Nota de premsa

CaixaBank i CEHAT donen suport al sector hoteler amb una nova línia de finançament de 2.000 milions d’euros

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Luis Cabanas, director d’Empresas de CaixaBank; Jorge Marichal, president de CEHAT; i Elisabet Faus, directora de la Xarxa Solidària d’Acció Social de CaixaBank.

• A través de l’acord de col·laboració entre ambdues entitats, CaixaBank dona resposta a les necessitats financeres dels més de 16.000 establiments del sector que formen part de la patronal hotelera.

• En el marc d’aquesta renovació, CEHAT ha signat la seva adhesió al programa ‘ReUtilitza’m’ de CaixaBank, que canalitzarà excedents de material de les empreses hoteleres a entitats socials.

• CaixaBank materialitza el seu suport al sector a través de la seva línia de negoci Hotels & Tourism, que té com a objectiu l’impuls del mercat turístic a través d’un model d’especialització i proximitat amb hotels i altres allotjaments turístics.

 

CaixaBank i la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, renoven el seu acord de col·laboració mitjançant el qual l’entitat financera posa a disposició del sector una nova línia específica de crèdit de 2.000 milions d’euros amb l’objectiu de continuar impulsant, dinamitzant i donant suport al turisme. Aquesta línia de finançament, ampliable a criteri de l’entitat, estarà disponible per als més de 16.000 establiments de tot el país que formen part de CEHAT i que representen 1.800.000 places d’allotjament turístic.

La renovació d’aquest acord, que han signat el director d’Empreses de CaixaBank, Luis Cabanas; i el president de CEHAT, Jorge Marichal; posa de manifest de nou la confiança de CaixaBank en el sector turístic i l’aposta decidida de l’entitat en continuar sent una peça clau en l’impuls del sector, facilitant la concessió de crèdit i donant suport a les seves necessitats específiques.

L’especialització i coneixement de CaixaBank de l’àmbit del turisme a través de Hotels & Tourism ha posicionat l’entitat financera com un referent per al sector. Durant 2022, CaixaBank Hotels & Tourism va concedir un total de 2.800 milions d’euros de crèdit al sector hoteler i allotjaments turístics a Espanya, la xifra més alta de nou finançament que l’entitat ha destinat al sector en un sol any.

Adhesió del sector hoteler al programa ‘ReUtilítza’m’

En el marc de la renovació d’aquest acord, CEHAT ha signat la seva adhesió al programa “ReUtilitza’m” de CaixaBank, un projecte mitjançant el qual l’entitat financera coordinarà la col·laboració entre empreses hoteleres que tenen materials excedents en bon estat i entitats socials solidàries que els necessiten. El president de CEHAT, Jorge Marichal, i Elisabet Faus, directora de la Xarxa Solidària d’Acció Social de CaixaBank, han subscrit l’adhesió de la patronal a aquest programa.  

Aquesta iniciativa social, que fomenta l’economia circular i cerca canalitzar cap a entitats solidàries excedents de material en bon estat procedents de les empreses, permetrà que els establiments hotelers puguin donar mobiliari, electrodomèstics, equipament informàtic, tèxtil, parament de la llar, etcètera, a entitats socials, moltes de les quals d’àmbit local i especialitzades en el treball amb col·lectius vulnerables.

El programa ‘ReUtilitza’m’ suposa una ajuda per a la infraestructura de les entitats socials i, així mateix, proporciona a les empreses col·laboradores un triple benefici: rendibilitat, sostenibilitat i contribució social. Als avantatges en termes d’estalvi en costos de magatzematge i destrucció de material per a les companyies, se sumen també la contribució a la protecció del medi ambient en allargar la vida útil dels articles i l’enfortiment del sector social, que pot proveir-se de l’equipament que necessita. A més, ‘ReUtilitza’m’ permet a les empreses adherides adequar-se a la nova Llei 7/2022 de Residus i Sòls Contaminats, que prohibeix la destrucció d’excedents de productes no peribles procedents de stocks no venuts, com tèxtils, joguines o aparells electrònics i fomenta la reutilització dels mateixos mitjançant ajudes fiscals a la donació.

Sobre CaixaBank Hotels&Tourism

CaixaBank Hotels & Tourism compta amb prop de 12.000 clients del sector de l’allotjament turístic i està posicionada com un referent per a aquest segment d’empreses amb capacitat per detectar les necessitats del sector i donar-li suport amb el servei personalitzat que requereix a través d’un equip de més de 30 professionals especialitzats en el mercat hoteler i de més de 2.400 assessors de CaixaBank Empreses. A través d’aquesta divisió especialitzada, CaixaBank posa a disposició del mercat hoteler una oferta de productes i serveis diferencials per ajudar a optimitzar la rendibilitat del seu negoci i a simplificar la seva activitat diària, tenint en compte les necessitats dels diferents subsectors: hotels, allotjaments turístics i càmpings.

A més, CaixaBank Hotels & Tourism té una sensibilitat especial amb els projectes sostenibles, com per exemple aquells que incorporen millores en eficiència energètica, accessibilitat, gestió de l’aigua i residus, o que promoguin la incorporació laboral de persones en risc d’exclusió. L’entitat financera, en el marc del nou Pla Estratègic 2022-2024, estableix com una prioritat estratègica ser referent a Europa en sostenibilitat, per això ha fixat com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d’euros en finances sostenibles que impulsin la transició sostenible de les empreses i la societat.

CaixaBank és membre de l’Organització Mundial del Turisme, l’organisme de Nacions Unides encarregat de la promoció d’un turisme responsable, sostenible i accessible per a tots.

Sobre l’Acció Social de CaixaBank

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. L’entitat, referent en banca sostenible, manté una actitud de servei cap als seus clients i tota la societat en general. L’impuls d’iniciatives d’acció social i el foment del voluntariat són una forma de contribuir a donar resposta als reptes que demanda la societat, al mateix temps que, a través de l’activitat financera, l’entitat ofereix serveis i solucions per a tota mena de persones.

L’estratègia d’Acció Social se centra en fomentar accions en col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, així com altres aliances que s’impulsen de manera directa des de CaixaBank. Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank, la més gran d’Espanya, amb més de 3.800 oficines retail i presència en més 2.200 municipis de tot el país, pot donar suport a la Fundació “la Caixa” en la detecció de necessitats d’entitats socials locals.

Sobre CEHAT

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) és la patronal que agrupa i representa al sector de l’allotjament nacional en el seu conjunt, incloent-hi hotels, apartaments turístics, càmpings, ressorts, balnearis i altres modalitats. CEHAT agrupa 51 associacions nacionals, provincials, regionals, locals i sectorials, i està present a totes les comunitats autònomes del nostre país. La patronal representa, per tant, més de 16.000 establiments amb un total de 1.800.000 places i dona feina a 500.000 persones de forma directa i indirecta.