Informes dels administradors sobre el Projecte Comú de Fusió (inclou com annex l'opinió d'experts financers-fairness opinion)