No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

Sostenibilitat ambiental

Finançament sostenible

Financiació sostenible

Energies renovables

CaixaBank està compromès amb el respecte i la protecció de l’entorn i les persones. Per això, i mitjançant la seva activitat, dóna suport a les iniciatives i els projectes més respectuosos amb el medi ambient i que contribueixin a prevenir, mitigar i donar resposta al canvi climàtic i a la transició cap a una economia baixa en carboni.

El banc finança la generació d’electricitat, amb un especial accent en les energies renovables. Des de 2011, ha contribuït a finançar projectes arreu del món amb una potència total instal·lada d’uns 18.500 MW.

És també signant dels Principis dels Bons Verds (els fons obtinguts amb aquests instruments de deute s’assignen a projectes amb un impacte ambiental i/o climàtic positiu). Al 2017 ha participat com a joint-book runner a l’emissió de tres bons verds amb un import superior als 2.050 milions d’euros.

ecoPréstecs

Amb l’objectiu de contribuir a fomentar les inversions sostenibles que millorin l'eficiència dels recursos o redueixin els impactes mediambientals, CaixaBank compta amb una oferta específica de ecoPréstecs i ecoMicrocrédits personals per a finançar la compra de:

 • Vehicles més respectuosos amb l’entorn, mitjançant préstecs o rènting
 • Electrodomèstics de classe A+ o superior

I dóna finançament per a les reformes a la llar que tenen l’objectiu de millorar la seva eficiència energètica.

A més, a través de les línies d’ecoFinançament pel sector agrari, finança projectes relacionats amb l'eficiència en l'ús de l'aigua, l'eficiència energètica, les energies renovables, la gestió de residus, l’agricultura ecològica i desenvolupament de l'entorn rural.

MicroBank, per a empresaris i autònoms, també ofereix els ecoMicrocrèdits per a negocis, que financen aquelles inversions o circulant de negocis d'autònoms o microempreses que produeixin o comercialitzin productes o serveis ecològics com:

 • Agricultura ecològica
 • Eco-turisme
 • Producció i distribució de productes reciclats o ecològics (moda, cosmètica ecologia)
 • Empreses de reciclatge, tractament de residus
 • Eficiència energètica (aïllaments)
 • Energies renovables (panells solars)


I, també, la inversió en processos de producció, nous productes o serveis que impliquin una millora en l'ús eficient dels recursos o una reducció dels impactes mediambientals:

 • Compra de vehicle professional ecològic
 • Aïllaments
 • Sistemes de reducció de l'ús de paper, energia
 • Reciclatge, tractament de residus


A més, MicroBank col·labora amb el World Wide Fund World Wildlife Fund (WWF) per contribuir a la conservació del medi ambient i al desenvolupament sostenible mitjançant les aportacions econòmiques de MicroBank i els seus clients a projectes de WWF. Amb el Compte Verd, per exemple, es contribueix a la reforestació del Parc Nacional de Doñana, declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

Més informació a ecoCaixa