Aula

Recursos de formació en economia i finances

Recursos de formació

Consulti en aquesta secció els recursos de formació en economia i finances que CaixaBank posa al seu abast com a accionista.

Conceptes financers

Consulti la definició dels principals conceptes financers i borsaris en les següents fitxes Aula agrupades per temàtiques

  • Veure totes les fitxes sobre Comptes de resultats 
Compte de resultats

 

  • Veure totes les fitxes sobre Balanç 
Balanç

 

  • Veure totes les fitxes sobre Indicadors de mercat 
Indicadors de mercat

 

  • Veure totes les fitxes sobre Inversions 
Inversions

 

  • Veure totes les fitxes sobre Dividends 
Dividends

 

  • Veure totes les fitxes sobre Economia general 
Economia general