Nota de premsa

CaixaBank emet el seu primer Bo Verd per import de 1.000 milions d’euros per finançar projectes d’energia renovable i edificis energèticament eficients

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Exterior d’oficina de CaixaBank

• La nova emissió ha comptat amb una demanda que ha superat els 4.500 milions i reforça el posicionament de CaixaBank com a banc compromès amb la societat, el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

• És el Bo Verd inaugural de l’entitat després de les emissions de dos Bons Socials, al juliol del 2020 i al setembre del 2019.

• Aquestes emissions remarquen l’estratègia sostenible de CaixaBank i la seva credibilitat en el mercat.

CaixaBank ha realitat la tercera emissió sota el marc de bons verds, socials i sostenibles (conegut com ODS Framework), que l'entitat va publicar l'agost del 2019, per donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En aquesta ocasió, CaixaBank ha col·locat un Bo Verd de 1.000 milions d'euros a 6 anys, amb opció de cancel·lar anticipadament el bo als 5 anys per part de l'emissor.

El format del bo ha estat deute sènior no preferent i, per tant, elegible per al requeriment de passius que poden absorbir pèrdues i elegible per a la normativa MREL. És la primera emissió de deute sènior no preferent d'un banc espanyol, que incorpora una opció d'amortització anticipada, amb l'objectiu d'optimitzar el tractament regulatori d'aquest tipus d'instruments.

A través d'aquesta emissió, CaixaBank canalitzarà fons per finançar projectes que contribueixin a la sostenibilitat mediambiental, com ara la reducció de gasos amb efecte hivernacle, la prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic. Concretament, l'entitat, presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar, destinarà els fons captats a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 7 i 9. L'ODS número 7 (energia assequible i no contaminant) té com a objectiu garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna. CaixaBank ja ha identificat uns 1.800 milions d'euros en actius d'energies renovables elegibles seguint els estrictes criteris definits pel marc ODS del banc.

Per part seva, l'ODS número 9 (indústria, innovació i infraestructures) persegueix la construcció d'infraestructures resilients, la industrialització sostenible i el foment de la innovació. En aquest sentit, CaixaBank ja ha identificat uns 500 milions d'euros en actius immobiliaris amb els requisits d'eficiència energètica necessaris per complir amb allò que estipula el marc de l'entitat.

El preu del bo s'ha fixat en 85 punts bàsics per damunt del midswap, després de rebaixar la indicació de preu inicial en 35 punts bàsics i el cupó ha quedat establert en el 0,375%, cosa que representa el cupó més baix ofert per una entitat espanyola des que es va començar a emetre aquest tipus de deute el 2017.

El caràcter verd de l'emissió ha permès reduir el cost en més de 10 pbs respecte al nivell de finançament tradicional, cosa que en el mercat es coneix com “greenium” o prima negativa aconseguida per l'elevat apetit inversor en actius verds. L'èxit de l'emissió es reflecteix en la demanda, la més gran recollida en una emissió de CaixaBank, superant els 4.500 milions d'euros. 

Aquest bo torna a demostrar l'alineament del finançament amb el model de banca social i responsable de CaixaBank. Aquesta estratègia està sent reconeguda pels inversors de renda fixa que mostren com l'entitat ha sabut reflectir aquesta estratègia en un marc de bons verds, socials i sostenibles creïble i sòlid.

L'emissió espera comptar amb una qualificació Baa3/BBB/BBB+/A (low) per Moody’s, S&P, Fitch i DBRS, respectivament. Els bancs col·locadors d'aquesta nova emissió han estat CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole, Credit Suisse, i HSBC.

Tercera emissió sota el marc ODS

D'aquesta manera, CaixaBank ha fet la seva tercera emissió de bons verds, socials i sostenibles sota el marc ODS. La primera emissió, al setembre del 2019, va consistir en un bo social de 1.000 milions d'euros a 5 anys en format de deute sènior no preferent amb l'objectiu de lluitar contra la pobresa i crear ocupació. Aquesta operació inaugural incloïa préstecs de MicroBank a individus o famílies la suma d'ingressos disponibles dels quals fos igual o inferior a 17.200 euros, amb l'objectiu de finançar necessitats diàries com ara despeses en salut, educació o reparacions en les llars i vehicles, així com préstecs a autònoms i pimes en les regions més desafavorides d'Espanya.

La segona emissió, realitzada el juliol del 2020, va ser un bo social Covid-19 de 1.000 milions d'euros a 6 anys, en format de deute sènior preferent, l’objectiu del qual era mitigar els efectes de la Covid-19, a través de finançament a pimes i microempreses domiciliades en les regions espanyoles amb menys de 19.665 euros per càpita, o amb taxes d'atur superiors al 16,69%. En aquestes dues primeres emissions, els fons captats es van destinar a promoure l'ODS número 8  (treball decent i creixement econòmic).

Marc per a l'emissió de Bons Verds, Socials i Sostenibles

L'agost del 2019, CaixaBank va publicar en el seu web corporatiu el marc per a l'emissió de Bons Verds, Socials i Sostenibles en suport als ODS de les Nacions Unides. El marc va obtenir la verificació de Sustainalytics, com a assessor expert independent, que va afirmar que CaixaBank ha establert una agenda “creïble i d'alt impacte”. A més, l'entitat va fer un roadshow per diferents ciutats europees per presentar als inversors institucionals aquest marc.

Els ODS són 17 objectius que es van posar en marxa el 2015 per al compliment de l'Agenda 2030 de l'ONU. CaixaBank, per la seva dimensió i compromís social, contribueix a tots els ODS a través de la seva activitat, la seva acció social i les seves aliances estratègiques integrant-los en el seu Pla Estratègic i en el seu Pla de Banca Socialment Responsable.

Centra la seva acció amb més intensitat en 12 dels 17 objectius. Entre ells, assumeix com a prioritaris la lluita contra la pobresa, la generació d’ocupació i el creixement econòmic; i com a destacats són el canvi climàtic, la igualtat de gènere, la producció i el consum sostenible i la indústria, innovació i infraestructura; al mateix temps que cerca donar suport a projectes amb què promoure la salut, l'educació, l'energia neta i la pau, entre d'altres.