Nota de premsa

CaixaBank contribueix a la creació de 1.046 noves empreses i de 8.207 llocs de treball a través del primer bo Social en suport als ODS

L’emissió, llançada el setembre del 2019, va ser la primera del sector financer espanyol lligada als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Gestió de préstecs en una oficina de CaixaBank

Un informe publicat per l’entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar avalua l’impacte del bo un any després del seu llançament al mercat

L’instrument financer, emès per import de 1.000 milions d’euros, ha facilitat la concessió de 160.945 préstecs a famílies, autònoms i petites empreses

L’impacte del bo Social en el Producte Interior Brut espanyol es calcula en 1.480 milions d’euros

El bo Social emès per CaixaBank el setembre del 2019, el primer a Espanya emès en suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, ha contribuït en un any, mitjançant la concessió de crèdits a treballadors autònoms, microempreses i pimes, a la creació de 8.207 llocs de treball directes, indirectes i induïts, la posada en marxa de 1.046 noves empreses i l'ajuda a 160.945 famílies amb necessitats puntuals, autònoms i petites empreses, amb un impacte global al PIB espanyol calculat en 1.480 milions d'euros.

Aquestes són algunes de les principals conclusions que es desprenen d'un estudi realitzat per l'entitat financera presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar, en col·laboració amb la consultora Deloitte i auditat per PwC, amb l'objectiu d'avaluar l'impacte en l'economia d'aquest nou instrument financer, llançat al mercat per un import de 1.000 milions d'euros.

Per les seves característiques, l'emissió d'aquest bo social havia d'estar directament lligada a la consecució d'avenços en els ODS. Concretament, es va plantejar com a objectiu contribuir a l'ODS 1 (fi de la pobresa) i a l'ODS 8 (treball decent i creixement econòmic). El primer objectiu de desenvolupament sostenible es va cobrir amb microcrèdits concedits per MicroBank i el segon, amb finançament de CaixaBank. L'emissió va obtenir el premi Bo Social de l'any 2019, concedit per la prestigiosa publicació Environmental Finance.

El total de l'emissió es va destinar a crèdits a famílies, autònoms i petites empreses, de manera que 502 milions van ser concedits per MicroBank a projectes vinculats a l'ODS1 i 498 milions, a l'ODS 8. El 50% de l'import dels préstecs va tenir com a beneficiàries a famílies, el 29% a microempreses, l'11% a petites empreses, el 5% a mitjanes empreses i un altre 5% a autònoms i emprenedors. Es van fer 160.945 préstecs, dels quals 147.868 van ser per a famílies i 13.077, per a autònoms i empreses.

L'informe ha tingut una excel·lent acollida entre la base inversora SRI (Inversió Socialment Responsable), que reconeixen que CaixaBank ha superat amb escreix les recomanacions que la ICMA (International Capital Market Association) ha establert per a aquest tipus d'informes d'impacte. Els inversors consultats destaquen l'alt nivell de detall publicat a l'informe així com la transparència en la metodologia de càlcul, ressaltant l'exercici innovador de basar part de l'anàlisi en enquestes realitzades entre els clients que han rebut el finançament, així com l'esforç de CaixaBank a determinar no només els impactes directes en termes de PIB i treball, sinó també els impactes indirectes i induïts.

Molts inversors afirmen que CaixaBank ha establert un nou estàndard en la forma en què els emissors, no només financers, haurien d'abordar els seus respectius informes d'impacte. Precisament, és la dificultat per mesurar l'impacte de les seves inversions el que fins ara alguns inversors qüestionaven dels bons Socials davant els bons Verds.

Impacte en el teixit empresarial i en el mercat de treball

Els  destinataris d'aquest finançament han estat autònoms, sense col·lateral ni garanties, així com micro i petites empreses que operin en les províncies espanyoles amb un PIB per cápita que es troba e el 30% inferior en termes de PIB per cápita o el 30% superior en termes de taxa d'atur. Els préstecs han permès finançar tant la consolidació d'empreses com la creació de nous projectes de negoci. En aquest sentit, el bo Social ha fet possible la posada en marxa de 1.046 noves empreses. Amb el propòsit de donar suport al reequilibri territorial, els beneficiaris del 18% dels préstecs estan ubicats en zones rurals.

