Informació col·laterals CaixaBank 
(PDF, 1,80 MB)  -  Disponible en anglès
Download
ECBC Label (Harmonised Transparency Template) – Mortgage 
(XLSX, 321 kB)  -  Disponible en anglès
Download
ECBC Label (Harmonised Transparency Template) - Public Sector 
(XLSX, 299 kB)  -  Disponible en anglès
Download
Informació històrica de col·laterals 
(XLSX, 212 kB)  -  Disponible en anglès
Download
Informació Procés de Transició Normativa de Bons Garantits RDL 24/2021 
(PDF, 133 kB) - Disponible en castellà
Download
Marc legal