 milions d'euros són clients de CaixaBank. L'entitat compta amb una xarxa especialitzada formada per 120 centres repartits per totes les comunitats autònomes espanyoles en els quals treballen 1.183 professionals altament especialitzats i en constant formació, amb sòlida reputació en l'assessorament d'empreses.

Microcrèdits a la disposició dels emprenedors

MicroBank és l'únic banc a Espanya dedicat principalment al finançament de projectes a través de microcrèdits i altres finances amb impacte. Participat íntegrament per CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu i mesurable en la societat. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permeten superar una dificultat temporal i faciliten el desenvolupament personal i familiar. Recentment ha llançat una línia de préstecs de fins a 500.000 €, sense garanties i a llarg termini, dirigida a empreses de l'economia social.

Promoció del desenvolupament econòmic del Govern d'Aragó

Sodiar és una altra eina financera del Govern d'Aragó per fomentar l'emprenedoria, l'activitat econòmica i la creació d'ocupació. Aquesta promoció del desenvolupament econòmic a l’Aragó es concreta en la participació en el capital de societats a constituir o ja existents, en la concessió de préstecs a les seves societats participades o en la gestió de fons destinats a facilitar el finançament de projectes. Sodiar acredita la viabilitat de cada projecte, assessora, si cal, per reorientar-los i que efectivament puguin funcionar o, si no és possible, els descarta i evita així les consegüents pèrdues i perjudicis.

 

NOTÍCIES RELACIONADES