L'infoeme de CaixaBank assenyala que els préstecs concedits han facilitat la creació de 2.591 treballs directes, i al seu torn han generat 2.855 llocs de treball indirectes i 2.761 induïts (generats gràcies als salaris gastats pels empleats de les empreses que han rebut el préstec i dels seus proveïdors), cosa que suma un total de 8.207 nous llocs de treball. Aquestes xifres impliquen que, per cada milió d'euros invertit a través del bo Social, es creen aproximadament 16 llocs de treball.

Entre els principals projectes d'autònoms i empreses duts a terme amb la concessió del préstec de CaixaBank, destaquen, segons una enquesta realitzada entre els prestataris per avaluar l'impacte del finançament obtingut, l'adquisició de tecnologia i equipament (el 31% dels casos), la inversió per ampliar el negoci i obrir noves instal·lacions (30%), la compra de béns o el pagament d'impostos i lloguers (24%) i les despeses necessàries per muntar el negoci (11%). Dotze mesos després d'aconseguir el crèdit, més del 60% dels beneficiaris afirmen que el préstec els ha permès obrir el negoci o consolidar-ho i, en el cas de les pimes, el 75% asseguren que ara la seva empresa té molta més fortalesa.

Per la seva banda, el 85% dels autònoms considera que, sense el préstec, no haurien aconseguit obrir el seu negoci i, entre els que cercaven consolidar-ho, el 65% creu que el finançament ha tingut un impacte positiu en el seu creixement.

A més de les implicacions en el mercat de treball, l'impacte de la iniciativa s'estén al conjunt de la societat, atès que, segons l'informe, els préstecs a autònoms i empreses han repercutit en el Producte Interior Brut (PIB) espanyol en 1.480 milions d'euros, cosa que revela que cada milió d'euros invertit a través del Bo Social contribueix amb tres milions a l'economia.

Integració social de les famílies vulnerables

Les famílies han estat les beneficiàries de 502 milions d'euros provinents del Bo Social per donar suport a l'ODS 1 (fi de la pobresa), a través de MicroBank. En aquest apartat, el banc social de CaixaBank ha concedit microcrèdits a 139.731 famílies que necessitaven finançar necessitats puntuals, com despeses en salut, educació, reparacions en la llar o adquisició d'un vehicle. Es tracta de finançament de petit import, amb 3.395 euros de mitjana per cadascun d'ells, i amb un termini d'amortització mitjà de 2,3 anys.

Els préstecs han anat especialment dirigits a persones amb dificultats en l'accés a finançament per vies convencionals, amb ingressos anuals enel conjunt de la familia inferiors a 17.200 euros i sense possibilitat d'aportar garanties.

L'impacte dels préstecs a famílies queda reflectit en l'estudi realitzat per CaixaBank, segons el qual el 98% assegura que ha aconseguit l'objectiu que perseguia en sol·licitar el préstec i el 87% dels beneficiaris afirma que el finançament ha tingut un efecte positiu en la seva vida. A més, el 79% afirma que el microcrèdit els ha possibilitat mantenir o augmentar la capacitat d'estalvi. El 15% del total de beneficiaris estan ubicats en àrees rurals.

Sobre MicroBank

MicroBank dona resposta a diferents segments de població les quals financeres dels quals no estan prou cobertes. Juga un paper determinant en el Pla de Banca Socialment Responsable de CaixaBank, en què té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit a tots els col·lectius socials, en especial als més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com únic accionista de MicroBank, CaixaBank dona suport al seu banc social des de la seva creació a través de dues vies: atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de les més de 4.000 oficines de la xarxa comercial de CaixaBank per posar a disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

El Pla Estratègic 2019-2021 de MicroBank ha donat un nou impuls a l'entitat per afrontar els reptes i objectius plantejats: inclusió financera, foment de l'activitat productiva i generació d'impacte social.

 

NOTÍCIES RELACIONADES