Nota de premsa

CaixaBank amplia els seus serveis financers a gairebé 500 poblacions més en zones rurals en els últims dos anys

En el marc del compromís de l'entitat amb la inclusió financera

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Oficina mòbil i caixer automàtic de CaixaBank.

• L’entitat estén el servei a poblacions en les que no tenia presència, gràcies a la instal·lació de caixers automàtics i a l’arribada de les oficines mòbils.

• D’aquestes poblacions, 90 estaven en la llista de municipis identificats en l’‘Informe sobre la Inclusió Financera a Espanya’ per tenir més de 500 habitants i no disposar de cap punt d’accés presencial als serveis bancaris.

• CaixaBank, que té la xarxa de sucursals més àmplia de tot el país, amb presència a més de 2.230 municipis, cobreix amb les seves oficines mòbils un total de 783 poblacions rurals.

 

CaixaBank ha ampliat durant el 2022 i el 2023 la cobertura de la seva xarxa de serveis financers a un total de 484 nous municipis de zones rurals, en els que l'entitat no tenia presència fins aquell moment. La incorporació d'aquests nous punts de servei s'ha realitzat gràcies a l'arribada de les oficines mòbils i a la instal·lació de caixers automàtics.

D'aquests, un total de 90 municipis estaven inclosos en l'Informe sobre la Inclusió Financera a Espanya, que identificava un total de 243 punts com a poblacions de més de 500 habitants on no hi havia cap punt d'accés presencial als serveis bancaris. D'aquestes 90 poblacions, 55 s'han cobert amb oficines mòbils i 35, amb caixers de CaixaBank.

Les associacions bancàries AEB, CECA i UNACC van signar l'octubre del 2022 un full de ruta per reforçar la inclusió financera a les zones rurals, amb l'objectiu d'assegurar l'accés presencial als serveis bancaris a tots els municipis espanyols, atenent de forma prioritària els que no comptaven amb cap punt d'accés presencial.

Les entitats, conscients de la necessitat de donar accés a les petites poblacions a tots els serveis fonamentals, entre els quals hi ha els financers, es van comprometre a treballar per reforçar la seva presència a les zones en risc d'exclusió financera i ampliar la cobertura en zones rurals. Així, amb l' Informe sobre la Inclusió Financera a Espanya, es van identificar un total de 243 municipis de més de 500 habitants sense punt d'accés presencial als serveis bancaris.

Gràcies a les accions dutes a terme pel conjunt d'entitats en el marc de la col·laboració publicoprivada, s'ha assolit un desplegament de serveis financers i processos de licitacions en marxa que abasta més del 90% dels 243 municipis identificats.

En el marc dels esforços del conjunt del sector, CaixaBank, primera entitat financera a Espanya, ha cobert gairebé el 40% del total de poblacions identificades en l'Informe sobre la Inclusió Financera a Espanya.

En aquests últims dos anys, l'entitat ha anat més enllà en aquest compromís i ha ampliat els seus serveis financers a 394 municipis més, amb la qual cosa el 2022 i el 2023 ha arribat en total a 484 municipis més de zones rurals. 

Principal xarxa de sucursals i caixers

CaixaBank té la xarxa de sucursals i caixers automàtics més àmplia de tot el país per oferir servei en tota mena de localitats, grans i petites. En concret, la xarxa de sucursals de CaixaBank s'aproxima a les 4.000 oficines, en les quals s'ofereix un servei personalitzat als clients. Això suposa tenir presència mitjançant oficina física en més de 2.230 municipis. Aquesta capil·laritat de la xarxa permet a l'entitat arribar a pràcticament tots els racons del país i ser l'única entitat financera en 483 municipis amb els que té, a més, el compromís de no abandonar el servei.

En paral·lel a la seva xarxa d'oficines, CaixaBank disposa d'oficines mòbils, amb les quals dona servei presencial a un total de 783 poblacions rurals. Amb l'inici de l'any 2024, CaixaBank ha ampliat un 23% el servei financer que presta amb els seus ofimòbils respecte a principis del 2023, quan el servei arribava 636 poblacions, i suposa un avanç del 82% respecte a les 430 poblacions a tancament de l'exercici 2021.

Aquest servei permet als usuaris, siguin o no clients de l'entitat, realitzar les operacions bancàries més habituals, entre les quals destaquen retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos en localitats sense oficina bancària o amb restriccions que limiten l'accés als serveis financers.

A més, CaixaBank dona cobertura mitjançant caixer automàtic a gairebé 300 poblacions d'entorn rural.

Videonotícia

Vídeo compactat de recursos

 

NOTÍCIES RELACIONADES