Associacions, adhesions i aliances

Som membres i participem en una gran varietat d'associacions, grups de treball i fòrums des d’on contribuïm a fomentar el progrés en diversos àmbits, com el de banca i finances, sostenibilitat, investigació i seguretat o innovació i digitalització, entre d'altres.

Els nostres esforços no només persegueixen la millora del benestar financer i el creixement econòmic sostenible, sinó també l'enfortiment de la societat en el seu conjunt.

Aportació anual

Imports en milers d'euros

2020 2019 2018 2017
2.723 2.768 2.773 2.883

El 2020, les principals aportacions sectorials es van destinar a: CECA (1.169.971 €), IIF (126.306 €) i ESBG-WSBI (112.101 €)

Principals iniciatives

a les quals es van destinar 2,7 milions d'euros el 2020:

Adhesions de sostenibilitat 

Participem en moltes iniciatives que cobreixen tots els àmbits d’ASG (Ambiental, Social, Governança), per avançar conjuntament en temes de sostenibilitat i en l’intercanvi de bones pràctiques.