Model de negoci

A CaixaBank desenvolupem un model de banca universal i oferim productes i serveis adequats a les necessitats de les persones, a través d’oficines físiques amb tracte personalitzat, accessible i proper, i plataformes digitals i innovadores.

 

Segmentació del model de negoci

Per adaptar-nos als diversos perfils i necessitats dels nostres clients, estructurem la nostra oferta en sis àmbits de negoci, amb una proposta de valor personalitzada per a cadascun i un equip de professionals especialitzaven la creació de les millors solucions financeres i no financeres. També comptem amb una xarxa d’oficines diferenciada.

La segmentació és clau per cobrir millor les necessitats del client

CaixaBank és
l'únic banc espanyol amb sis àrees de negoci certificades per AENOR
(200)
CIB (1) &
International
Banking
Banca
Privada
(0,5)
Centres
Especialitzats
(2)
Banca
Empreses
Banca
Premier
(0,06)
Negocis (2) i
microempreses
Banca
Particulars
Banca
Retail
Activitat empresarial
(rang de facturació, milions d'euros)
Persones físiques
(actius gestionats, milions d'euros)

(1) Corporate & Institutional Banking.
(2) Inclou autònoms, professionals, agraris i comerços.

Descobreix-ne més

Àrees de negoci

Aquestes són les àrees de negoci amb les quals oferim les millors solucions financeres i de seguretat a les persones.

Banca particulars, negocis i microempreses

La proposta de valor de la Banca Retail es basa en oferir la millor experiència al client a través d’una oferta omnicanal, innovadora i diferenciada adreçada a clients particulars, negocis i emprenedors.

La proposta de BusinessBank s’adreça a petites empreses, emprenedors, autònoms i comerços. Inclou totes les solucions del dia a dia, seguretat, protecció, internacionalització i finançament que necessiten i el suport de gestors especialitzats.

Banca Premier

La Banca Premier es recolza en tres pilars: un model propi d’assessorament, els millors professionals certificats i les solucions més personalitzades per als clients. Gràcies a això mantenim el nostre lideratge en assessorament financer.

Banca Privada

La Banca Privada compta amb equips tecnològics especialitzats i més de 600 professionals acreditats amb una experiència mitjana de 15 anys que treballen juntament amb la xarxa d’oficines per oferir el millor servei.

La Banca Privada té 53 centres exclusius en què les persones reben un tracte proper. Hi oferim assessorament tradicional i independent, així com serveis de broker. A més, a través del nostre Projecte de Valor Social, donem solucions en els àmbits de la filantropia i d’inversió socialment responsable (ISR).

Banca d’empreses

Amb CaixaBank Empreses ens hem consolidat com l’entitat de referència per a les companyies espanyoles. En aquesta àrea, oferim solucions innovadores i atenció especialitzada a través de 125 centres distribuïts per tot el territori espanyol, on oferim assessorament avançat per videoconferència i posem en marxa nous canals de comunicació entre els clients i els seus gestors, com el Mur d’Empreses i Go&Business.

CaixaBank Empreses presenta un model d’atenció exclusiva en què un equip d’experts dona resposta a les necessitats de cada empresa. El nostre objectiu és incrementar la relació amb els clients, així com ampliar la base de clients per continuar impulsant el crèdit amb el millor servei.

CIB & International Banking

La proposta de CIB & International Banking integra tres àrees de negoci: Banca Corporativa, Banca Institucional i Banca Internacional. També inclou altres àrees de producte que presten serveis als clients, com Capital Markets, Tresoreria, Project Finance, Asset Finance i M&A.

La Banca Corporativa ofereix un servei a mida als clients corporatius amb l’objectiu de convertir-nos en la seva entitat de referència. Per fer-ho, hem dissenyat propostes de valor personalitzades i acompanyem els clients al mercat exterior.

La Banca Institucional ofereix serveis i solucions financeres a les institucions del sector públic i privat.

I la Banca Internacional ofereix suport als clients de la xarxa d’oficines, de CIB i de Banca d’Empreses que operen a l’exterior, així com a large corporates locals, a través dels seus 27 punts de presència internacional amb cobertura mundial i 175 professionals.

BPI

El BPI és una institució financera centrada en les operacions de banca comercial a Portugal, on és la cinquena institució financera en termes d’actius, amb quotes del 10% en crèdit i dipòsits.

El negoci del BPI es divideix en aquestes àrees: Banca de Particulars, Negocis, Premier i Private Banking, Banca d’Empreses i Institucions i Corporate and Investment Banking. El BPI ofereix productes i serveis financers ajustats a les necessitats específiques de cada segment a través d’una xarxa de distribució especialitzada, omnicanal i totalment integrada.

L’oferta de productes del BPI, es complementa amb solucions d’inversió i estalvi de l’àrea de Gestió d’Actius i Assegurances de CaixaBank i amb la distribució d’assegurances vida-risc i no vida d’Allianz Portugal, en la qual el BPI té una participació del 35%.

El 2020, el BPI va passar a comercialitzar assegurances de vida-risc del Grup CaixaBank, després que finalitzés l’acord de distribució d’aquestes assegurances amb Allianz Portugal.

Cinc prioritats estratègiques guien l’activitat de BPI:

  • Creixement sostenible en rendibilitat.
  • Accelerar la transformació de l’experiència del client.
  • Desenvolupar els recursos humans del banc.
  • Millorar l’eficiència operativa i organitzativa.
  • Consolidar la reputació de l’entitat basada en la qualitat del servei al client i a la societat.

Font: Informe de Gestió Consolidat Grup CaixaBank 2020