Nota de premsa

CaixaBank i CREA SGR firmen una línia de 100 milions d’euros per recolzar al sector cultural, audiovisual i esportiu de tota Espanya

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
El president d'EGEDA, Enrique Cerezo; el director general de Negoci de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; i el conseller delegat de CREA SGR, Miguel Ángel Benzal.

L’acord ha estat subscrit pel director general de Negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; el president d’EGEDA, Enrique Cerezo; i el conseller delegad de CREA SGR, Miguel Ángel Benzal.

CaixaBank i CREA SGR col·laboraran per a facilitar l’accés a línies de liquiditat al sector audiovisual y de les indústries creatives i culturals, així com al sector esportiu i d’entreteniment a tot el territori nacional.

CaixaBank i CREA SGR han firmat un acord de col·laboració per posar en marxa una línia de crèdit de 100 milions d’euros amb l’objetiu de formalitzar operacions de liquiditat en el sector audiovisual i de les indústries creatives i culturals, entre elles la del llibre, així com al sector esportiu i d’entreteniment.

L’acord ha estat subscrit pel director general de Negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; el president de la Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA), Enrique Cerezo; i el conseller delegat de CREA SGR, Miguel Ángel Benzal.

A l’acte han participat, també, el director de la Territorial Madrid Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador; i per part de CREA SGR, el president, Ignacio Ramos; el director general, Rafael Lambea; i el director de l’Área Audiovisual i Deportiva, Pedro Martín.

L’acord contempla, per un cantó, un préstec al sector audiovisual i de les indústries creatives i culturals, així com al sector esportiu i d’entreteniment sense un import màxim per operació de fins a 60 mesos i una carència de capital de fins a 24 mesos.

Per altra banda, recull el ‘Préstec Covid-19’, una línia per a les pimes, autònoms, fundacions i associacions del sector audiovisual/cultural i esportiu de fins a 100.000 euros, amb un termini màxim de 60 mesos amb 18 mesos de carència.

CREA SGR s’encarrega d’estudiar cada operació que es demanda i analitza la viabilitat del projecte garantint l’operació davant CaixaBank.

El director general de Negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha subratllat “el compromís de l’entitat financera amb indústries tant importants pel nostre país com són la creativa, la cultural i l’esportiva”. “El nostre objectiu sempre ha estat acompanyar als nostres clients i recolzar, des del punt de vista financer, al sector y més en moments tant complicats”, ha afirmat.

Per Enrique Cerezo, president d’EGEDA, “la renovació d’aquest conveni unificat reforça la relació establerta des de l’any 2006 amb ambdues entitats que ara conformen el Grup CaixaBank, i que tant han contribuït al finançament del sector cultural i ara de l’esport”.

“L’accés al crèdit i el finançament de la industria cultural eren dificultats històriques del sector fins a la creació de CREA. El conveni que ara es firma entre CREA SGR i CaixaBank enfortirà al sector cultural espanyol, que viu un gran moment, a la vegada que s’obre el finançament al sector esportiu que presenta grans semblances amb el cultural com actius intangibles i amb una forma de finançament similar”, ha destacat el conseller delegat de CREA SGR, Miguel Ángel Benzal.

La relació entre CaixaBank i CREA es remunta a l’any de l’inici de l’activitat de la Societat de Garantia Recíproca al 2006. Des de llavors, CaixaBank ha formalitzat operacions amb CREA SGR per valor de 240 milions d’euros, prop del 30% del total dels 800 milions en operacions formalitzades. A més, CREA SGR té un risc viu per 229 milions d’euros, sent CaixaBank un dels seus principals bancs amb un risc viu per 58,5 milions, el 24% de quota, el que confirma l’aposta de l’entitat financera per la indústria cultural espanyola.

CaixaBank

CaixaBank es el grup financer líder a España i un dels més importants de Portugal, on controla el 100% de BPI. El banc, presidit per José Ignacio Goirigolzarri i dirigit per Gonzalo Gortázar, té 21 milions de clients en el mercat ibèric, la xarxa comercial més gran de la península, amb més de 6.100 oficines i més de 15.000 caixers automàtics, i el lideratge en banca digital amb un percentatge de clients digitals del 70,6%.

L’essència de CaixaBank és un model de banca universal socialment responsable, basat en la qualitat, la proximitat i la especialització en productes i serveis adaptats per a cada segment. La seva missió és contribuir al benestar financer dels seus clients i recolzar el progrés de les comunitats on desenvolupa la seva activitat.

CREA SGR

Al 2005, davant de les dificultats de finançament i d’accés al crèdit del sector cultural, la Entitat de gestió de drets dels productors audiovisuals, EGEDA, i el Ministeri de Cultura i Esport van crear la societat de garantia recíproca CREA.

Una entitat financera de caràcter nacional i sectorial subjecta a la supervisió i inspecció del Banc de Espanya. CREA SGR s’ha convertit en l’interlocutor especialitzat entre el sector de les indústries creatives i culturals i, recentment, també en l’esportiu i les entitats de crèdit, facilitant el finançament de centenars de projectes que, d’altra manera, resultarien quasi inviables.

Des de l’inici de la seva activitat CREA SGR ha formalitzat operacions per import superior a 800 milions d’euros, dels que 229 corresponen a operacions amb CaixaBank, que han generat 4.600 llocs de treball.

La ràtio de solvència de CREA SGR està en el 29,8% i l’índex de morositat és del 2,5%. Les indústries culturals i de l’esport són dos motors econòmics de primer ordre a Espanya que contribueixen amb un 6% al PIB espanyol donant feina a més d’un milió de persones.

 

NOTÍCIES RELACIONADES